• Ogrzewanie elektryczne
  • Grzejniki
  • Renowacje

Wymiana starych grzejników elektrycznych w celu poprawy komfortu cieplnego

Przysłowie mówi, że "nie naprawia się czegoś, co nie jest zepsute" i często dotyczy to również grzejników elektrycznych. Zwykle czekamy, aż grzejnik przestanie działać, aby wymienić go na nowy. Istnieją jednak bardzo dobre powody, aby wymienić stare grzejniki elektryczne na nowoczesne i mają one bezpośredni związek z efektywnością energetyczną i optymalnym komfortem termicznym w pomieszczeniach.
wymiana starych grzejników elektrycznych w celu poprawy komfortu wewnętrznego

Nowoczesna technologia

W ostatnich dziesięcioleciach technologia produkcji grzejników istotnie się rozwinęła. Daje to nam jeszcze większe możliwości i korzyści. Dotyczy to zarówno grzejników wodnych, jak i starych grzejników elektrycznych. Ponieważ pod koniec XX wieku, technologia nie była tak zaawansowana jak dziś, grzejniki elektryczne wtedy instalowane, były dużo mniej wydajne i zużywały więcej energii. Użytkowanie starych i nieefektywnych grzejników generuje wysokie koszty za energię oraz jest niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Stare grzejniki elektryczne a nowoczesne grzejniki olejowe

Nowoczesne grzejniki elektryczne są lepiej dostosowane do obecnych standardów i wymogów. Większość z nich wypełniona jest biodegradowalnym olejem roślinnym i wytwarza więcej ciepła promieniującego (+/- 30%). Oznacza to, że powietrze w pomieszczeniu nagrzywa się szybciej niż w przypadku ciepła konwekcyjnego. To połączenie ciepła promieniującego i konwekcyjnego tworzy komfortowy klimat wewnętrzny.

„Ponadto temperatura powierzchni nowoczesnych grzejników elektrycznych jest znacznie niższa niż w przypadku przestarzałych modeli. Stare grzejniki elektryczne mogą osiągać temperaturę powierzchni powyżej 70 stopni, co nie tylko zagraża bezpieczeńswtu, ale także znacząco wysusza powietrze w pomieszczeniu. Kurz z powietrza, które przepływa przez otwarty grzejnik elektryczny, łatwo pali się w temperaturze powyżej 70 stopni, a mniejsze cząsteczki nawet w niższych temperaturach”, mówi Mikko Iivonen, starszy doradca ds. R&D w Purmo Group.

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Zbyt suche powietrze odczuwamy poprzez nieprzyjemny zapach spalonego kurzu. Tak naprawdę spowodowane jest to przez zmianę równowagi jonizacyjnej powietrza przy kontakcie z gorącymi powierzchniami metalowymi. Gdy powietrze przepływa wzdłuż gorących powierzchni metalowych, bilans staje się dodatni, tzn. wzrasta liczba jonów dodatnich. Oba te zjawiska pogarszają jakość powietrza w pomieszczeniach. Instalując nowoczesne zamknięte grzejniki elektryczne, można łatwo rozwiązać te problemy.

„Wymiana starych grzejników elektrycznych na olejowe powoduje wzrost wilgotności względnej (tj. gęstości pary wodnej w pomieszczeniu w stosunku do temperatury) średnio o 5%. Poprawa komfortu wewntąrz pomieszczeń następuje dzięki zmniejszeniu spalania kurzu i lepszej równowadze jonizacji”, mówi Mikko Iivonen.

Oszczędność energii

Wymiana starych grzejników elektrycznych na nowe zapewnia również znaczne oszczędności energii. Wynika to z faktu, że w nowych grzejnikach montuje się nowoczesne termostaty i elementy sterujące. Pozwalają one na dokładniejszą kontrolę wysokości temperatury w pomieszczeniu oraz praktyczne funkcje dodatkowe, takie jak obniżenie temperatury w nocy lub tryb nieobecności. Stary grzejnik elektryczny z termostatem bimetalicznym może mieć histerezę, czyli różnicę temperatur nawet do 6 stopni. Nowoczesny termostat elektroniczny utrzymuje stałą temperaturę w granicach 0,2 stopnia. Już samo to może zapewnić oszczędności do 20%.

Stare grzejniki elektryczne w Szwecji

Wymiana starych grzejników elektrycznych to problem, który jest szczególnie widoczny w krajach skandynawskich, takich jak Szwecja. Niclas Schubert, wiceprezes ds. sprzedaży w krajach skandynawskich w Purmo Group, wyjaśnia: „Szwecja to duży kraj z wieloma domami jednorodzinnymi i budynkami w odległych lokalizacjach, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wyposażono w grzejniki elektryczne. Obecnie zużywają one zbyt dużo energii i są bardzo nieefektywne w porównaniu z nowymi grzejnikami elektrycznymi. W przypadku awarii stare grzejniki są najczęściej wymieniane na grzejniki olejowe 400 V, ponieważ pasują one do starej instalacji. Popularnymi wyborami są grzejnik płytowy Yali czy łazienkowy Athena.

Ogrzewanie elektryczne jako uzupełnienie

Nowoczesne grzejniki elektryczne są często instalowane jako uzupełnienie obecnego systemu HVAC. „Na przykład w małych domach lub domkach letniskowych pompę ciepła typu powietrze-powietrze często łączy się z elektrycznym grzejnikiem olejowym. Albo gdy system ogrzewania wodnego nie działa prawidłowo, instaluje się grzejnik elektryczny, aby zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniu", mówi Niclas Schubert. „Również w przypadkach, gdy występuje problem kondensacji w ogrzewaniu podłogowym, widzimy, że ludzie inwestują w ogrzewanie elektryczne w celu poprawy komfortu wewnętrznego”.