Henkilöstömme ja yhteisömme

Pidämme työntekijöidemme ja yhteisöjemme hyvinvointia erittäin tärkeänä. Ne ovat liiketoimintamme ytimessä. Pyrimme luomaan aidon yhteiskunnallisen ja ympäristövaikutuksen ottaen huomioon paikalliset tarpeet.

Henkilöstömme ja yhteisömme

Purmo on enemmän kuin valmistamamme tuotteet ja tarjoamamme sisäilmaratkaisut. Purmossa on myös kyse ihmisistä, jotka pitävät yrityksemme toiminnassa. Siksi pyydämme henkilöstöämme sitoutumaan kestävän kehityksen ratkaisuihin kaikilla työn osa-alueillaan. Vastineeksi sitoudumme heihin, heidän tulevaisuudennäkymiinsä, hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa.

Olemme myös osa yhteisöjä, joissa toimimme ja tarjoamme ratkaisujamme. Välitämme näistä yhteisöistä ja tuemme niitä aktiivisesti ajan, tuotteiden ja palveluiden avulla.


Nämä ovat viisi sitoumustamme henkilöstöömme ja yhteisöihimme maailmanlaajuisesti:

 1. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus
  Purmolla uskomme, että terveellinen liiketoiminta on monimuotoista ja osallistavaa. Sen vuoksi lisäämme aktiivisesti naisten määrää ylimmässä johdossa, ylitämme ja poistamme palkkaerot ja luomme syrjimättömän työkulttuurin.

 2. Sitoutuminen työhön
  Työntekijöiden panostuksella ja osallistumisella olemme voineet toteuttaa ohjelmia, joissa keskitytään sisäiseen viestintään ja palautteeseen, oppimiseen ja kehitykseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Mittaamme jatkuvasti työntekijöiden sitoutumista varmistaaksemme terveellisen yhteistyön kaikilla työtasoilla ja yhteenkuuluvuuden tunteen.

 3. Työntekijöiden täydennyskoulutus
  Tavoitteidemme saavuttamiseksi työvoimamme on oltava tulevaisuuden vaatimukset täyttävää ja riittävästi koulutettua. Siksi koko henkilöstö osallistuu tarvittaviin täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin. Lisäksi olemme luoneet Sustainability Ideas Challenge -haasteen, jossa hyödynnämme henkilöstön osaamista ja näkemystä luodaksemme kaikenlaisia kestävään kehitykseen liittyviä ideoita liiketoiminnan eri osa-alueilta.

 4. Terveys ja turvallisuus
  Vaikka tuotantolaitoksissa on suurempi onnettomuusriski, meillä on koko konsernissa tavoitteena nolla tapaturmaa. Terveys- ja turvallisuusstrategiamme perustuu vaatimustenmukaiseen henkilöstömme suojelemiseen. Koulutus on jatkuvaa, ja valvonta- ja raportointijärjestelmämme seuraa turvallisuustapahtumia ja -havaintoja tarkasti varmistaakseen, että turvallisuus on aina päällimmäisenä mielessä.

 5. Yhteisöön sitoutuminen
  Energiaköyhyys estää monia ihmisiä nauttimasta mukavasta sisäilmasta. Tuemme kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä alueilla, joilla toimimme, jotta he kestäisivät ilmastonmuutosta paremmin. Teemme sen lahjoittamalla aikaamme sekä tuotteita ja palveluita, joilla voimme tehdä eniten hyvää. Osallistumme myös kohdennettuun vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyöhön.
Vapaaehtoiset

Tiimimme tekevät vapaaehtoistyötä hymyillen

Benelux-maiden tiimiläiset ovat usein käyttäneet aikansa vapaaehtoistyöhön paikallisessa De Wroeter -organisaatiossa, joka tukee ihmisiä, joilla on vaikeuksia löytää paikkansa perinteisillä työmarkkinoilla.

30 puuta 30-vuotis juhliemme kunniaksi

Vuonna 2022 Purmo juhlisti 30-vuotista taivaltaan Puolassa. Juhlan kunniaksi työntekijämme istuttivat 30 puuta uuden polkupyöräreitin varrelle Rybnikissa, jossa Purmon suurin ja modernein paneeliradiaattoritehdas sijaitsee.

Puiden istuttaminen
Joulun antamisen aika

Joulu on antamisen aikaa

Joulu on täydellinen aika nähdä vähän ylimääräistä vaivaa. Tänä vuonna Ruotsin toimipisteemme kollegat ovat päättäneet antaa joululahjansa Min Stora Dag -organisaatiolle (Suuri päiväni).

Kymmenen sitoumustamme

Olemme asettaneet nämä kymmenen sitoumusta viitepisteiksi matkallamme kestävän kehityksen integroimiseksi liiketoimintamme jokaiseen osaan.

Päästöt ja energia – Purmo Resurssitehokkuus ja jätteet – Purmo Vastuullinen hankinta – Purmo Ilmastoälykkäät valinnat – Purmo Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen – Purmo
Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus – Purmo Sitoutuminen työhön – Purmo Työntekijöiden täydennyskoulutus – Purmo Terveys ja turvallisuus – Purmo Sitoumus yhteisöihin – Purmo