• Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
  • Sustainability
  • Aktualności

Raport Zrównoważonego Rozwoju Purmo Group 2022

W Purmo Group, wierzymy, że możemy mieć znaczący pozytywny wpływ na przyszłość. Naszą przyszłość, Twoją przyszłość i przyszłość naszej planety. Aby to osiągnąć, opracowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju, która daje wymierne efekty i zapewnia wymierny postęp. Każdego dnia pracujemy nad tym z wielką pasją, dlatego z przyjemnością przedstawiamy nasz pierwszy roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju. Pokazuje on, w jaki sposób tworzymy zrównoważoną wartość dla naszych klientów, pracowników, społeczności i interesariuszy.
Raport Zrównoważonego Rozwoju Purmo Group 2022

Najważniejsze informacje o Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. W 2021 roku uruchomiliśmy kompleksowy program zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności. Od tamtej pory dokonaliśmy istotnych zmian w zakresie rozwiązań HVAC, naszych zakładów produkcyjnych, pracowników i społeczności, wśród których żyjemy.

W 2022 roku dołączyliśmy do kampanii Business Ambition for 1,5°C wyznaczając oparte na wiedzy naukowej cele dekarbonizacji . Dołączyliśmy również do inicjatywy ONZ Global Compact i przedstawiliśmy pierwszą deklarację środowiskową produktu EPD. Ponadto wszystkie nasze produkty będziemy projektować zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego, aby zapewnić im trwałą i zrównoważoną wartość dodaną. Stworzyliśmy plan dostosowania do 2030 roku opakowań w 100% z recyklingu, nadających się do ponownego przetworzenia lub ulegających biodegradacji. Współpracujemy również z EcoVadis, aby ocenić zrównoważony rozwój naszych zakładów i zaprosiliśmy do tego samego ponad 115 naszych dostawców.

Dbałość o nasze zobowiązania

10 zobowiązań pozostaje kluczowym czynnikiem w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022 przyglądamy się bliżej postępom w realizacji każdego celu i kluczowym wskaźnikom, które wyznaczyliśmy, aby spełnić nasze zobowiązania. Sprawdź nasze wyniki za 2022 rok i nasze ambicje na najbliższą i nieco dalszą przyszłość. Choć jesteśmy dumni z tego, co już osiągnęliśmy, zdajemy sobie sprawę, że w nadchodzących latach możemy zrobić o wiele więcej.

Przeczytaj cały Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022