Laatu

Toimimme jatkuvasti hyväksyttyjen laatustandardien mukaisesti jokaisessa toimintamme vaiheessa ja käänteessä, jotta me ja yhteistyökumppanimme voimme olla ylpeitä tuotteistamme, asiakaspalvelustamme ja ympäristönsuojelutoimistamme .

Aloimme noudattaa integroitua laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmää 1990-luvulla. Järjestelmä perustuu ISO 9001 -laatustandardiin ja ISO 14001 -ympäristöstandardeihin, jotka British Standards Institution ja TÜV Rheinland ovat myöntäneet meille.

Hyväksytyissä standardeissa käytetään prosessilähestymistapaa, joka perustuu PDCA-sykliin: Suunnittele – Tee – Tarkista – Toimi.

Tämä lähestymistapa helpottaa yrityksen kaikkien toimien ja toimintovaiheiden ennakkoanalysointia tuotantoprosesseista ja logistiikasta myyntiin ja tukeen. Kunkin toimintovaiheen järjestys ja keskinäinen korrelaatio on määritetty selkeästi, ja käytetyt erilliset prosessit on integroitu toisiinsa – yksi johtaa aina seuraavaan, ja eri vaiheet siirtävät toisilleen tietoa ja tuotteita.

Erityiset kriteerit ja arviointimenetelmät varmistavat niiden tehokkaan suorittamisen ja valvonnan. Näiden prosessien valvomiseksi on varmistettu, että asianmukaiset laitteet ja tiedot ovat käytettävissä.

Hyväksytyissä standardeissa määritetään myös tietty dokumentointitapa yhtiömme sisällä. Dokumentointia voidaan tehdä missä tahansa muodossa ja millä tahansa välineellä, mutta siinä on oltava tietty rakenne. Asiakirjojen on oltava hyväksyttyjä, ja niiden nykyisten versioiden on oltava saatavilla esimerkiksi yrityksen intranetin kautta.

CE-merkintä

Kaikilla Purmo-radiaattoreilla ja konvektoreilla on yhdenmukaistetun EN 442 -standardin mukainen CE-merkintä.

EN 442 -standardi koostuu kahdesta pääalueesta:

1. Tekninen erittely ja vaatimukset.
2. Testi- ja mittausmenetelmät ja vaatimusten noudattamisen arviointi.

Takuu

Purmo-radiaattoreilla on 10 vuoden* takuu ostopäivästä kaikkien valmistusvirheiden varalta, kun niitä käytetään normaaleissa olosuhteissa ja kuumavesilämmitysjärjestelmässä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat asennus- tai käsittelyvirheistä, väärinkäytöstä tai radiaattorien ulkopuolisista tekijöistä, kuten vedenlaadusta tai happea läpäisevistä putkista.