• Saneeraus
  • Vesikiertoinen lämmitys
  • Radiaattorit

Kolme lämmitysratkaisua lisäämään mukavuutta ja energiansäästöä saneeraushankkeisiin

Ruotsin asentajien yhdistyksen ja Ruotsin rakennusteollisuuden tuottamassa Renovation Competence -raportissa(1) taloyhtiöt toteavat, että Ruotsissa on 800 000 saneerausta tarvitsevaa asuntoa. Suuri osa niistä on ns. miljoonaohjelman aikana rakennettuja asuntoja, joista tilanne on akuutti jopa 300 000 asunnolle. Se on huomattava määrä, joka vaatii oikeaa tietoa ja erityisesti oikeita ratkaisuja. LVI-asiantuntijamme ehdottavat kolmea eri lämmitysratkaisua; eri korjausrakentamistasoille ja eri budjeteille. Näillä ratkaisulla lisätään mukavuutta ja säästetään energiaa.
Saneerausprojektin lämmitys- ja jäähdytysratkaisut

Ilmanvaihto- ja lämmitysratkaisujen vertailu

Perehtyäksemme paremmin nykytilanteeseen ja mahdollisiin ratkaisuihin toteutimme esittelyprojektin yhteistyössä Ruotsin energiaviraston(2) kanssa Taalainmaalla sijaitsevassa Borlängen kaupungissa. Tässä projektissa vertailtiin saneerauspaketteja, mukaan lukien erilaisia lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja, jotka otettiin käyttöön kolmessa alun perin samanlaisessa, kaukolämpöä käyttävässä ”miljoonaohjelmatalossa”. Yhteen rakennukseen asennettiin poistoilmalämpöpumppu ja tuloilmaradiaattorit, jotka esilämmittävät tuloilman. Toiseen rakennukseen tuli poistoilmajärjestelmä ja tuloilmaradiaattorit, ja viimeinen rakennus sai tasapainotetun tulo- ja poistoilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisun uudella ilmankäsittelykoneella.

Ennen mittausten suorittamista kaukolämpöverkosta ostettu energia oli noin 150 kWh/m2 vuodessa jokaisessa kolmessa rakennuksessa, mikä on normaali taso vastaavissa rakennuksissa. Remonttipakettien asennuksen jälkeen energiankulutus pieneni noin 31–66 %:iin alkuperäisistä arvoista, toteutettujen toimenpiteiden mukaan. Suurin ero mitattiin ensimmäisessä talossa, jossa oli poistoilmalämpöpumppu ja tuloilmaradiaattorit. Tästä voidaan heti havaita oikeanlaisten lämmönlähteiden ja lämmityslaitteiden tärkeys.

Projektista käy selvästi ilmi, että kaikilla toimenpiteillä on myönteinen vaikutus ja ne auttavat vähentämään energiankulutusta, eivät vain samassa määrin. Sama koskee eri lähestymistapoja lämmitys- tai radiaattorijärjestelmän remontointiin. Saneeratuissa rakennuksissa otettiin käyttöön täydellinen lämmitysratkaisu, mutta sitä on täysin mahdollista muokata tiettyyn tilanteeseen ja valita toimenpiteet, jotka parhaiten sopivat projektin tarpeisiin, budjettiin, aikatauluun jne.

Hyvä peruslämmitysratkaisu saneeraukseen

Hyvä ratkaisu radiaattorien tehokkuuden parantamiseen

Yksi vaihtoehto lämmitysjärjestelmän uudistukseen Ruotsissa on ottaa käyttöön uudet venttiili-insatsit, jotka on asetettu uusiin Kv-arvoihin. Nämä arvot on laskettava uudelleen, jos ajan myötä tehdään muutoksia, esimerkiksi ikkunat tai lämmönlähde vaihdetaan. Uudet venttiili-insatsit ja uudelleen lasketut Kv-arvot mahdollistavat paremman veden virtauksen ohjauksen venttiileissä. ”Kun asennetaan uusi lämmönlähde tai vaihdetaan matalampiin järjestelmälämpötiloihin, muutetaan veden jakelutapaa järjestelmän läpi. Oikean venttiili-insatsin avulla oikea virtausnopeus voidaan asettaa tarkasti, mikä johtaa paljon energiatehokkaampaan lämmitykseen”, sanoo Krzysztof Kamycki, Purmo Swedenin tuotepäällikkö.

