• Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
  • Our production
  • Aktualności

Zrównoważona produkcja: ostatnie osiągnięcia w naszych zakładach produkcyjnych

Obok naszych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz, pracowników i społeczności, w których działamy, produkcja jest jednym z głównych obszarów, na których koncentrujemy się w drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. Dążymy do ulepszania procesów produkcji i dostaw, abyśmy mogli osiągnąć bardziej zrównoważoną produkcję w zakładach produkcyjnych na całym świecie. W 2022 roku zrobiliśmy duży postęp, co motywuje nas do dalszego doskonalenia się w 2023 roku.
Zrównoważona produkcja w Purmo

Mniejsze zużycie wody

Woda jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów. Według WWF do 2025 r. dwie trzecie światowej populacji może być narażone na niedobory wody (1). Aby temu zapobiec, jesteśmy bardzo świadomi zużycia wody w naszych fabrykach. Na przykład w naszej fabryce w Yangzhou (Chiny) zainstalowano 2 zestawy urządzeń wydmuchowych, które pomagają z jednej strony odzyskiwać i ponownie wykorzystywać wodę, a z drugiej zmniejszać zużycie wody. To z kolei zmniejsza ilość skażonych ścieków i środków chemicznych, które należy stosować.

W fabryce w Brescia (Włochy) rok 2022 zakończono montażem parownika, który zbiera całe ścieki z produkcji i automatycznie oddziela wodę od ścieków. Woda jest następnie ponownie używana do pralek, co pozwala na oszczędności rzędu 100 000 litrów wody rocznie.

W fabryce w Zonhoven (Belgia) woda jest częścią zrównoważonej produkcji. Tam zaktualizowano membrany modułu ultrafiltracji i wymieniono 4 nieszczelne wymienniki ciepła, aby zmniejszyć zużycie wody, ścieków i środków chemicznych. Ponadto stare, nieszczelne krany w obszarach sanitarnych zastąpiono kranami automatycznymi, co pomogło zaoszczędzić do 90% wody.

Zużycie gazu i odzysk ciepła

W kontekście zrównoważonej produkcji, staramy się zmniejszyć zużycie gazu i ogrzewania. Na przykład w fabryce w Ochtrup (Niemcy) zużycie gazu zostało zmniejszone poprzez naprawę i poprawę odzysku ciepła w dziale sieciowania. Odzysk ciepła jest również badany i ulepszany w innych fabrykach. Ponadto różne zakłady są w trakcie procesu redukcji zużycia gazu ziemnego poprzez zastąpienie emiterów gazu przez emitery elektryczne lub, tak jak w Diemlach (Austria), planowaną modernizację pieca do procesów termokurczliwych (2023) i generatora pary (2024).

Wydajne zużycie energii dla zrównoważonej produkcji

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować dzienne zużycie energii, w wielu fabrykach, w tym w Biache (Francja), Diemlach (Austria) i Rybnik (Polska), wdrożono system monitorowania energii. Ponadto w wielu zakładach produkcyjnych maszyny są całkowicie wyłączane, gdy nie są używane, a stare maszyny są wymieniane na nowe, bardziej wydajne. Na przykład w Meiningen (Niemcy) wyłączenie chłodzenia PL1 i PL2 podczas przestojów skutkuje zmniejszeniem zużycia energii o 110 000 kWh rocznie. Ponadto w Meiningen przejście z lasera CO 2 na laser diodowy w PL2 również dało znakomite wyniki. W ciągu jednego dnia pracy pozwala nam to zaoszczędzić ponad 700 kWh, co w ciągu 5 dni przekłada się na więcej energii niż przeciętne niemieckie gospodarstwo domowe potrzebuje w całym roku.

Energia odnawialna dzięki panelom słonecznym

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć użycie tradycyjnych źródeł energii, kilka naszych zakładów zainstalowało lub planuje w najbliższej przyszłości zainstalować panele słoneczne. Na dachu zakładu produkcyjnego w Yangzou (Chiny) zainstalowano 4280 paneli słonecznych we współpracy z lokalnymi władzami. Eva Wu, kierownik fabryki, mówi: „Jesteśmy bardzo dumni z tego projektu, ponieważ przynosi on ogromne korzyści zakładowi i społeczeństwu. Nasza fabryka znajduje się w obszarze obfitym w energię słoneczną, zatem nowa instalacja pozwoli na odciążenie lokalnego zasilania w szczycie sezonu. Ponadto panele pomagają zmniejszyć koszty energii, zmniejszyć emisję CO2 i poprawić stan środowiska”.

Mniej plastiku

Zanieczyszczenie plastikiem jest również ważnym aspektem środowiskowym. Dlatego na przykład w naszym zakładzie w Nowym Tomyślu (Polska) przestano kupować wodę w plastikowych butelkach i rozpoczęto proces zmniejszania ilości użytej folii PE .

Zrównoważona produkcja przy oświetleniu LED

Większość naszych zakładów produkcyjnych zaczęła zastępować stare oświetlenie nowoczesnymi żarówkami LED, które zużywają znacznie mniej energii, aby zapewnić taką samą ilość światła. Na przykład w Vienenburgu (Niemcy) zastosowanie oświetlenia LED w zakładzie wzrosło z 60 do 85% w 2022 roku, oznacza to roczne oszczędności CO2 wynoszące nawet 71 ton. W 2023 roku planuje się zwiększyć zastosowanie LED do 99%. W Diemlach (Austria) udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 60%, zastępując 80% starych lamp nowymi diodami LED. Wymiana pozostałych 20% planowana jest na 2023 rok.

Ekologiczne oświetlenie LED w Purmo Vienenburg Punkty ładowania pojazdów elektrycznych Purmo

Elektryczne stacje ładowania

Oprócz zmiany polityki dotyczącej własnych samochodów na korzyść samochodów elektrycznych, większość naszych zakładów produkcyjnych posiada teraz również punkty ładowania elektrycznego. Na przykład w Vienenburgu zainstalowano 8 stacji ładowania samochodów, w Markaryd 10 punktów, w Ochtrup 6, Sankt Barbara 4 a w Diemlach 5. Zakłady w Biache i Brescia miały swój pierwszy punkt zainstalowany w 2022 roku. W Brescia planuje się instalację 3 kolejnych punktów ładowania w 2023 roku. Yangzou planuje instalację 5 punktów ładowania przed końcem roku.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Źródła

1. https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity