• Renowacje
  • Grzejniki

Przyczyny wymiany grzejnika

Modernizacja ogrzewania to złożony temat, nie mający opatentowanych rozwiązań. Znalezienie właściwego rozwiązania zależy nie tylko od istniejącej struktury budynku, ale także od przyszłych planów remontowych. Poniżej przyjrzymy się dwóm przykładom.
przyczyny wymiany grzejnika

Remont układu ogrzewania z instalacją gazowego kotła kondensacyjnego


Maksymalny potencjał oszczędności w technologii kondensacyjnej (wykroplania ze spalin pary wodnej) może być wykorzystany tylko przy użyciu technologii regulacji w niskotemperaturowych systemach grzewczych w połączeniu z energią odnawialną (np. panele solarne). Temperatury systemu odnoszą się tutaj do poziomów temperatury w obiegach grzewczych, tj. do przeciętnych temperatur grzejników.

Przy dokładnym przyjrzeniu się występuje tu gradient temperatury - grzejnik jest bardziej ciepły na górze niż na dole - ale zasadniczo można to zignorować. Jeżeli temperatury w układzie są niższe, więcej ciepła można odzyskać ze spalin. Zawartość energii w paliwie jest również znacznie efektywniej wykorzystana, a wydajność całego układu wzrasta.


Brennwerttechnik 

Instalator ustawia temperatury systemu na sterowniku kotła. Tutaj ogromne znaczenie ma postęp technologiczny w dziedzinie grzejników, który zaistniał w ostatnich latach. Grzejniki stały się znacznie bardziej wydajne dzięki różnym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Modele w tym samym rozmiarze, co ich starsze odpowiedniki, zapewniają taką samą wydajność, pomimo niższej temperatury w systemie. Poza aspektami estetycznymi, najistotniejszym powodem wymiany grzejników jest oszczędność energii.Wniosek: Renowacja z instalacją kotła kondensacyjnego w połączeniu z energią odnawialną zapewnia już pewną oszczędność energii, ponieważ nowoczesne kotły są bardziej efektywne. Jednak pełne oszczędności związane z technologią kotłów kondensacyjnych można uzyskać tylko w przypadku zastosowania nowych grzejników lub systemu ogrzewania podłogowego. Tam, gdzie ma to sens, można zastosować również kombinację grzejników i ogrzewania podłogowego.


 


Modernizacja ogrzewania z instalacją pompy ciepłaPompa ciepła może być wysoce wydajnym systemem grzewczym, jeśli spełnione są określone warunki – przede wszystkim możliwie najniższe temperatury w systemie. Jeśli nic innego w budynku nie ulegnie zmianie, a pozostaną w nim stare grzejniki, pompa ciepła może nawet zwiększyć koszty ogrzewania (praca na wysokich parametrach) w porównaniu ze starym kotłem. Potwierdzają to praktyczne przykłady. Modernizacja ogrzewania z instalacją pompy ciepła przynosi spodziewane efekty tylko wtedy, jeśli budynek jest bardzo dobrze zaizolowany.

Dawniej najlepszym wyborem dla pomp ciepła było ogrzewanie podłogowe, którego temperatura w systemie wynosiła około 35°C. Dzięki postępowi technicznemu systemy ogrzewania podłogowego nie są jedyną możliwością, ponieważ nowoczesne grzejniki płytowe mogą również być używane w przy niższych parametrach pracy instalacji - temperatury zasilania (np. 45°C). Są również grzejniki z wentylatorami, które mogą pracować w temperaturach poniżej 45°C.


  Pompy ciepła

Wiele niskotemperaturowych systemów grzewczych jest zasilanych za pomocą pomp ciepła. Niezależnie od tego, czy są to pompy ciepła powietrze-powietrze, powietrze-woda, woda-woda czy gruntowe, w wielu przypadkach  mogą pracować w trybie rewersyjnym. Odwracając proces, tj. odwracając tryb pracy pompy, użytkownik ma możliwość chłodzenia domu latem.


 

Pobierz pliki

Kalkulator doboru grzejników

Kalkulator doboru grzejników pomoże obliczyć straty ciepła w Twoim pomieszczeniu. Dobierz odpowiedni grzejnik do swojego domu i poczuj komfort.