Tähän yhdistetään yleensä radiaattoritermostaattien vaihto ja järjestelmän linjasäädön uudistus olemassa olevilla linjasäätöventtiileillä. Näiden toimenpiteiden yhdistelmä tuottaa jo nyt hyviä tuloksia ja mahdollistaa jopa 15 % pienemmän energiankulutuksen tasapainotetun ja tarkemmin ohjattavan lämmitysjärjestelmän ansiosta.

Parempi lämmitysratkaisu remonttikohteisiin

Ratkaisu radiaattorien lämpötehon parannukseen

Parempi ja perusteellisempi tapa olisi uusien radiaattoriventtiilien asennus, esimerkiksi FVRFe- tai Evoflow-termostaattiventtiili, jotka on suunniteltu säästämään energiaa. Patteriventtiilit tulee säätää uusien laskelmien mukaan optimaalisen esiasetuksen varmistamiseksi. Lisäksi voidaan vaihtaa uudet termostaatit sekä uusia dynaamiset säätöventtiilit, jotka asetetaan uusien laskelmien mukaisesti. Dynaamisen järjestelmän tasapainotus auttaa optimoimaan radiaattorijärjestelmän energiansäästöpotentiaalin, sillä dynaamiset säätöventtiilit auttavat varmistamaan massavirtauksen jatkuvasti, myös osittaisella kuormituksella tai muuttuvissa kuormitusolosuhteissa.

Nykyisten radiaattorien parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suosittelemme myös huuhtelemaan vanhat radiaattorit ja asentamaan ne uudelleen. Puhtaan veden huuhteleminen lämmönluovuttimen läpi poistaa kertyneen lietteen ja lian. Tämä on tärkeää, koska liete voi rasittaa lämmityskattilaa ja aiheuttaa sen rikkoutumisen. Tämä myös rajoittaa radiaattorin oikeaa toimintaa. Huuhtelun jälkeen radiaattori jakaa lämpöä tasaisesti ja lämmittää huoneen nopeasti ja tehokkaasti.

Lietteen lisäksi järjestelmään kertynyt ilma voi myös heikentää järjestelmän suorituskykyä ja tehokkuutta. Lisäksi ilma voi aiheuttaa melua radiaattoreissa, lämmönluovuttimissa, putkissa ja pumpuissa. Se lisää myös korroosion sekä lian ja magnetiitin muodostumisen riskiä. Kun radiaattorit asennetaan uudelleen ja täytetään vesijohtovedellä, järjestelmästä ja vedestä on tärkeää poistaa ilma. Suosittelemme asentamaan alipaineilmanpoistimen ja magnetiittisuodattimet uusien venttiilien suojaksi ja mahdollistamaan oikean virtauksen jäähdyttimeen.

Näiden toimenpiteiden yhdistelmä auttaa estämään lämmön epätasaisen jakautumisen, minimoimaan melu- ja korroosioriskin ja optimoimaan lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden.

Täydellinen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä lämmitysratkaisu saneerauskohteisiin

paras ratkaisu radiaattorien lämpötehon parantamiseen

Vanhoissa lämmitysjärjestelmissä lämmityslaitteisiin kertyvä liete ja lika vaikuttavat usein merkittävästi tehon heikentymiseen. Kuten edellä mainittiin, voit huuhdella jokaisen radiaattorin erikseen, mutta työ vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Kattavampi ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä ratkaisu on vanhojen radiaattorien korvaaminen uusilla, nykyisten tarpeiden mukaisilla.

