• Tuotetiedot
  • Vesikiertoinen lämmitys
  • Radiaattorit
  • Referenssit
  • Oppilaitos
  • Oppilaitos

Kulma- ja kaari radiaattorit

Delta radiaattoreita on saatavana myös kulma- ja kaarimalleina.

Näiden tuotteiden valmistamiseksi pitää tilauksen yhteydessä toimittaa riittävän tarkat mittatiedot, esimerkiksi mittapiirustukset. Kulmamallien ja kaarevien mallien mitoituksessa tulee ilmetä radiaattorin tavoitemitat ja kiinnitysseinän pituusmitat ja kulmien asteluvut. Tulee huomata, että Delta radiaattorien jaokkeinen rakenne ja valmistustoleranssit asettavat omat rajoituksensa kulmamallisten ja kaarevien radiaattorien valmistukselle – yhteydenotto toimittajaan. 

Vinklade radiatorer 

Sisä- ja ulkokulmat rakennetaan kulmakappaleiden avulla. Alla olevassa taulukossa on eräiden jaekulmarakenteiden mittoja. Muitakin kuin mainittuja kulmakappaleita on saatavana.

vinkel - svängda radiatorer

 

Max X mm DL 2 DL 3 DL 4 DL 5 DL 6
Kulma 45° 110 120 133 148 163
Kulma 90° 135 154 190 227 266
Ulkokulma 90° 153 184 222 262 302

 

Kiinnitysseinän pienin kaarevuussäde

DL 2 – 6 R≥ 1 100 mm

Installationsväggens minimiradie på böjda Delta radiatorer