Oppilaitoksen lämmitys ja ilmanvaihto

Oppilaitosten hyvästä sisäilmasta huolehtimisen on todettu vaikuttavan myönteisesti oppimistuloksiin.
Kouluissa, yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa on tärkeää, että lämmitys- ja jäähdytysratkaisut ovat hiljaisia ja energiatehokkaita, ja niiden lämpötilan säädön on sujuttava nopeasti ja luotettavasti.

Lämmityksen ja jäähdytyksen lisäksi kouluissa tarvitaan hyvää ilmanvaihtoa. Yksi henkilö tarvitsee 4 litraa raitista ilmaa sekunnissa. Lämpöhävikkiä pyritään minimoimaan ja lämmityskustannuksia karsimaan asentamalla ilmatiiviitä ikkunoita. Ilmatiiviistä rakennuksesta aiheutuu kuitenkin kustannuksia, koska usein raikasta ilmaa ei saada tarpeeksi. Tämä ongelma korostuu erityisesti monissa vanhoissa koulurakennuksissa, jotka ovat riippuvaisia ns. luonnollisesta ilmanvaihdosta eli ikkunan avaamisesta. 

Fakta

Liian kuumissa tai kylmissä tiloissa pidetyt oppitunnit voivat vaikuttaa oppimiseen.

Ratkaisut

Ilmastonmuutos ja energiansäästötrendit vaikuttavat myös oppilaitosten ilmastointijärjestelmiin. Oppilaitosten lämmitysratkaisun pitää soveltua sekä kesä- että talvikäyttöön. On kuitenkin tärkeää erottaa uusien koulurakennusten rakentaminen olemassa olevien koulurakennusten uudistamisesta ja niihin tehtävistä lakisääteisistä muutoksista.
Koulu, Munkkiniemi, Ramo

Uusien koulurakennusten rakentaminen

Kun kyseessä on uusi rakennus, ratkaisuna päädytään usein vesikiertoisiin radiaattoreihin, jotta voidaan varmistaa nopea reagointi vaihteleviin lämmöntarpeisiin. Tämä on myös suositeltava ratkaisu. Rakennuksen tyypistä riippuen käytetään myös säteilylämpöä tai jäähdytystä tuottavia järjestelmiä.  

Jos kyseessä on uusi rakennus, ilmanvaihto on toteutettava kanavajärjestelmän sekä suhteellisen tehokkaan lämmöntalteenottoyksikön avulla. Järjestelmä varmistaa, että ulos tulevan ilman sisältämä energia (lämmin talvella ja kylmä kesällä) siirtyy tuloilmaan ohuiden kalvojen kautta, mikä estää kahden ilmavirran sekoittumisen.

Aiemmin rakennettujen koulurakennusten remontointi

Aina ei ole helppoa löytää sopivia teknisiä ratkaisuja vanhojen koulurakennusten remontointiin. Vuosikymmeniä sitten käytetty arkkitehtuuri ei täytä tämän päivän vaatimuksia. Siksi on usein etsittävä erikoisratkaisuja.

Asiantuntijan haastattelu

Luca Ceriscioli, Marche (Italia), aluejohtaja

Emmetillä (Purmo Groupin brändi) oli aktiivinen rooli Benedetto Costa -esikoulun jälleenrakennustyössä sen kärsittyä voimakkaassa maanjäristyksessä 2016.

Sarnanossa sijaitsevan uuden Benedetto Costa -esikoulun lasten hymy sopii parhaiten kuvastamaan paluuta normaaliin ja kärsineen yhteisön vahvuutta nousta jaloilleen yhä uudestaan. Tämän keltaisen, aurinkoenergiaa hyödyntävän koulun vihkiminen oli kaunis hetki, joka osoitti, että on mahdollista uudelleenrakentaa ja jatkaa elämää loputtomienkin vaikeuksien keskellä, aloittaen kaikkein tärkeimmistä kohteista – nuorille sukupolville tarkoitetuista paikoista, sykkivästä sosiaalisen elämän sydämestä.  Ennätysajassa valmistunut koulurakennus on suunniteltu mallirakennukseksi, joka noudattaa maanjäristysten kestovaatimuksia sekä kestävän kehityksen periaatteita, ja toimii esimerkkinä sekä ympäristönäkökulmasta että omavaraisuudesta energiankulutuksen näkökulmasta.

Optima oppilaitoksessa

Oppilaitosten lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto

Lähes kaikilla meistä on kokemusta huonosta sisäilmasta ja vedosta. Näillä ongelmilla on suuri vaikutus oppimistuloksiin. Miksi luokkahuoneiden sisäilmaongelmat ovat niin yleisiä, vaikka teknisiä ratkaisuja on saatavilla?

Energiatehokkuus koulun jälleenrakennustyössä

Italian keskustaa, erityisesti Maceratan maakuntaa, ravisteli maanjäristys 24.8.2016. Emmeti (Purmo Groupin tuotemerkki) osallistui Benedetto Costa -esikoulun jälleenrakennustyöhön.

Sarnanon koulu