• Wsparcie profesjonalistów
  • Oszczędność energii
  • Informacje o produkcie
  • Grzejniki

Grzejniki niskotemperaturowego systemu grzewczego: grzejniki płytowe a klimakonwektory

W ciągu ostatnich dziesięcioleci bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące izolacji pozwoliły nam zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w budynkach i obniżyć temperaturę zasilania systemów grzewczych. Aby jednak korzystać ze wszystkich zalet niskotemperaturowego systemu grzewczego, należy go połączyć z odpowiednimi emiterami ciepła. Nie musi to być ogrzewanie podłogowe. Grzejniki i klimakonwektory stanowią doskonałą alternatywę, a jako lider w dziedzinie rozwiązań zapewniających komfort cieplny wnętrz dostarczamy emitery odpowiednie dla każdej temperatury zasilania i wszystkich potrzeb użytkowników końcowych.
Niskotemperaturowy system grzewczy grzejniki a klimakonwektory

Co to jest niskotemperaturowy system grzewczy?

Tradycyjny system grzewczy, który stosuje się od wielu lat i zwykle występuje w słabo izolowanych budynkach, zazwyczaj ma temperaturę zasilania od około 70 do 80°C. W niskotemperaturowym systemie grzewczym, zainstalowanym w dobrze izolowanych budynkach, temperatura ta wynosi od 35 do 55°C. Oznacza to, że zarówno temperatura zasilania wody z centralnego ogrzewania, jak i temperatura powierzchni emitera ciepła są znacznie niższe.

Wyższy poziom izolacji oznacza, że budynki mogą być łatwiej ogrzewane, ponieważ redukują zarówno obciążenie cieplne, jak i straty ciepła. Dzięki mniejszemu obciążeniu cieplnemu można osiągnąć wymaganą temperaturę pomieszczenia przy niższych temperaturach systemu. Co więcej, coraz większa reaktywność nowoczesnych systemów grzejnikowych pozwala lepiej wykorzystać wszelkie zyski ciepła. Niskotemperaturowy system grzewczy zużywa mniej energii, co oznacza, że jest bardziej ekologiczny i mniej obciąża budżet niż stary system centralnego ogrzewania.

Niskotemperaturowy system grzewczy z nowoczesnymi grzejnikami

W przypadku przełączenia ze starego systemu grzewczego na niskotemperaturowy system grzewczy należy ponownie obliczyć obciążenie cieplne dla każdego pomieszczenia. Biorąc pod uwagę stopień izolacji i nowo obliczone obciążenie cieplne, można określić najniższą możliwą temperaturę zasilania. Jeśli obliczona temperatura przekracza 40°C, nowoczesne grzejniki płytowe są doskonałym wyborem.

Jeśli obciążenie cieplne pozostaje niezmienione ze względu na brak izolacji, instalacja niskotemperaturowego systemu grzewczego wymaga większego wymiarowania grzejników, aby zmaksymalizować wymianę ciepła. Rozwój techniczny i rozwiązania konstrukcyjne, takie jak optymalizacja kształtu i rozmieszczenia płyt konwektorowych, sprawiły, że nowoczesne grzejniki są znacznie bardziej wydajne niż kiedyś. Dzięki temu zapewniają taką samą moc grzewczą jak stare grzejniki tej samej wielkości w niższych temperaturach systemu, kiedy zainstalowane są w odpowiednio izolowanych budynkach.

Ponadto nowoczesne grzejniki umożliwiają precyzyjną regulację temperatury. Odpowiednio dobrany grzejnik w połączeniu z nowoczesnym układem regulacji termostatycznej gwarantuje wydajną pracę.

Łatwe obliczanie obciążenia cieplnego

Niskotemperaturowy system grzewczy z klimakonwektorami

Jeśli obliczona temperatura obliczeniowa spada poniżej 40°C, najbardziej odpowiednie są klimakonwektory. W niskotemperaturowym systemie grzewczym, w którym temperatura zasilania jest niższa niż 40°C, nie występuje naturalna konwekcja, co powoduje konieczność wspomagania wentylatorem. Niższa temperatura zasilania oznacza różnice temperatur między grzejnikiem a ogrzanym powietrzem, co prowadzi do zmniejszenia sił wyporu. W takich przypadkach lepiej sprawdzają się klimakonwektory ze zintegrowanymi wentylatorami, takie jak Vido S2, ponieważ zintegrowane wentylatory wspierają konwekcyjne rozpraszanie ciepła i zwiększają całkowitą wydajność cieplną.

Na przykład w niskotemperaturowym systemie grzewczym o temperaturze przepływu 45/40/20°C Vido S2 VS9 może z łatwością zapewnić wymaganą wydajność cieplną. Przy średniej prędkości wentylatora może osiągnąć do 1500 W. Klimakonwektor ma głębokość 13 cm, długość 90 cm, wysokość 60 cm i masę 20 kg. Aby osiągnąć tę samą moc grzewczą z grzejnikiem płytowym, potrzebny byłby na przykład model 22/600 x 2600, który ma głębokość 11 cm, długość 2,6 m, wysokość 60 cm i masę do 97,5 kg. Duża różnica długości i masy oznacza, że potrzebna jest nie tylko znacznie większa powierzchnia ściany, ale również dużo więcej zasobów materiałowych, aby uzyskać tę samą wydajność cieplną. Dodatkowo, Vido S2 może być używany do ogrzewania i chłodzenia, w przeciwieństwie do zwykłego grzejnika płytowego.

Porównanie grzejnika i klimakonwektora

Odwracając sytuację, możemy zastosować grzejnik panelowy, taki jak model 22/600 x 900, który nadal waży około 50 kg, ale ma wymiary podobne do Vido S2 VS9. Problem polega jednak na tym, że jeśli wymagana jest taka sama moc grzewcza (+/- 1500 W), temperatura wody musi wynosić 75/65/20°C. Oznacza to nie tylko, że nie jest to już niskotemperaturowy system grzewczy, ale także wymaga, aby generator ciepła ogrzewał wodę o 30°C bardziej niż podczas korzystania z klimakonwektora, co naturalnie zwiększa dzienne zużycie energii.

Dowiedz się więcej o Vido S2

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego niskotemperaturowego systemu grzewczego

Powyższy przykład wyraźnie pokazuje ważną korelację między poziomem izolacji termicznej, wymaganym obciążeniem cieplnym i odpowiadającą mu temperaturą zasilania oraz różnymi elementami instalacji grzewczej. Ważne jest, aby wszystkie elementy były dopasowane. Jako specjaliści w dziedzinie rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz rozumiemy to lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego wspieramy naszych klientów oferując szeroką gamę produktów i usług, aby mogli łatwo znaleźć idealne rozwiązanie dla zrównoważonego komfortu wewnętrznego.

Jeśli nie masz pewności co do odpowiedniego grzejnika płytowego lub klimakonwektora do swojego niskotemperaturowego systemu grzewczego, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści służą poradą.