• Teholaskenta
  • Insights
  • Radiaattorit
  • Lattialämmitys
  • Tuotetiedot

Nykyaikaisten lämmitysjärjestelmien tekninen kehitys ja tiukat vaatimukset

Tekniikan kehityksen myötä kaikki muukin muuttuu, mukaan lukien elämäntapamme ja rakennusten lämmitysmuodot. Nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät ovat kaukana vanhoista puuhelloista, joilla lämmitettiin 100 vuotta sitten. Uusilla ratkaisuilla nykyaikaisia rakennuksia voidaan lämmittää taloudellisemmin ja kestävämmin. Rakennukset ovat kuitenkin yhä kompaktimpia ja lämmitysjärjestelmät ovat kehittyneet siten, että tarkka suunnittelu ja oikeanlainen, ammattilaisen suorittama toteutus ovat tärkeämpiä kuin koskaan.
Nykyaikaisten lämmitysjärjestelmien tekninen kehitys

Modernit radiaattorit

Paneeliradiaattorien teknisessä kehityksessä on viime vuosikymmeninä pyritty pääasiassa parantamaan suorituskykyä. Tähän on useita ratkaisuja, kuten lämmitysveden sisäinen reititys tai niin kutsutut konvektiolevyt. Näissä radiaattorin etu- ja takalevyjen välissä olevissa levyissä lämmitetty ilma kohoaa kuin savupiipussa. Radiaattorin myöhemmän lämmitystehon määrittää sen muoto ja rakenne.

Vuosien varrella radiaattorin vesikanavien pitoisuus on pienentynyt, mutta konvektiolevyjen ansiosta lämpöä säteilevä pinta on suurempi. Tämä tarkoittaa, että parempaan suorituskykyyn ja nopeampaan reagointiin lämmityskuorman muuttuessa tarvitaan vähemmän vettä ja energiaa. Nykyään on myös puhallinavusteisia radiaattoreita, kuten Ulow E2, joita voidaan käyttää alle 45 °C:n lämpötilassa.

Modernit lattialämmitysjärjestelmät

Lattialämmitysjärjestelmään kohdistuu paljon vaatimuksia. On kiinnitettävä huomiota esimerkiksi matalaan asennuskorkeuteen, suureen lämmitystehoon sekä nopeaan ja helppoon asennukseen. Nykyään on saatavana uusia lattialämmitysjärjestelmiä, jotka reagoivat huomattavasti edeltäviä malleja nopeammin. Esimerkiksi erittäin dynaamiset järjestelmät ts14 R ja klettjet R.

Tutkimusprojektissa Dresdenin tekninen korkeakoulu simuloi eri lattialämmitysjärjestelmien lämmitysaikoja. Tulosten mukaan asuintila lämpenee paljon nopeammin uudella, erittäin dynaamisella lattialämmitysjärjestelmällä. Tarkemmin sanottuna huoneenlämpötila nousee 2,7 kertaa nopeammin ts14 R -mallilla kuin perinteisessä lattialämmitysjärjestelmällä. Kun huonetta lämmitetään, haluttu lämpötila saavutetaan huomattavasti nopeammin, alle puolessa aiemmasta ajasta. Jos tarvitaan myös jäähdytystä tai halutaan keskittyä remontin ympäristönäkökohtiin, vaihtoehtona on myös ekosavijärjestelmä.

Suunnittelun ja toteutuksen suuret vaatimukset

Nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät ovat melko kehittyneitä ja tarjoavat useita etuja, mutta vastaavasti hyvän suunnittelun ja oikean toteutuksen merkitys kasvaa jatkuvasti. Ensinnäkin pitää selvittää, mikä lämmitysjärjestelmä sopii parhaiten olemassa olevaan rakennukseen ja sen yksilöllisiin vaatimuksiin ja miten järjestelmä on määritettävä.

Sitten asiantuntijan on toteutettava suunnittelma ammattimaisesti. Suunnitelmaan sisältyvät mm. hydraulinen tasapainotus, oikein suunnitellut pumput, optimaalisesti säädetty lämpökäyrä sekä tehokas ja kätevä ohjaustekniikka. Onneksi asentajilla ja suunnittelijoilla on nykyään käytössään pitkälle erikoistuneita ohjelmistoja koko rakennuksen talotekniikan suunnitteluun. Purmo tarjoaa erilaisia palveluita ja työkaluja, jotka ovat myös yksityishenkilöiden käytettävissä. Hyvä esimerkki tästä on lämpöteholaskin, jolla voidaan arvioida radiaattorin summittainen mitoitus (huomio: tämä työkalu ei korvaa asiantuntijan tarkkaa laskentaa ja suunnittelua!).