• Ogrzewanie elektryczne
  • Oszczędność energii
  • Grzejniki

Ogrzewanie elektryczne: bardziej ekologiczne niż uważa większość ludzi

Nawet w 2022 r. ogrzewanie energią elektryczną nadal stanowi problem wizerunkowy i często spotyka się ze sceptycyzmem ze strony klientów końcowych. Jednak ten obraz ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nowe spojrzenie na produkcję energii i związane z tym regulacje prawne są motorem rozwoju technologicznego na rynku grzewczym. W czasach dobrze izolowanych, energooszczędnych domów nowoczesne systemy ogrzewania elektrycznego wygrywają na wielu płaszczyznach.
energooszczędne ogrzewanie elektryczne

Szybkie i łatwe rozwiązanie grzewcze

Ogrzewanie elektryczne zwykle jest stosowane w pomieszczeniach takich jak sypialnie, domowe warsztaty lub poddasza, gdzie ciepło jest potrzebne tylko tymczasowo, a może brakować tam instalacji grzewczej. Jest to również idealne rozwiązanie do ogrzewania domków letniskowych, które są używane sporadycznie, oraz do ochrony ich przed mrozem. W przypadku ogrzewania domów pasywnych, w których obciążenie grzewcze jest tak niskie, że instalacja ciepłej wody z grzejnikami, siecią rurociągów i generatorem ciepła jest mało opłacalna, to ogrzewanie elektryczne jest najlepszym rozwiązaniem. Albo gdy konieczne jest wykonanie prac renowacyjnych, a późniejsza rozbudowa rur byłaby zbyt czasochłonna i kosztowna.

We wszystkich tych przypadkach ogrzewanie elektryczne to szybkie i nieskomplikowane rozwiązanie. W porównaniu z innymi rodzajami ogrzewania koszty inwestycji w ogrzewanie elektryczne są stosunkowo niskie. Nie występują tu także koszty konserwacji. Ponadto nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rur instalacyjnych, co nie tylko przyspiesza montaż, ale również oznacza, że nie występują tu straty ciepła z kotła czy rur, a czasy reakcji są bardzo krótkie.

Ogrzewanie elektryczne na żądanie

Najważniejszą cechą ogrzewania elektrycznego jest to, że ciepło jest wytwarzane na żądanie. W przeciwieństwie do centralnego ogrzewania, które wymaga, aby kocioł zawsze utrzymywał zadaną temperaturę, grzejnik elektryczny jest włączany tylko wtedy, gdy istnieje zapotrzebowanie na ciepło. Dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania, prawidłowy dobór grzejników i termostat cyfrowy (umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy grzejnika i utrzymywanie temperatury na stałym poziomie) - to elementy, dzięki którym ogrzewanie elektryczne pomaga zmniejszyć zarówno koszty energii, jak i eksploatacji. Zwłaszcza, że każdy stopień wzrostu lub spadku temperatury wewnętrznej powoduje zużycie energii mniejsze lub większe o 5–7%.

Ponadto nowoczesne grzejniki elektryczne są doskonałym uzupełnieniem istniejących instalacji grzewczych. Zwłaszcza, gdy pomieszczenie nie jest jeszcze centralnie ogrzewane, w okresach przejściowych lub gdy ciepło jest wytwarzane selektywnie w szczególnie zimne dni.

Dyrektywa Ecodesign

W celu zmniejszenia zużycia zasobów i poprawy wpływu różnych produktów na środowisko, UE opracowała dyrektywę Ecodesign. Dyrektywa ta określa minimalne obowiązkowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. W przypadku produktów takich jak elektryczne systemy grzewcze, dyrektywa wymaga inteligentnych funkcji sterowania. Są to m.in. funkcja wykrywania otwarcia okien, programy tygodniowe i dzienne, funkcje samouczenia się w celu optymalizacji rozruchu i minimalnego zużycia energii w trybie gotowości. Z przyjemnością informujemy, że każdy z grzejników elektrycznych Purmo spełnia wszystkie wymagania dyrektywy Ecodesign.

Precyzyjny termostat

Ważną funkcją, która pomaga grzejnikom elektrycznym Purmo spełnić wymagania zrównoważonego rozwoju, są zaawansowane opcje sterowania, które pozwalają użytkownikowi regulować temperaturę z dokładnością do 0,2°C. Zapewnia to stałą i komfortową temperaturę otoczenia oraz optymalne zużycie energii.

Dzięki nowoczesnej technologii ustawieniami temperatury można zarządzać za pomocą tabletu lub smartfona, zapewniając sobie ciepło dokładnie takie, jakiego potrzebujemy, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcemy.

Ekologiczne źródła energii

Oprócz rozwoju technologicznego w dziedzinie ogrzewania elektrycznego, dążymy dziś do wykorzystywania ekologicznych źródeł energii, takich jak wiatr, woda lub energia słoneczna. Grzejniki elektryczne działają równie dobrze zasilane energią wytwarzaną z paliw kopalnych, jak i z zasobów odnawialnych. Dlatego są uniwersalnym rozwiązaniem grzewczym.

Jeśli grzejniki elektryczne są zasilane samodzielnie wytwarzaną energią elektryczną, gwarantują nam komfort cieplny wewnątrz prawie za darmo. Jest to korzystne zarówno dla nas, jak i dla środowiska naturalnego.