Tuotantomme

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 °C:een on haaste, johon meidän kaikkien on ryhdyttävä. Purmolle tämä tarkoittaa muun muassa tuotteidemme valmistuksen ja toimituksen parantamista niiden suorituskyvyn ja kierrätettävyyden vahvistamiseksi. Se tarkoittaa myös valmistus- ja työympäristöjen muuttamista maailmanlaajuisesti puhtaammiksi ja ympäristöä enemmän huomioivaksi.

Tuotantomme

Kolme tuotantositoutumistamme ovat:

  1. Päästöt ja energia
    Pyrimme hiilineutraaliuteen sekä omissa (Scope 1) että toimitusketjumme (Scope 2 & 3) kasvihuonekaasupäästöissä. Tavoite koskee kaikkia tuotantolaitoksiamme ja toimipaikkojamme.

  2. Resurssitehokkuus ja jätteet
    Sen lisäksi, että etsimme tapoja käyttää vähemmän raaka-aineita tuotteidemme valmistuksessa, pyrimme kiertotalouteen tuotantoprosesseissamme. Lisäksi vähennämme kaatopaikkajätteen määrää ja vedenkulutusta. Pakkausten osalta siirrymme kierrätettyihin, kierrätettäviin tai biohajoaviin materiaaleihin aina kun mahdollista.

  3. Vastuullinen hankinta
    Muuttamalla tapaamme materiaalien, kuten teräksen, messingin, muovin ja pakkausmateriaalien hankintaan haluamme saada puhtaamman alun kestävämmille tuotanto- ja toimitusprosessille. Olemme sitoutuneet kestävään ja vastuulliseen toimitusketjuun, joka kunnioittaa työntekijöidemme oikeuksia ja pienentää hiilijalanjälkeämme.
Ohut teräs

Ohuempi teräs tuottaa kestävämmän reunan

Purmo Groupin tehtaat pyrkivät saavuttamaan merkittäviä materiaalisäästöjä vihreämmän ja kilpailukykyisemmän liiketoiminnan saavuttamiseksi. Kehittämällä kestäviä tuotantomenetelmiämme voimme vähentää tuotekohtaisia päästöjä tuotteiden laadusta tinkimättä.

Kymmenen sitoumustamme

Olemme asettaneet nämä kymmenen sitoumusta viitepisteiksi matkallamme kestävän kehityksen integroimiseksi liiketoimintamme jokaiseen osaan.

Päästöt ja energia – Purmo Resurssitehokkuus ja jätteet – Purmo Vastuullinen hankinta – Purmo Ilmastoälykkäät valinnat – Purmo Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen – Purmo
Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus – Purmo Sitoutuminen työhön – Purmo Työntekijöiden täydennyskoulutus – Purmo Terveys ja turvallisuus – Purmo Sitoumus yhteisöihin – Purmo