• Tuotetiedot
  • Radiaattorit

Radiaattorikannakkeiden tärkeä tehtävä turvallisissa asennuksissa

Oikean lämpötehon tuottavan radiaattorin valinta on tietenkin tärkeää. Yhtä tärkeää on valitun lämpöpatterin turvallinen asennus. Tätä varten on olemassa VDI 6036 -standardi. Se auttaa suunnittelijoita ja asentajia ottamaan huomioon kaikki radiaattoriin vaikuttavat voimat, kun radiaattoria käytetään sekä suunniteltuun käyttötarkoitukseen että muulla tavoin. Se auttaa myös estämään onnettomuuksia, joita on tapahtunut aiemmin kaatuvien radiaattorien vuoksi ja joista asentaja on lopulta vastuussa. VDI 6036 -standardissa määriteltyihin vaatimusluokkiin 2 ja 3 ja joissakin tapauksissa luokkaan 4 tarjoamme sopivia radiaattorien kannakkeita, jotta turvallisuus voidaan aina asettaa etusijalle.
VDI 6036 -standardi, radiaattorin kannattimien turvallinen asennus

VDI-standardi

VDI-standardi on laadittu tukemaan teknisissä haasteissa sekä asettamaan laatustandardeja, jotka vastaavat nykytekniikan kehitystä. VDI on kehitetty Saksassa, ja se on lyhenne sanoista ”Verein Deutscher Ingenieure”. VDI-standardi tuo turvallisuutta ammattilaisten työhön ja antaa varmuutta siitä, että työ perustuu EU:ssa tunnustettuun standardiin. Vaikka VDI-standardi on periaatteessa vain suositus, eikä sen soveltaminen ole pakollista, kokemus on osoittanut, että oikeudellisissa riitatapauksissa kaikki tuomioistuimet noudattavat voimassa olevia standardeja ja ohjeita.

VDI 6063 ja radiaattorin kannakkeet

VDI 6036 -standardi toimii päätöksenteon perustana radiaattoreille sopivien kiinnitysjärjestelmien, esimerkiksi radiaattorien seinäkannakkeiden ja lattiakannakkeiden valinnassa. Ohjeissa otetaan huomioon mahdolliset lisäkuormitukset ja määritellään 3 vaatimusluokkaa käyttökohteen mukaisesti. Näillä luokilla viitataan radiaattorin kiinnitysjärjestelmien vaadittuun kantokykyyn käyttökohteesta riippuen.

Radiaattoriin vaikuttavat voimat VDI 6036 radiaattorin kannakkeet turvallinen asennus

VDI 6036 -standardi auttaa suunnittelijoita ja asentajia ottamaan huomioon kaikki radiaattoriin vaikuttavat voimat, kun sitä käytetään sekä suunniteltuun käyttötarkoitukseen että ohjeiden vastaisilla tavoilla.

Vaatimusluokat eri käyttötilanteisiin

Kolmessa vaatimusluokassa määritetään radiaattorin kannakkeille asetettavat vaatimukset eri olosuhteissa. Tämä mahdollistaa radiaattorien kannakkeiden valinnan ja mitoituksen siten, että ne varmistavat radiaattorin tukevan asennuksen myös ennakoimattoman väärinkäytön yhteydessä. Raskas esine, kuten täytetty radiaattori, voi aiheuttaa vaaratilanteen. Putoava radiaattori voi aiheuttaa sekä henkilövahinkoja että vesivahinkoja. Siksi on tärkeää asentaa ja kiinnittää radiaattori oikein.

Radiaattoreita käytetään usein väärin jokapäiväisessä elämässä. Niitä käytetään esimerkiksi istuimina, apuna kapuamisessa tai raskaiden esineiden tasoina. Tällainen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen, tai lämmitysvesi voi aiheuttaa kalliita vaurioita rakennukselle ja kalusteille. Radiaattorin kiinnityksen on myös kestettävä erilaisia törmäyksiä esimerkiksi lasten ajoneuvoihin, pyörätuoleihin ja muihin laitteisiin, joita löytyy yksityiskodeista, sairaaloista jne.

Julkiset tilat ovatkin sitten asia erikseen, koska odotettavissa on myös tarkoituksella tapahtuvia tuhoja. Toisessa ääripäässä ovat äärimmäiset ilkivallan muodot, joita esiintyy toisinaan psykiatrisilla osastoilla ja vankiloissa. Radiaattorien turvallinen kiinnitys on siksi laaja aihepiiri. Lisäksi, jos jotain tapahtuu, myös vastuukysymys nousee esiin.

Radiaattorikannatinten 3 vaatimusluokkaa

Normaaleista tiukemmat vaatimukset sisältyvät vaatimusluokkaan 2. Tämä koskee asuintiloja, toimistotiloja ja julkisia tiloja, joihin sisältyy esimerkiksi myyntitiloja, rappukäytäviä ja hotellihuoneita. Näissä paikoissa voi helposti tapahtua huolimatonta käyttöä.

Vaatimusluokka 3 on tiukempi, koska se sisältää tiukkoja vaatimuksia luokkahuoneille ja hätäpoistumisreiteille. Täällä radiaattoreita käytetään usein tarkoituksellisesti istuimina, tai niiden on kestettävä paniikkitilanteita hätäpoistumisreiteillä. Luokkaan 4 lukeutuvat erittäin tiukat vaatimukset ja erityiskuormat, joita voi olla odotettavissa vankiloissa tai psykiatrisilla osastoilla. Näissä olosuhteissa on taattava paras mahdollinen kiinnityksen tukevuus.

Radiaattorin kannakkeiden asennus kaikkiin tilanteisiin

Luokkiin 2, 3 ja osittain luokkaan 4 tarjoamme vastaavia radiaattorin seinäkannakkeita ja lattiakannakkeita. Valikoimamme on suunniteltu helpottamaan suunnittelijoiden ja asentajien työtä vakiotapauksissa. Lähes kaikki radiaattorimme, joiden mukana toimitetaan radiaattorikannakkeet, täyttävät vähintään vaatimusluokan 2 vaatimukset.

Luokassa 3 kuvataan korkeammat vaatimukset esimerkiksi hätäpoistumisteille, kouluille, nuorisokeskuksille, kokoontumispaikoille, rautatieasemille ja kasarmeille. Vaatimusluokka 4 on vapaammin määritelty luokka, jonka asiakas määrittää itse. Tässä tapauksessa valmiita kannakkeita ei ole. Suosittelemme keskustelemaan ensin rakennuksen omistajan kanssa tarkoista vaatimuksista ja mahdollisista poikkeuksista.

VDI 6036 vaatii suurta huolellisuutta sopivien kiinnitysjärjestelmien valinnassa onnettomuuksien ja vaurioiden välttämiseksi. Asennuskannakkeiden lisäksi on tarkastettava myös seinän kunto ja sen kantokyky.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta tai jos tarvitset apua oikean radiaattorin kannakkeen löytämisessä juuri sinun projektiisi. Autamme sinua mielellämme.

Yhteydenotto