• Sähkölämmitys
  • Tuotetiedot
  • Radiaattorit

Lämmittääkö öljytäytteinen sähköpatteri avointa hitaammin?

Rettig ICC vertaili kahta 800 W:n sähkölämmitintä. Toinen oli niin sanottu avoin radiaattori ja toinen Purmo-merkkinen öljytäytteinen sähköpatteri.
Yali Digital

Testitilanteessa testihuone lämmitetään 14 °C:sta 19 °C:seen. Avoimelta radiaattorilta kuluu 4 h 0 min 19 asteen saavuttamiseen, kun taas Purmon öljytäytteinen sähköpatteri saavuttaa saman lämpötilan ajassa 4 h 22 min. Ero on siis 22 minuuttia. Testissä mitataan ainoastaan ilman lämpötilaa, mistä on etua avoimen radiaattorin kannalta. Säteilylämpöä ei tilanteessa huomioida.

Kun verrataan niin sanottua ”avointa” sähköradiaattoria ja öljytäytteistä sähköpatteria, voidaan todeta, että avoin sähköradiaattori lämmittää testikammion 22 minuuttia nopeammin.

Kuinka avoin sähkölämmitin vs. öljytäytteinen sähköpatteri todellisuudessa toimivat?

On tärkeää huomata, että noin 10 m² kokoisen huoneen lämmittämiseen ei kulu neljää tuntia. Testihuone on paljon suurempi, joten on tarkasteltava ainoastaan suhteellista eroa eikä absoluuttista aikaa.

Kun sähköpatteri säätyy, se ei tapahdu käyttämällä jatkuvasti alhaisempaa tehoa. Sen sijasta kaikki teho on käytössä tiettynä aikana, ja sen jälkeen teho katkaistaan kokonaan tietyksi ajaksi. On selvää, että jos tietyn tilan lämmöntarve on 100 W ja siellä on 1000 W:n radiaattori, radiaattorin lämpötila vaihtelee voimakkaasti avointa radiaattoria käytettäessä. Avoin radiaattori on kytkettynä käyttöön vain 10 prosenttia ajasta, minkä jälkeen se ei ole käytössä. Öljytäytteinen sähköpatteri toimii samaan tapaan, mutta siinä öljy tasapainottaa lämpötilaerot. Purmon radiaattorit on täytetty ympäristöystävällisellä rapsiöljyllä, ja ne antavat tasaisen, pehmeän lämmön. 

öppen vs sluten elradiator