• Renowacje
  • Grzejniki
  • Ogrzewanie podłogowe

Obniżenie kosztów energii dzięki zastosowaniu systemów niskotemperaturowych

Udane studium przypadku z Niemiec pokazuje, w jaki sposób gospodarstwa domowe mogą szybko znacznie obniżyć koszty zużycia energii.

0bniżenie temperatury źródła ciepła

W przedstawianym przypadku właściciel i deweloper domu z 1990 r., posiadającego łącznie trzy kondygnacje, zdecydował się na wymianę starego olejowego systemu grzewczego (70/55) na nowoczesny system pomp ciepła (40/35) oraz na system ogrzewania płaszczyznowego w połączeniu z nowoczesnymi grzejnikami niskotemperaturowymi. Pozwoliło to na radykalne obniżenie temperatury w systemie grzewczym, co przyniosło mniejsze zużycie energii i małe straty w jej dystrybucji.

Specjalne rozwiązania wynikające z restrykcji

Na etapie projektu należało uwzględnić szereg czynników ograniczających cały proces. Na przykład, niska wysokość stropu w piwnicy wykluczała możliwość montażu konwencjonalnego ogrzewania podłogowego oraz użycie jastrychu mokrego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie była tam również możliwa instalacja grzejników.

Rozwiązanie specjalne: system frezowania gotowej wylewki betonowej

W przypadku konieczności ułożenia podłogówki w gotowej już wylewce betonowej trzeba było znaleźć specjalne rozwiązanie: w tym celu został opracowany specjalny system frezowania rowków. Polega on na frezowaniu kanałów w istniejącym jastrychu i osadzaniu w nich rur. Jego oczywiste zalety to: system ten nie zwiększa wysokości konstrukcji podłogi, nie wprowadza wilgoci do wylewki, nie wymaga wydłużonego czasu schnięcia, jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wykładzinami podłogowymi, idealny odstęp montażowy wynosi zaledwie 12,5 cm. Decydujące znaczenie miały tu również inne jego cechy, takie jak bardzo wysoka wydajność grzewcza, doskonała regulacja dzięki niewielkiej wysokości konstrukcyjnej oraz praktycznie 100% bezpyłowa instalacja (również idealna dla obszarów klinicznych). Ponadto posadzkarz może bezzwłocznie rozpocząć układanie wykładziny podłogowej.

Elastyczny system frezowania

Wymagania dotyczące systemu frezowania są bardzo elastyczne, niemniej istniejący jastrych musi mieć około 40 mm grubości, tak aby umożliwić frezowanie kanałów. Oczywiście jastrych musi być suchy, nośny, gładki, wyrównany i wolny od rur, kabli i przewodów.

Szybki postęp w budowie dzięki systemowi frezowania

Kanały zostały szybko wyfrezowane w istniejącym jastrychu, po czym ułożono rury ogrzewania podłogowego o wymiarach 14x2 mm, w rozstawie 12,5 cm. Następnie zainstalowano rozdzielacz ze stali nierdzewnej z regulowanym przepływomierzem. System został napełniony i odpowietrzony oraz przeprowadzono próbę szczelności. Klient otrzymał instrukcję i ponownie został poinformowany o 10-letniej gwarancji, którą Purmo udziela na wszystkie systemy ogrzewania płaszczyznowego.

Elastyczne rozwiązanie dzięki systemowi ogrzewania podłogowego

Na parterze nie można było zastosować tradycyjnego jastrychu mokrego, ponieważ obciążenie statyczne byłoby zbyt duże, aby podeprzeć drewniany strop belkowy. Ze względu na ograniczenia przestrzenne, klient nie był zadowolony z alternatywy zastosowania grzejników. Z tego powodu wykonawca instalacji grzewczej zdecydował się na zastosowanie systemu suchego, którego właściwości produktowe spełniały istniejące warunki: niska waga ok. 14 kg/m² (łącznie z suchymi płytami jastrychowymi) i bardzo wysoka nośność do 5 kN/m². Dodatkowo nie był konieczny czas schnięcia i zapewniona była kompatybilność ze wszystkimi typowymi wykładzinami podłogowymi.

Niska wysokość montażu w systemie suchym

W projekcie szczególny nacisk położono na zapewnienie bardzo dobrej sterowalności systemu poprzez ograniczenie wysokości konstrukcji do minimum: całkowita grubość zaledwie 35 mm została osiągnięta dzięki zastosowaniu elementów EPS o grubości 30 mm, które mieszczą rury kompozytowe o wymiarach 16x2 mm oraz warstwy rozkładu obciążenia o grubości 5 mm (płyty mocującej), na której można bezpośrednio układać płytki, laminat i parkiet o grubości powyżej 15 mm. Dla klienta ważna była również dystrybucja ciepła i wynikające z niej równomierne rozchodzenie ciepła w pomieszczeniu. Wymagania te zostały spełnione głównie dzięki suchemu systemowi, który posiada pełnowymiarową laminację aluminiową układaną bezpośrednio na elemencie systemu, w którym znajdują się rury.

Grzejniki niskotemperaturowe na górnym piętrze 

Na życzenie klienta, w sypialniach i pomieszczeniach do pracy na górnym piętrze zainstalowano niskotemperaturowe grzejniki Purmo. Oferują one większą wydajność niż tradycyjne grzejniki i zapewniają szybkie reakcje na zmieniające się nawet w małym stopniu zapotrzebowanie na ciepło.

Podsumowanie: Znaczna redukcja kosztów ogrzewania

Budynek został wyremontowany zgodnie z projektem, nie pojawiały się żadne problemy, zastosowano różne systemy grzewcze. Spełnione zostały założenia dotyczące temperatury, wydajności i wagi. Było także możliwe dalsze obniżenie temperatury nawet o 2 do 3 K, co spowodowało dodatkowe obniżenie kosztów operacyjnych. Obniżenie temperatury zasilania o zaledwie 5 K obniża koszty eksploatacji o 10 do 15%. Ponadto, powierzchnie grzewcze są obecnie wyposażone w taki sposób, by w przyszłości skutecznie transferowały niskie temperatury do pomieszczeń. Byłoby to użyteczne i korzystne gdyby został zamontowany system paneli słonecznych.