• Informacje o produkcie
  • Grzejniki
  • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
  • Aktualności

Powłoki na grzejnikach: inny sposób, w jaki przyczyniamy się do zrównoważonego budownictwa

W projektowaniu budynków obowiązują obecnie bardziej ekologiczne i zdrowsze normy mające na celu zmniejszenie wpływu budynków na środowisko oraz zapewnienie dobrego samopoczucia mieszkańców. Jako lider w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz oferujemy rozwiązania, które spełniają surowe wymagania Niemieckiej Rady Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) w odniesieniu do poziomów lotnych związków organicznych (LZO) w powłokach. Jest to tylko jeden z kilku sposobów na zapewnienie czystszej i bardziej ekologicznej produkcji, a jednocześnie przyczynienie się do tworzenia zrównoważonych i zdrowszych budynków.
powłoki do grzejników LZO ekologiczne budynki

Nasze grzejniki są pokryte powłoką antykorozyjną o liczbie LZO mniejszej niż 140 g/l. Wierzchnia powłoka lakiernicza ma wartość LZO wynoszącą 0 g/l, co jest wynikiem znacząco lepszym niż wartość graniczna wynosząca 100 g/l.

DGNB: Największa w Europie sieć zrównoważonych budynków

DGNB to organizacja non-profit, która promuje zrównoważone budownictwo na wiele sposobów. Mimo że, siedziba firmy znajduje się w Stuttgarcie, większość inicjatyw i projektów ma międzynarodowy zasięg. Stowarzyszenie ma około 2000 członków z 30 różnych krajów na całym świecie. Działania organizacji obejmują m.in. certyfikację zrównoważonych budynków. Ponadto, w oparciu o swoją fachową wiedzę, DGNB wymienia ścisłe wymagania, które powinny spełniać materiały i produkty budowlane, jeśli chcą być sklasyfikowane jako zrównoważone. Z przyjemnością potwierdzamy, że nasze grzejniki płytowe i grzejniki dekoracyjne spełniają wymagania tej organizacji.

Wymagania DGNB dotyczące powłok na grzejnikach

Po wyprodukowaniu surowego grzejnika należy pokryć go powłoką antykorozyjną i farbą nawierzchniową. Procesy te muszą być zgodne z określonymi wartościami granicznymi dotyczącymi lotnych związków organicznych (LZO) i metali ciężkich w powłokach. Wartości graniczne stosowane przez DGNB dla procesu powlekania:

- warstwa podkładowa jako powłoka antykorozyjna: LZO < 140g/l
- warstwa zewnętrzna jako wykończenie powierzchni: LZO < 100 g/l

Stosując się do tych ograniczeń, zapewniona jest minimalna ekspozycja na LZO.

Minimalna ilość LZO w naszych powłokach grzejnikowych

Jako lider w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz wierzymy, że komfort wewnętrzny nie powinien być zapewniany kosztem klimatu planety. Dlatego potwierdzamy, że nasze grzejniki płytowe i grzejniki dekoracyjne spełniają surowe wartości graniczne LZO określone przez DGNB.

Powłoka antykorozyjna, którą stosujemy na naszych grzejnikach, to wodorozcieńczalna powłoka elektrolityczna 1K na bazie żywicy akrylowej, której zawartość LZO jest mniejsza niż 140 g/l. Powłoka wierzchniowa na naszych grzejnikach to lakier proszkowy epoksydowo-poliestrowy, który ma wskaźnik LZO równy 0 g/l, co jest znacznie lepsze niż ustawiona wartość graniczna 100 g/l. Obie powłoki są wolne od emisji, gdy grzejnik jest w trybie ogrzewania, nawet przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach roboczych. Ponadto powłoka antykorozyjna i powłoka końcowa naszych grzejników nie zawierają ołowiu, kadmu ani chromu VI.

W zależności od zakładu produkcyjnego proces powlekania spełnia wymagania 31. BImSchV lub ogólnoeuropejskiego rozporządzenia 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych/Industrial Emissions Directive (IED).

Jeśli masz pytania dotyczące naszych grzejników lub powłok, skontaktuj się z nami. Osoby, które potrzebują oficjalnego dokumentu potwierdzającego, że nasze grzejniki spełniają wymagania DGNB, mogą pobrać potwierdzenie tutaj.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonej przyszłości