• Radiaattorit
  • Sähkölämmitys
  • Vesikiertoinen lämmitys
  • Saneeraus

Miksi valita elektroninen termostaatti sähköpatteriin?

Termostaatin tehtävänä on säilyttää tasainen lämpötila huoneessa määrittämällä kuinka paljon lämpöä se tuottaa tietyn aikajakson aikana.

Siksi on tärkeää, että termostaatti mittaa lämpötilaa todella tarkasti ja että se on riittävän “älykäs” pystyäkseen tuottamaan juuri sopivan määrän lämpöä eri tilanteissa. Lämmön tarve muuttuu nopeasti riippuen siitä paistaako aurinko vai onko pilvistä, onko kodinkoneita tai -tekniikkaa päällä tai pois päältä, tai kuinka paljon ihmisiä on huoneessa. Ulkolämpötilan muutoksiin on helpompi reagoida, koska se muuttuu hitaammin talon eristyksen ansiosta. Nykyisin on olemassa kahta erilaista termostaattia: mekaaninen ja elektroninen.

Mekaaninen termostaatti

Mekaanisessa termostaatissa on jousi, joka mekaanisesti sulkee tai katkaisee lämmöntuoton patterista kun lämpötila muuttuu. Mekaaninen termostaatti koostuu kahdesta ohuesta metallilevystä, jotka laajenevat lämpötilan muuttuessa. Levyjen laajenemiskerroin on erilainen, joten ne taipuvat lämpötilan muutoksissa. Mekaaninen termostaatti havaitsee kuitenkin vain suhteellisen suuria lämpötilan muutoksia. Hystereesi, eli avautumisen ja sulkeutumisen ero, on useita asteita (jopa 6 astetta) ja termostaatin herkkyys muuttuu mekaanisen kulutuksen takia huonommaksi ajan kuluessa. Huoneen lämpötila voi olla epätasainen, koska termostaatti ei ole havainnut lämpötilan muutoksia kunnolla. Lämpötilan vaihtelut ovat myös suurempia, koska lämpö on päällä niin kauan, että se saavuttaa toivotun lämpötilan ylärajan ja pois päältä kunnes se saavuttaa alarajan. Mekaaninen termostaatti eroaa elektronisesta termostaatista siinä, että elektroninen säätelee lämpötilaa ja kytkeytyy päälle ja pois lyhyemmillä väliajoilla ja antaa siten tasaisemman lämpötilan.

Jos kotonasi on vanhoja mekaanisella termostaatilla toimivia pattereita, on suositeltavaa että ne vaihdetaan moderneihin, öljytäytteisiin sähköpattereihin joissa on elektroninen termostaatti. Näin saat tasaisemman lämpötilan ja säästät lisäksi lämmityskustannuksissa.

Elektroninen termostaatti

Elektroninen termostaatti valvoo huoneen lämpötilaa erittäin tarkasti ja oikein asennettuna jopa 0,2 asteen vaihtelulla. Se havainnoi lämpötilaa erityisen vastuksen eli termistorianturin avulla, jonka vastusarvo muuttuu huoneen lämpötilan muuttuessa. Vastuksen arvo eli lämpötila mitataan mikroprosessorilla, joka saa signaalin myös termostaatin lämpötilasta. Tietyn algoritmin (‘=ohjelmiston”) avulla se saa mikroprosessorilta tiedon siitä, kuinka paljon lämpöä tarvitaan ja lähettää ohjaussignaalin elektroniselle vaimennuskytkimelle (triac), joka johtaa tai katkaisee virran lämmityspatruunaan. Joissakin pattereissa on sen sijaan rele (mekaaninen kytkin joka saattaa päästää ääntä), joka johtaa lämpöä. Purmon releellisissä pattereissa on myös triac, jota käytetään virran käynnistämiseen ja sulkemiseen. Tämä ratkaisu on hiljaisempi kuin pelkällä releellä varustettu patteri.

Jos halutun lämpötilan ja huoneen lämpötilan välinen ero on suuri, virta kulkee lämmityspatruunaan jatkuvasti. Kun huoneen lämpötila lähestyy haluttua, niin termostaatti alkaa säädellä virtaa eli laskea lämpötilaa. Näin se lähestyy haluttua huonelämpötilaa hallitusti ja vältetään lämpötilan ylitys, joka tapahtuu usein mekaanisilla termostaateilla.

Kun huoneen lämpötila on halutussa tilassa, patteri jatkaa lämmittämällä oikean verran. Pieninkin poikkeama ohjauspiirin triacissa tai releessä kytkee virran lämpöpatruunaan tasaisin väliajoin niin, että huoneen lämpötila pysyy vakiona.

Purmon uuden Yali-sarjan digitaalisissa termostaateissa on myös avatun ikkunan toiminto, jolloin patteri lopettaa lämmityksen, kun huoneen lämpötila laskee nopeasti paljon esimerkiksi ikkunan avaamisesta johtuen.

Sähköpattereiden vaatimukset

Kaikkien myynnissä olevien sähköpattereiden on täytettävä tietyt turvallisuusvaatimukset (CE-merkintä). Sen lisäksi Ranskassa on olemassa useita korkean suorituskyvyn vaatimuksia (NF Performance), jotka määrittelevät kuinka hyvin sähköpatterin täytyy pystyä säätelemään lämpötilaa. Yksi vaatimuksista on se, että lämpötila testihuoneessa saa vaihdella enintään +/- 0,25 ° C ja Purmon sähköpatterit täyttävät tämän vaatimuksen. Mekaaninen termostaatti ei voi koskaan täyttää tätä vaatimusta, eivätkä edes kaikki elektronisetkaan.

Milloin termostaatti pitää vaihtaa

Jos termostaatit eivät toimi, on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Voit joko vaihtaa vanhan termostaatin tai koko patterin uuteen. Riippuu tietenkin termostaatista, kuinka vaihtaminen onnistuu. Erityisen tärkeää on käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Jos uuteen termostaattiin vaihtaminen ei ole mahdollista, on kuitenkin suositeltavaa, että koko patteri vaihdetaan. Patterin sähköturvallisuus vaarantuu jos termostaatti vaihdetaan “piraattiosaan”. Käytä siis aina vain valmistajan suosittelemia varaosia, koska he ovat vastuussa sähköturvallisuudesta vain kun asennus tehdään ohjeiden mukaisesti. Ota myös aina yhteyttä valmistajaan, jos et ole varma miten toimia. Jos patterisi ovat vanhempaa mallia, joissa on mekaaniset termostaatit, voi olla taloudellisesti kannattavaa vaihtaa uusiin termostaatteihin, koska mekaaniset termostaatit kuluvat käytössä ja toimivat koko ajan huonommin. Tässä tapauksessa on kuitenkin vaihdettava koko patteri, koska vanhaa termostaattia on mahdotonta “päivittää” uuteen elektroniseen termostaatiin. Termostaatin vaihtamiseen on aina pyydettävä mukaan pätevä sähköasentaja.