• Insights
  • Teholaskenta
  • Energiansäästö
  • Vesikiertoinen lämmitys
  • Radiaattorit
  • Saneeraus
  • Asuinrakennukset

Kannattaako vaihtaa radiaattorit linjasaneerauksen yhteydessä?

Radiaattorit ovat kestäviä ja siten pitkäikäisiä. Huoneistossa on useinmiten tehty monia sisustus- ja pinta remontteja ilman että radiaattorita olisi uudistettu. Vastaavasti kuin huonekaluilla ajan mittaan syntyy myös radiaattorien uusimistarve. Uudet radiaattorit virkistävät interiööriä ja asumisviihtyvyys paranee.

Radiaattorit luovat parhaimman lämpöviihtyvyyden erityisesti asuintiloissa. Lisäksi radiaattorit laajentavat oleskeluvyöhykettä lähemmäksi ikkunaseinää, mihin muut lämmitysratkaisut eivät pysty. Kokemuksesta tiedetään, että uuden radiaattorin hankkiminen tulee edullisemmaksi kuin vanhan puhdistaminen ja uudelleen maalaaminen.

Linjasaneerausta lähdetään harvoin tekemään ilman että samalla parannetaan rakennuksen muita energiatehokkuusominaisuuksia kuten ikkunoita, ulko-ovia ja yläpöhjan lämmöneristystä. Samalla tarjoutuu mahdollisuus veden lämpötilojen alentamiselle radiaattorien uusimisen yhteydessä. Vanha lämmitysverkosto ja radiaattorien mitoitus on perustunut nykysuosituksia korkeampiin suunnittelulämpötiloihin ja näin linjasaneerauksen yhteydessä uudelleen mitoittaa lämmitysverkosto matalalämpötilaiseksi. Tästä on myös merkittävää hyötyä lämmön tuotannossa, lämpöpumput, kaukolämpö, ja lämmön varastoinnissa sekä ekologisesti yhä kestävämpiä tekniikoita tavoiteltaessa. Huonepölykin ”palaa” yli 70 asteen lämpötiloissa joten uudet radiaattorit ja uudet matalat lämpötilatasot parantavat myös sisäilman laatua.

Huomioon otettavia seikkoja lämmitysjärjestelmää uusittaessa

Linjasaneeraus pitää suunnitella huolella. Tämä on LVI-ammattilaisen työtä. Tavoitteet tulee selvittää; vaihdetaanko lämmöntuotantojärjestelmä ja mitkä mahdollisuudet on olemassa siirtyä matalampiin vedenlämpötiloihin.

Runko- ja nousulinjonen putkitusten uusimistarve, ts. putkien sisäpuolinen korroosion tulee selvittää. Useinmiten ei uusimiseen ei ole tarvetta. Jos lämmitysjärjestelmä on ollut tiivis eikä lämmitysvettä ole tarvinnut säännölliseti lisätä, ei teräspintojen ruostumistakaan ole tapahtut. Sen sijaan käyttövesiputkitus on happipitoisen veden takia kriittisempi ja putkiston uusiminen tarvitaan metalliputkille vähintään 40-50 vuoden välein.

Uudet putkimateriaalit, esimerkiksi PEX-AL-PEX, puristusliittimineen tekee asennustyön merkittävästi helpommaksi verrattuna vanhaan teräsputkiasennukseen ja poistaa erityisesti tulityön hankaluudet korjausrakentamisessa. Linjasaneerauksen yhteydessä lämmitysverkoston säätö- ja sulkuventtiilit kannattaa uusia. Vanhojen venttiilien ongelmina ovat messingin sinkkikato, tiivisteiden vuodot ja sulkupintojen kuluminen ja syöpyminen. Erityisesti runko- ja nousulinjat kannattaa varustaa automaattisilla linjasäätöventtiileillä.

Radiaattorin kytkentäputkien uusiminen kannattaa, kun radiaattorit vaihdetaan uusiin. Tämä helpottaa asennustyötä ja lopputuloskin on siistimpi. Samalla uusitaan termostaattiventtiilit ja sulut.

Kannattaa tarkistaa/uudelleenmitoittaa radiaattorikoot. Siirtyminen matalalämpöjärjestelmään antaa energiasäästöjä ja parantaa viihtyvyyttä. Matalalämpöjärjestelmään siityminen on erityisen kannattavaa, kun lämmönlähteeksi valitaan lämpöpumppu: Vaihdettaessa vanha yksilevyinen radiaattori uuteen ulkomitoiltaan vastaavaan 11-tyyppiin paranee lämpöteho noin 60 % ja vastaavasti vanhan kaksilevyisen vaihto uuteen 22-tyyppiin parantaa tehoa noin 50 %. Näiden muutosten avulla lämmitysveden lämpötilaa voidaan alentaa mitoitusolosuhteissa noin 10 astetta. Tämä muutos parantaa lämpöpumpun lämpökerrointa, COP’tä, noin 20 %’lla. Jos rakennuksen lämmöneristystä parannetaan esim. ikkunoita uusimalla, lisäämällä yläpohjan eristystä, tms. voidaan vedenlämpötiloja alentaa edelleen ja siten myös COP paranee entisestään.

Uudet radiaattorit virkistävät myös asunnon interiööriä. Putkien pinta-asennus työn laatuun pitää panostaa. ”Himmeleitä” ei saa hyväksyä. Jos mahdollista kannattaa putkitukset sijoittaa näkymättömiin.