Kreator kodów produktów

Najnowsza wersja Kreatora wraz z aktualnymi cenami.

PURMO - InstalSystem 5

Pakiet programów inżynierskich do projektowania w 3D instalacji ogrzewania.

PURMO H2O 1.5

Program przeznaczony do projektowania instalacji wody użytkowej PURMO.

PURMO OZC 6.7 Basic

Program m.in. do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków.

PURMO SDG 2.0.

Program przeznaczony do szybkiego doboru grzejników
i ogrzewania podłogowego. PURMO.

Touch E3 v03.11 (zip)

Touch E3 w wersji 03.11 oferuje ulepszoną funkcjonalność WiFI.

Purmo InstalSystem ver. 4

Pakiet programów inżynierskich do obliczania obciążenia cieplnego (Purmo-OZC), projektowania instalacji c.o. (Purmo-therm) i wody użytkowej (Purmo-san T). Pakiet płatny zabezpieczony kluczami licencyjnymi, które zostaną wysłane na podany w formularzu adres  e-mail zamawiającego.

Purmo OZC 6.8 Pro

Program do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków, sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, wyznaczania świadectw energetycznych budynków oraz obliczania sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Funkcja sprawdzania wymagań WT2017 w zakresie izolacyjności przegród budowlanych oraz wskaźnika EP. Wersja płatna. Do nabycia bezpośrednio w firmie Sankom.

Informacje o programach

Warunki użytkowania

PURMO-InstalSystem 4, PURMO - InstalSystem 5 - programy płatne, zabezpieczone kluczami licencyjnymi, które zostaną wysłane na podany w formularzu adres e-mail zamawiającego.

PURMO OZC 6.7 Basic, PURMO SDG 2.0, PURMO H2O 1.5, Purmo CO 6.0 - bezpłatne wersje programów.

PURMO OZC 6.8 Pro - płatna wersja programu, do nabycia bezpośrednio w firmie Sankom.

Programy PURMO OZC 6.8 Pro, PURMO OZC 6.7 Basic, PURMO CO 6.0., PURMO H2O 1.5 i PURMO SDG 2.0 zostały opracowane dla firmy Purmo Group Poland sp. z o.o. przez firmę Sankom.

Pakiet PURMO- InstalSystem składa się z programów PURMO-OZC 4.13, PURMO-therm 4.13 HR oraz PURMO-san 4.13 T, które zostały opracowane dla firmy Purmo Group Poland sp. z o.o. przez firmę InstalSoft.

Są to w pełni funkcjonalne programy inżynierskie umożliwiające m.in. obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania świadectw energetycznych budynków i ich poszczególnych części, dobór grzejników i ogrzewania podłogowego 
wraz z obliczeniami hydraulicznymi instalacji, dobór systemów rurowych Purmo.

Programy zawierają katalogi armatury innych producentów bez ograniczeń oraz w zależności od wersji, pełne 
lub ograniczone katalogi rur innych producentów, a także wybrane rodzaje grzejników innych typów jak żeliwne czy rurowe gładkie i ożebrowane.