Sairaalalämmitys

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ihanteellisesta sisäilmasta huolehtimisessa ei ole kyse pelkästään mukavuudesta, vaan myös hygienian varmistamisesta.

Sairaaloiden, hoitokotien ja lääkärien vastaanottotilojen lämmitysratkaisuilla on kaksi tehtävää: niiden on tarjottava optimaalista mukavuutta ja autettava ylläpitämään optimaalista hygieniaa. Tämän varmistamiseksi on tärkeää, että sairaalan lämmitysratkaisut ovat helppoja puhdistaa ja kestäviä, ja niiden käyttö energiatehokasta.

Fakta

Sisäilman laadun parantaminen voi vähentää sairaaloissa vietettyä aikaa keskimäärin 11 %.

Ratkaisu

Sairaaloissa ja muissa tiukkojen hygieniavaatimusten ympäristöissä käytetään myös lämpöalan ratkaisuja. Purmo tarjoaa kaksi hyväksi havaittua radiaattoriratkaisua sairaalalämmitykseen: Hygiene ja Delta. Molemmat on suunniteltu helposti puhdistettaviksi, niiden kaikkiin kohtiin pääsee käsiksi puhdistusta varten, ja ne reagoivat nopeasti lämmitystarpeen muutoksiin, mikä parantaa energiatehokkuutta.
Sairaala, Ventil Hygiene

Energiatehokkaan toiminnan mahdollistamisen lisäksi hygienia on sairaaloissa ehdottoman tärkeää. Lääketieteen tohtori Uwe Frank Heidelbergin yliopistosta (infektiotautien laitos) on sertifioinut Purmon Hygiene- ja Delta-radiaattorien hygieenisyyden ja soveltuvuuden tiloihin, joiden hygieniavaatimukset ovat erityisen tiukat.

Tärkeitä seikkoja sopivan sisätilojen lämmitysjärjestelmän valinnassa sairaaloihin:

• Helppo puhdistaa
• Kaikki alueet helppo puhdistaa
• Nopea reagointi muuttuviin lämmitysvaatimuksiin
• Hyvä ilmanvaihto

Fakta

Lääketieteen tohtori Uwe Frank Heidelbergin yliopistosta (infektiotautien laitos) on sertifioinut Purmon radiaattorien soveltuvuuden tiloihin, joiden hygieniavaatimukset ovat erityisen tiukat.
Nya Karolinska Sjukhuset

Nya Karolinska Sjukhuset

Nya Karolinska Sjukhuset on suunniteltu potilaiden terveyttä, turvallisuutta ja mukavuutta silmällä pitäen. Siksi sinne valittiin Purmo Hygiene -radiaattorit – 5 000 kappaletta. Purmo Hygiene on jälleen arvokas osa erittäin tärkeää projektia.

Uusi lastensairaala

Vuodesta 2013 lähtien Purmo Group on tukenut uuden lastensairaalan rakentamista Helsinkiin. Kyseessä on huipputason terveydenhoitolaitos, joka avattiin vuoden 2018 lopussa lahjoitusten avulla. Muun muassa Purmo Groupin kestävän kehityksen mukaisia lämmitysratkaisuja on lahjoitettu 1,1 miljoonan euron arvosta, kuten myös useiden kuukausien teknistä suunnittelua sen varmistamiseksi, että Purmon tuotteet sopivat rakennukseen ja toimivat siellä parhaalla mahdollisella tavalla.
Lastensairaala