• Aktualności

Purmo wspiera projekt #ZawódMożliwości

W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych, będziemy wspierać projekt
pod patronatem Ministerstwa Edukacji #ZawódMożliwości.

Zgodnie z zapisami w statucie, Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność mającą m.in. na celu: 

 • Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy uczestnikami procesów realizacyjnych,
 • Poprawę i ujednolicenie standardów dotyczących wykonywania robót instalacyjnych,
 • Pomoc techniczną i organizacyjną dla członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji i wykonawstwa prac instalacyjnych
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Stowarzyszenia i innych organizacji
 • Wsparcie edukacji przyszłych kadr branży
 • Kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na rozwój branży
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska i oraz promocji i wdrożenia proekologicznych technologii

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z organami administracji publicznej, organami stanowiącymi prawo, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w zakresie współuczestnictwa w tworzeniu regulacji prawnych, dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, seminariów konferencji w dziedzinach mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży,

W ramach współpracy będziemy również wspierać i promować projekt Stowarzyszenia pod patronatem Ministerstwa Edukacji #ZawódMożliwości

Projekt ten ma na celu:

 • Promocję zawodu jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej
 • Edukację uczniów szkół branżowych poprzez kadrę nauczycieli oraz innego rodzaju szkolenia
 • Bieżące przekazywanie nauczycielom praktycznej wiedzy o najnowszych technologiach
 • Propagowanie wśród właścicieli firm instalacyjnych idei Instruktora Zawodu
 • Ułatwienie uczniom zdobycia profesjonalnych kwalifikacji i zawodu
 • E-learning dla szkół i zakładów pracy szkolących uczniów
 • Wsparcie lekcji z branżą, dni otwartych, targów szkolnych
 • W dalszej perspektywie stworzenie kompletnie wyposażonego ośrodka szkoleniowego,
  w którym będą się odbywały się zajęcia praktyczne dla uczniów, egzaminy zawodowe
  oraz szkolenia dla nauczycieli oraz instruktorów zawodu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony #ZawódMożliwości

Niebawem będziemy zamieszali informacje o planowanych wspólnych działaniach 
w ramach Stowarzyszenia.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook’u.