Patteriventtiilin vaihto – muista tämä

Lämpöpatterin venttiili ja sen termostaatti avaavat ja sulkevat patterin vesivirtauksen valitun lämpötilan mukaisesti, jolloin huoneen keskimääräinen lämpötila nousee tai laskee. Termostaateista on erityisesti hyötyä tiloissa, jotka saavat suoraa auringonvaloa tai joissa on runsaasti lämpöä tuovia laitteita (keittiö, pesuhuone) sekä huoneissa, joissa on useita ihmisiä yhtä aikaa. Sekä venttiilit että termostaatit vanhenevat, ja ne kannatta vaihtaa tarvittaessa.

HUOM! Kaikki asennus- ja vaihtotyöt valtuutetun asentajan kautta!

Mikäli vanhat patteriventtiilit toimivat huonosti, kannattaa ensin tarkistaa, ovatko ne mahdollisesti juuttuneet kiinni. Tämä tehdään painamalla venttiilikaraa voimakkaasti ja katsomalla, palautuuko se takaisin. Jos venttiili ei jousta, se on vaihdettava uuteen. Patteriventtiilin vaihto edellyttää järjestelmän tyhjentämistä vedestä. Mikäli venttiili toimii, voit vaihtaa vanha termostaattiosa uuteen ja energiatehokkaampaan malliin. Tätä varten järjestelmää ei tarvitse tyhjentää vedestä.

Termostaattinen patteriventtiili

Termostaattinen patteriventtiili koostuu termostaatista ja ukkoisesta tai patterin sisään integroidusta venttiilistä. Termostaatti sisältää lämpöön reagoivaa ainetta, joka laajenee tai supistuu huoneen lämpötilan vaihtelun mukaan. Termostaatti ohjaa venttiilikaraa, jolloin venttiili avautuu tai sulkeutuu huoneen lämpötilan vaihtelun mukaan. Saatavilla on termostaatteja, joissa on rajoitettu minimi- ja maksilämpötila. Markkinoilla on saatavana myös irtoanturitermostaatteja ja sähköisiä termostaatteja. Jäätymisen estämiseksi minimilämpötila on usein rajoitettu viiteen lämpöasteeseen. Omakotitaloissa korkein lämpötila on yleensä rajoitettu 26 asteeseen, mutta suuremmissa kiinteistöissä käytetään useimmiten 21-23°C maksimirajoitusta. Patteriventtiileissä on yleensä veden viratuksen esisäätö eli kv-säätö. Patteriventtiilin lisäksi tarvitaan paluuventtiili eli sulkventtiili. Sulkemalla patteriventtiili ja paluuventtiili voidaan pattteri tyhjentään ja tarvittaessa irroittaa.

Patteriventtiilejä on olemassa useita eri malleja useilta valmistajilta, minkä takia kaikkiin malleihin saattaa olla vaikea löytää varaosia. Tunnetuimpiin vanhoihin patteriventtiileihin saa nykyisin kunnostusosia, eikä koko venttiiliä siksi tarvitse aina vaihtaa.

Näin vaihdat termostaatin

  1. Aloita tarkistamalla venttiili: irrota termostaatti ja paina sitten venttiilin pientä säätökaraa. Kun se painetaan sisään, vedentulo pysähtyy, ja kun termostaatti päästää karan nousemaan ja veden virtaus kasvaa.
  2. Jos venttiili on jumiutunut esimerkiksi kesäkauden jölkeen voit yritää vetää/työntää karaa varovaisesti pihdeillä. Jos se ei liiku, yritä liikutella sitä painamalla joitakin kertoja. Karan tulisi liikkua selkeästi joitakin millimetrejä. Älä vedä karasta niin lujaa, että se irtoaa, koska silloin venttiili voi alkaa vuotaa.
  3. Jos kara liikkuu, venttiili toimii ja voit asentaa siihen uuden termostaatin.

En Delta radiator med ett vackert slottsvred. Slottsventilen används exempelvis i byggnader där man vill bevara den gamla stilen. Ventilen regleras manuellt med slottsvredet. Slottsventilen består av ventil med förinställning och slottsvred, som fungerar som en handratt.

Delta lämpöpatteri voidaan varustaa kauniilla vipuventtiilillä. Vipuventtiilejä käytetään esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa, joiden vanha ilme halutaan säilyttää. Venttiiliä säädetään manuaalisesti vivusta. Vipuventtiili koostuu esisäädetystä venttiilistä ja käsisäätövivusta.Thermopanel radiator men inbyggt ventilarrangemang

Näin liität lämpöpatterin, jossa ei ole sisäänrakennettua venttiiliä

Voit myös yhdistää lämpöpatterin lämmitysjärjestelmään venttiiliyhdistelmällä. Niitä käytetään lämpöpattereissa, joissa ei ole sisäänrakennettua/integroitua venttiiliosaa. Venttiiliyhdistelmä mahdollistaa nopean ja joustavan asennuksen, ja niitä on saatavilla sekä yksi- että kaksiputkimalleina.

Venttiiliyhdistelmä koostuu kolmesta osasta:

  1. Venttiiliosa, johon lisätään termostaatti tai manuaalinen säätökahva.
  2. Väliosa, joka sovitetaan lämpöpatterin korkeuden mukaan.
  3. Liitinosa, joka liitetään putkistoon mutterilla ja kartiolla. Saatavilla on liitinosia erityyppisille putkistoille.

Lämpöpattereiden esisäätö ja painehäviö

Lämpöpattereiden virtauspaineiden on oltava yhtäläisiä riippumatta niiden sijainnista järjestelmässä. Tämä saadaan aikaan asentamalla järjestelmään linjasäätöventtiileitä. Yksinkertaistetusti selitettynä ne vähentävät lämpöpattereiden ja putkiston virtausta laskennallisen kv-arvon mukaisesti. Mitä lähempänä kiertovesipumppua patteri sijaitsee, sitä enemmän niiden vesivirtausta vähennetään, jotta niiden vesikierrossa olisi sama vastus kuin järjestelmän kauimmaisessa patterissa.

Patteriverkoston tasapainoittamiseksi pitää laskea kaikille verkoston säätöventtiileille, mukaanlukien patteriventtiilit, niiden asetusarvot eli kv-arvot. Jotta pattereista ei kuuluisi virtausääniä, patteriventtiilien painehäviöksi kannatta valita alle 20 kPa, yleisenä suosituksena on 5-15 kPa.