”Vanhat radiaattorit on suunniteltu korkeammille 75/65 °C:n järjestelmälämpötiloille. Nykyään monet rakennukset ovat yhteydessä kaukolämpöverkkoon, mikä tarkoittaa matalampia, lähemmäs 55/45 °C:n lämpötiloja. Nämä matalammat lämpötilat hyödyttävät koko lämmitysjärjestelmän tehokkuutta, josta saadaan täydet edut vain, jos kaikki komponentit on sovitettu tähän tavoitteeseen. Tämä koskee myös radiaattoreita. Radiaattoriteknologian innovaation ansiosta voit nyt hankkia uudet radiaattorit, jotka ovat samankokoisia kuin vanhat ja pystyvät tuottamaan tarvittavaa lämpöä myös matalammalla järjestelmälämpötilalla”, sanoo Håkan Danielsson, Purmo Swedenin myyntijohtaja.

Lue lisää radiaattoritekniikan kehityksestä radiaattorien vaihto-oppaastamme

Purmo Swedenin tuotepäällikkö Jan Samuelson lisää: ”Samat perustelut soveltuvat lämpökattilan korvaamiseen lämpöpumpulla. Merkittävästi alempi menoveden lämpötila tarkoittaa sitä, että radiaattorit on vaihdettava ja suunniteltava oikeaan lämmitystehoon alhaisemmat järjestelmälämpötilat huomioiden. Asentamalla lämmönlähteeseen sopivat uudet radiaattorit voidaan myös parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta (COP) ja siten saavuttaa energiansäästöjä, joita lämpöpumpun asennuksessa tavoitellaan. Lisäksi uusilla radiaattoreilla päivitetty järjestelmä on myös vakuutusmielessä hyvä asia, sillä se voi alentaa vakuutusmaksuja merkittävästi.”

Jos valitset täydellisen lämmitysjärjestelmän uudistusratkaisun, joka sisältää uudet radiaattorit, luot kestävän ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän järjestelmän, joka tarjoaa sisäilmastomukavuutta käyttäjille ja optimaalisen jopa 30 %:n energiansäästön.

” ”Voit yksinkertaisesti vaihtaa vanhat radiaattorit uusiin samankokoisiin. Eikä siinä vielä kaikki. Esimerkiksi uudet säätöventtiilit huolehtivat paremmin uudistetun järjestelmän virtauksista, ja modernit termostaatit, kuten EvoSense Sprint, auttavat järjestelmän tasapainottamisessa tarkemmin kuin vanhat.”

Håkan toteaa tämän lisäksi: ”Jokainen toimenpide auttaa vanhentuneen lämmitysjärjestelmän parantamisessa. Esimerkiksi kulunut radiaattoriventtiili voi aiheuttaa vuotoja. Voit yksinkertaisesti vaihtaa venttiilin ja tasapainottaa järjestelmän uudelleen. Vuodon riski on kuitenkin suurempi, jos uusia lisävarusteita yhdistetään vanhoihin radiaattoreihin, koska yhdistettyjä yksittäisiä tuotteita ei ole täysin sovitettu toisiinsa. Jos valitset täydellisen lämmitysjärjestelmän uudistusratkaisun, joka sisältää uudet radiaattorit, luot kestävämmän ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän järjestelmän, joka tarjoaa sisäilmastomukavuutta käyttäjille ja optimaalisen jopa 30 %:n energiansäästön.”

Lue lisää energiansäästöön liittyvää hyödyllistä sisältöä

Lähteet:
1. https://www.renoveringscentrum.lth.se/fileadmin/renoveringscentrum/Publikationer/Renoveringskompetens_SBUF.pdf
2. https://www.e2b2.se/library/5821/slutrapport_varsam_energieffektiv_renovering_tjarna_angar.pdf