Radiaattorin ja konvektorin erot?

Mitä oikeastaan erottaa radiaattorin ja konvektorin toisistaan? Sana ”radiaattori” tulee termistä radiant heat. Radiaattorin määritelmän mukaan säteilylämmön osuus on yli 50 %. Loppuosa on konvektiolämpöä.

Säteily- ja konvektiolämpö

Lämpöpatterit jaetaan toimintansa perusteella joko radiaattoreihin tai konvektoreihin, mutta ei ole fysikaalisesti minkäänlaista rajalinjaa konvektorien ja radiaattorien välillä: Kaikki lämpöpintaa omaavat laitteet, joiden lämpötila on ympäristöään korkeampi, luovuttavat lämpöä sekä konvektion (konvektori) että säteilyn (radiaattorin) muodossa, suhteellisesti enemmän tai vähemmän. Tämän lisäksi lämpöä siirtyy lämmönluovuttimista johtumalla (conduction). Johtumalla siirtyvä lämpö, esimerkiksi kannakkeiden kautta seinään, on vähäistä konvektioon ja lämpösäteilyyn verrattuna.

Kaupallisiin tarkoituksiin on radiaattoreille ja konvektoreille haettu määrittelyjä. Virallistettua määrittelyä ei kuitenkaan ole edes standardeissa.

Yksi selitys - Konvektori vs radiaattori

Radiaattorilla ymmärretään lämmönluovutinta, jonka lämpöä säteilevä näkyvä pinta on lämmönluovuttimen ulkomittoihin nähden suuri. Konvektorille on ominaista vähäinen lämpöä säteilevän näkyvä pinta verrattuna kokonaispinta-alaan. Lisäksi konvektoreille on ominaista matala rakennekorkeus, alle 30 cm ja paljon konvektiopeltiä.

Säteilylämpö on lämpöä, jota saadaan esimerkiksi auringosta tai nuotiosta ja jota ihmisen on helppo aistia. Todellisuudessa vain tyypin 10 (merkintä PC10) paneliradiaattoreilla säteilylämmön osuudessa päästään 50 %:iin. Tällaisissa pattereissa on vain yksi nesteellä täytetty levy eikä lainkaan konvektiolamelleja. Konvektiolämmön osuus kasvaa tyypin 11 paneeliradiaattoreissa (joissa on sekä yksi levy että yksi konvektiolamelli) noin 70 %:iin.

Konvektorit ovat yleensä matalia (alle 30 cm). Pienen korkeuden takia konvektorilämmittimet sopivatkin hyvin esimerkiksi isojen ikkunoiden eteen. Konvektori tarjoamasta lämmöstä yleensä jopa yli 90 % konvektiolämpöä.

Radiaattori - maailman tunneituin lämmönluovuttaja

Radiaattori on maailman tunneituin, käytetyin ja tutkituin lämmönlähde. Radiaattorin runko on yleensä teräksestä valmistettu suljettu yksikkö, joka täytetään vedellä asennuksen yhteydessä. Radiaattorin toiminta perustuu putkistossa kiertävästä kuumasta vedestä lähtevään lämpösäteilyyn. Tähän viittaa myös lämpöpatterin nimi, joka tulee englanninkielisestä sanasta ”radiation” eli säteily.

Purmon paneeliradiaattorit valmistetaan kylmävalssatusta teräksestä. Radiaattorit toimitetaan ns. kompaktissa muodossa, eli päätylevyt ja päällysritilä asennetaan jo tehtaalla. Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin, joissa ei ole ulkopuolista happea. Patterit soveltuvat erittäin hyvin krygeenisiin järjestelmiin, kuten lämpöpumppu. Radiaattorissa vedelle varattu tila on suhteellisen pieni ja konvektio suuri. Tyypillisiä ominaisuuksia ovat myös nopea reagointikyky ja hyvä energiatehokkuus. Plint on hyvin matala paneeliradiaattori.

Konvektori - pieni ja tehokas

2000-luvulla arkkitehtuurissa suosittiin avoimia pohjaratkaisuja ja suuria ikkunoita, mikä asetti monia erityisvaatimuksia lämmitykselle. Konvektori on optimaalinen ratkaisu, kun lämpöpattereille ei ole paljon seinätilaa mutta suurten ikkuinoiden vetoisuus on estettävä. Pieni, tehokas ja elengantti muotoilu pystyy vastaamaan suuriinkin lämpötarpeisiin. 

Purmo Kon on lujatekoinen teräksestä valmistettu konvektori. Konvektorin rakenne on vahva ja vakaa, minkä vuoksi Purmo Kon on ihanteellinen lämmönlähde julkisissa rakennuksissa, joissa on suuret lasiset seinät, avoin pohjapiirros ja ympäristö altis vedolle. Tästä esimerkkinä koulut ja ravintolat, mutta myös modernien omakotitalojen olo-huoneet. Integroitu venttiilirakenne antaa mahdollisuuden hyvin monipuolisiin putkikytkentöihin. Lukuisat lisävarusteet helpottavat asennusta ja tekevät konvektorista hyvin muuntautumiskykyisen: esimerkiksi venttiili-insatsi ja termostaatti varmistavat, että sisäilma pysyy aina miellyttävän lämpimänä.

Purmo Kon konvektor

Purmo Kon konvektori

Konvektori on yleensä muodoltaan kapeampi ja pienempi kuin radiaattori. Konvektori on molemmin puolin identtinen ja se asennetaan tyypillisesti paikkaan jossa patteri ovat hyvin näkyvillä, kuten suurten ikkunapintojen alle tai eteen. Konvektori voidaan asentaa myös lattialle, jolloin seinäkiinnikkeitä ei tarvita. Muiden ominaisuuksiensa ohella konvektorissa on erittäin hyvä lämmöntuottokyky.