• Vesikiertoinen lämmitys
  • Radiaattorit
  • Tuotetiedot

Vanhojen pattereiden tehon uudelleenlaskeminen uusiin vaihdettaessa

Saamme paljon kysymyksiä siitä, miten vanhojen pattereiden teho lasketaan uudelleen, kun ne vaihdetaan uusiin nykyaikaisiin lämpöpattereihin. Laskelmat joudutaan tekemään muun muassa silloin, kun vanhat patterit vaihdetaan uusiin, tai kun lämpöpumppua asennettaessa halutaan selvittää, riittävätkö vanhojen lämpöpattereiden tehot jne.

Esim. F21-512-0-0-,15-3,0- tai F10-406-H- tyyppimerkityt lämpöpatterit ovat vanhoja Fellingsbro-pattereita. Merkinnän keskiosa (406) tarkoittaa 400 mm leveyttä ja 600 mm korkeutta. H/V kertoo, onko liitos oikealla vai vasemmalla puolella. (F10/F21) kertoo lämpöpatterin tyypin – 10 tarkoittaa yksinkertaisesti yhtä paneelia ja 21 kahta.

Vanhojen lämpöpattereiden tehotaulukkojen avulla voit helposti ’kääntää’ tehot uusia malleja varten. Voit myös ladata kotisivultamme Purmon nykyisen valikoiman tehosimulaattorin.


Löydä radiaattoriVanhojen lämpöpattereiden merkinnät

Mikäli et tiedä vanhojen lämpöpattereidesi merkkiä tai ikää, voit tarkistaa ne patterin alasivussa olevasta merkinnästä. Merkinnästä käy ilmi muun muassa lämpöpatterin tyyppi. Valmistuspäivämäärä löytyy merkinnän oikeasta reunasta.Märkning gamla radiatorer

Tämä lämpöpatteri on tyyppiä 21 ja valmistettu 8. elokuuta 2012, mikä on luettavissa lämpöpatterin alasivussa olevasta merkinnästä.

Katso vanhat esitteet täältä