Ratkaisumme

Ohjaamme markkinoita helposti integroitavilla ja ympäristöystävällisillä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla. Voimme vähentää tuotteidemme ympäristövaikutusta soveltamalla kiertotalouteen perustuvia suunnitteluperiaatteita tuotteissamme ja auttamalla asiakkaitamme tekemään ilmastoystävällisiä valintoja.

Ratkaisumme

Ratkaisujemme kestävyyteen liittyvät kaksi sitoumustamme ovat:

  1. Ilmastoälykkäät valinnat
    Johtavana sisäilman mukavuusratkaisujen toimittajana pidämme velvollisuutenamme auttaa asunnonomistajia hallitsemaan energiankulutustaan paremmin. Tavoitteenamme on tarjota selkeää tietoa tehokkaista, kiertotalouteen perustuvista ja integroiduista järjestelmistämme sekä tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään tietoisia valintoja.

  2. Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen
    Käytämme kiertotalouteen perustuvia suunnitteluperiaatteita kaikissa tuotteissamme luodaksemme kestävää ja pitkäkestoista arvoa koko tuotevalikoimaamme. Investoimme myös kiertotalouteen keskittyvien ratkaisujen luomiseen.
Unisenza: yhtenäiset säätimet säteilylämmitykseen ja -jäähdytykseen

Unisenza: yhtenäiset säätimet säteilylämmitykseen ja -jäähdytykseen

Oikeat lattialämmityksen säätimet pitävät huoneen lämpötilan miellyttävänä energiaa tuhlaamatta. Parhaat säätimet toimivat näin samalla, kun ne ottavat huomioon käytettävyyden ja asennuksen helppouden.

Kymmenen sitoumustamme

Olemme asettaneet nämä kymmenen sitoumusta viitepisteiksi matkallamme kestävän kehityksen integroimiseksi liiketoimintamme jokaiseen osaan.

Päästöt ja energia – Purmo Resurssitehokkuus ja jätteet – Purmo Vastuullinen hankinta – Purmo Ilmastoälykkäät valinnat – Purmo Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen – Purmo
Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus – Purmo Sitoutuminen työhön – Purmo Työntekijöiden täydennyskoulutus – Purmo Terveys ja turvallisuus – Purmo Sitoumus yhteisöihin – Purmo