Säätö- ja ohjauslaitteet

Säätö- ja ohjauslaitteet

Oikein toteutetulla lämmönsiirrolla, säädöllä ja ohjauksella pystytään maksimoimaan viihtyvyys ja energian taloudellinen käyttö. Tarjolla on sekä omavoimaisia että sähköisiä säätimiä sähköisiin ja vesikiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Sähköisiä säätimiä ovat huonetermostaatit ja niihin liittyvät tiedonsiirtomoduulit, joiden avulla voidaan myös seurata esimerkiksi internetin välityksellä, kaapeli tai langattoman verkon kautta, tilannetta eri huoneissa sekä energiankäyttöä. Vesivirtojen säätöön ja ohjauksen tarjolla on sähköisiä toimilaitteita, joilla ohjataan 2-, 3- ja 4-tieventtiileitä. Tyypillisiä omavoimaisia säätölaitteita ovat huone- ja laitetermostaatit kuten radiaattoriventtiilit. Omavoimaisten termostaattien etuna on, etteivät ne tarvitse sähkökaapelointeja koska niiden toiminta perustuu anturin lämpölaajenemiseen. Lämmönjakoverkoston tasapainottamiseen on tarjolla sekä staattisia että dynaamisia paine- ja virtausventtiilejä.