Kestävän kehityksen esimerkkitapaukset

Innovatiivisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisujamme on integroitu rakennuksiin maailmanlaajuisesti parantamaan sisäilman mukavuutta ja parantamaan yleistä kestävää kehitystä. Tutustu referenssitapauksiimme ja siihen, miten tuotteemme ja asiantuntemuksemme vaikuttivat kuhunkin projektiin.

Kymmenen sitoumustamme

Olemme asettaneet nämä kymmenen sitoumusta viitepisteiksi matkallamme kestävän kehityksen integroimiseksi liiketoimintamme jokaiseen osaan.

Päästöt ja energia – Purmo Resurssitehokkuus ja jätteet – Purmo Vastuullinen hankinta – Purmo Ilmastoälykkäät valinnat – Purmo Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen – Purmo
Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus – Purmo Sitoutuminen työhön – Purmo Työntekijöiden täydennyskoulutus – Purmo Terveys ja turvallisuus – Purmo Sitoumus yhteisöihin – Purmo