• Artykuły ekspertów
  • Renowacje

Jak stworzyć system ogrzewania i chłodzenia dostosowany do indywidualnych potrzeb

Odpowiednia izolacyjność cieplna przegród budowlanych jest bardzo ważnym elementem zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku termomodernizacji budynków istniejących. Właściwa izolacja pomaga zminimalizować straty ciepła i zmniejszyć koszty energii, jednocześnie przyczyniając się do zapewnienia optymalnego komfortu termicznego wewnątrz. Z jakimi wyzwaniami mierzymy się w przypadku zmiany izolacyjności przegród budowlanych w kontekście właściwego zaprojektowania instalacji grzewczej i jak można dostosować system grzewczy do indywidualnych potrzeb użytkownika?
System ogrzewania i chłodzenia dostosowany do indywidualnych potrzeb

Przegrzanie

Aby móc czerpać korzyści z optymalnej izolacji termicznej, i jednocześnie cieszyć się komfortową temperaturą pomieszczenia, ważne jest, aby system grzewczy odpowiadał zmniejszonemu zapotrzebowaniu na ciepło. Na przykład, po zastosowaniu dodatkowej izolacji, jeśli w budynku nadal są zainstalowane stare grzejniki o dużej zawartości wody, system będzie reagował wolniej niż dotychczas. Może to spowodować przegrzanie lub nieprzyjemnie duże wahania temperatury w pomieszczeniach. Aby zmniejszyć ten efekt, powinno się dostosować krzywą grzewczą i zainstalować nowoczesne zawory termostatyczne z małą histerezą. Jednak te działania mogą być niewystarczające. Idealnym rozwiązaniem jest wymiana także grzejników na nowoczesne o małej pojemności wodnej.

Wrażliwość budynków na zmiany temperatury

Chociaż energooszczędne rozwiązania, takie jak zoptymalizowana izolacja, pomagają budować bardziej zrównoważone obiekty i zmniejszyć zużycie energii, powodują one, że budynki stają się bardziej wrażliwe na zmiany temperatury. Dlatego konieczne jest staranne obliczenie nowego zapotrzebowania na ciepło. Obliczenia te wymagają uwzględnienia całego systemu grzewczego, jak również wymagań użytkownika. Dopiero wtedy można mieć pewność, że wytwarzanie ciepła będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń użytkowników budynku.

Indywidualne wymagania użytkownika

W odpowiedzi na rosnące indywidualne wymagania użytkowników, projektując system grzewczy i chłodzący powinno brać się pod uwagę możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii. Na przykład w budynkach, które są remontowane w celu zwiększenia efektywności energetycznej, jak również w nowych budynkach, często stosowane są pompy ciepła.W takim przypadku, gdy temperatura systemu jest niższa niż 40°C, rozsądnym rozwiązaniem jest zamontowanie ogrzewania płaszczyznowego lub klimakonwektorów.

Funkcjonalne i praktyczne

Na szczęście nowoczesne systemy grzewcze i chłodzące posiadają techniczne rozwiązania umożliwiające sterowanie tymi systamami, aby ułatwić dostosowanie dostaw energii do indywidualnych potrzeb. Ponadto niektóre emitery ciepła, dostępne zarówno w klasycznym, jak i nowoczesnym wzornictwie, oferują szereg praktycznych korzyści, które uzupełniają ich funkcjonalność. Wystarczy wspomnieć o grzejniku Delta Bar, który można wykorzystać jako barek lub grzejnikowi Delta Bench, który służy jako ogrzewana ławka.

Inwestycja

Modernizacja systemu ogrzewania i chłodzenia bez wątpienia wiąże się z dużą inwestycją. Decyzja o zakresie modernizacji systemu powinna być podjęta w oparciu o analizę finansową całego przedsięwzięcia.