Nasi pracownicy i społeczności

Przywiązujemy dużą wagę do dobrego samopoczucia naszych pracowników i społeczności, z którymi współpracujemy. Są oni sercem naszej działalności. Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, dążymy do wygenerowania rzeczywistego wpływu społecznego i środowiskowego.

Nasi pracownicy i społeczności

Purmo to coś więcej niż oferowane produkty i rozwiązania z zakresu komfortu wnętrz. Purmo to przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia dbają o to, aby nasza firma działała jak należy. Dlatego prosimy naszych pracowników o zaangażowanie w zrównoważone rozwiązania we wszystkich obszarach ich pracy. W zamian zobowiązujemy się do tego, aby ich potencjalni klienci byli zadowoleni i czuli się dobrze.

Jesteśmy również częścią społeczności, w których działamy i w których dostarczamy nasze rozwiązania. Troszczymy się o te społeczności i aktywnie je wspieramy, poświęcając czas, produkty i usługi.


Oto 5 zobowiązań wobec naszych pracowników i społeczności na całym świecie:

 1. Różnorodność, równouprawnienie i integracja
  W Purmo wierzymy, że zdrowy biznes jest zarówno różnorodny, jak i integracyjny. Dlatego aktywnie zwiększamy liczbę kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych, niwelując i eliminując różnice w wynagrodzeniach oraz tworząc kulturę pracy wolną od dyskryminacji.

 2. Zaangażowanie w pracy
  Skupiamy się na rozwoju wewnętrznej komunikacji i informacjach zwrotnych, nauce, zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Nieustannie mierzymy zaangażowanie pracowników, aby zapewnić zdrową współpracę między wszystkimi szczeblami stanowisk i poczucie przynależności.

 3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  Aby zrealizować nasze ambicje, nasi pracownicy muszą być przygotowani na przyszłość i odpowiednio przeszkoleni. Dlatego uczestniczą w odpowiednich programach podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania. Ponadto stworzyliśmy Sustainability Ideas Challenge, aby wykorzystać wiedzę i spostrzeżenia naszych pracowników do generowania wszelkiego rodzaju pomysłów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zakłady produkcyjne to miejsca bardziej narażone na ryzyko wystąpienia wypadków. Jednakże wyznaczyliśmy sobie cel zerowej liczby wypadków w całej grupie. Nasza strategia BHP opiera się na podejściu opartym na zgodności z przepisami. Szkolenia są prowadzone na bieżąco, a nasz system monitorowania i raportowania uważnie śledzi incydenty dotyczące bezpieczeństwa. Chcemy mieć pewność, że bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem.

 5. Zaangażowanie społeczne
  Ubóstwo energetyczne uniemożliwia wielu ludziom cieszenie się komfortem cieplnym wnętrz. W obszarach, w których prowadzimy działalność, wspieramy najbardziej narażone osoby. Robimy to poprzez ofiarowanie naszego czasu oraz produktów i usług, które mogą zdziałać możliwie najwięcej dobrego. Ponadto angażujemy się w działania charytatywne i pomoc wolontaryjną.
Wolontariusze

Nasi ludzie pomagają z uśmiechem

Członkowie naszego zespołu z oddziału w krajach Beneluksu pracowali wolontaryjnie w De Wroeter, lokalnej organizacji wspierającej osoby, mające trudności z odnalezieniem się na tradycyjnym rynku pracy.

30 drzew na naszą 30 rocznicę

W 2022 roku minęło 30 lat działalności Purmo w Polsce. Tę wyjątkową rocznicę pracownicy firmy postanowili upamiętnić zasadzeniem szpaleru drzew w Rybniku – mieście, w którym działa najnowocześniejsza i największa fabryka grzejników Purmo w Europie.

Sadzenie drzew
Święta Bożego Narodzenia to czas dawania

Święta Bożego Narodzenia to czas dawania

Święta Bożego Narodzenia to idealny czas na dodatkowy wysiłek. W 2022 roku koledzy z naszego szwedzkiego oddziału zdecydowali, że pomoc świąteczna trafi do organizacji „Min Stora Dag”, której nazwę można przetłumaczyć jako „Mój Wyjątkowy Dzień”.

10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo