• Insights
  • Energiansäästö
  • Vesikiertoinen lämmitys
  • Radiaattorit
  • Lattialämmitys

Patterilämmityksen parhaat puolet

Tuotekehitysjohtaja Mikko Iivonen vastaa muutamaan kysymykseen koskien sekä lattialämmitystä että patterilämmitystä pientaloissa ja kerrostaloissa.

Miten näette, ovatko lämpöpatterit ehkä tulossa uudelleen muotiin pientaloissa ja jos kyllä, niin miksi?

Lattialämmitys on ollut pientaloissa viime vuosikymmeninä yleisimmin asennettu vesikeskuslämmitys. Käytäntö on kuitenkin osoittanut Suomessa vallitsevan asennustavan puutteet. Kevytrakenteiseisissa pientaloissa, joissa lattialämmitysputket on upotettu suurimassaiseen lattiavaluun, lämmityksen huono säädettävyys korostuu ja seurauksena ovat sisälämpötilojen hallitsemattomat vaihtelut ja jopa lattian kylmyys johtuen pitkistäsulkuajoista. Tyytymättömyyttä aiheuttaa myös ikkunaveto  huolimatta moderneista ikkunarakenteista.

Yllämainituista syistä johtuen tutkimuksissa on käynyt selville, että pientalot, joissa lattialämmitysputket on upotettu suurimassaiseen lattiavaluun, kuluttavat enemmän lämmitysenergiaa kuin patterilämmitteiset rakennukset. Käytettäesssä lämpöpumppua lämmönlähteenä lattialämmitteiset ja patterilämmitteiset rakennukset ovat ostoenergian suhteen  samalla tasolla. Lattialämmitys toimii parhaiten yhdistelmälämmityksenä erityisesti märkätilojen kuten kylpyhuoneiden lattioiden kuivattajana ja pienten erillisten tilojen lämmitykseen, kun radiaattorilämmitys on päälämmitysmuoto.

Uskomme ehdottomasti patterilämmityksen muuttuvan entistä suositummaksi. Patterilämmityksellä on monia hyväksi koettuja ominaisuuksia kuten energiatehokkuus, hyvä säädettävyys sekä pattereiden antama terminen viihtyvyys. – Pattereiden lämmön voi tuntea.

Mielestämme kuluttajien pitää saada riittävästi totuudenmukaista tietoa eri lämmitysjärjestelmien ominaisuuksista oikeiden valintojen tekemistä varten.

Ulow E2 har en enkel vit, tidlös design som lämpar sig för alla typer av interiörer, från klassisk till modern och radiatorn passar in i vilket rum som helst, från vardagsrum till sovrum.  

Näetkö, että patterit ovat omiaan etenkin hyvin eristetyissä kerrostaloissa, ja jos kyllä, niin miksi?

Ehdottomasti. Moderneissa rakennuksissa tarvitaan energiatehokkuutta ja hyviä lämmönsäätöominaisuuksia. Ja ikkunoiden alle tarvitaan patterit. Nämä ovat mukavuuskysymyksiä jotka koskevat myös hyvin eristettyjä rakennuksia.

Lattialämmityksen valinta moderniin kerrostaloon on virhe, joka seuraukset ovat vielä pahemmat kuin pientaloissa: Pahimpia haittoja ovat hallitsematon ylikuumuminen, ikkunatuuletuksen lisääntyminen, energiakulutuksen kasvu ja ikkunaveto.

Miksi lattialämmitys on ollut niin dominoiva pientaloissa viime vuosikymmenillä?

Lattialämmityksen suosion kasvu Suomessa johtuu massiivisesta markkinoinnista, joka on ollut varsin kritiikitöntä ja harhaanjohtavaa. Usein lattialämmityksen argumenttina on ollut lämmin lattia ja energiansäästö perustuen ilman lämpötilan alentamismahdollisuuteen. Energiatehokkuuttakin on virheeellisesti korostettu. – Nämä argumentit olivat jossain määrin puolusteltavissa heikosti eristetyissä keskieurooppalaisisissa rakennuksissa, joissa ei ollut maavaraista lattiaa.

Toinen lattialämmityksen vahva tuki on ollut järjestelmäkohtainen myynti ja avaimet käteen toteutus, jolloin ollaan voitu välttää vallitsevan LVI-busineksen rakenteelliset säännöt ja kustannukset.

Mitkä ovat patterilämmityksen parhaat puolet?

Patterilämmityksen parhaat puolet ovat sen käyttövarmuus, energiatehokkuus, terminen mukavuus sekä modernien radiaattorien harmoninen ulkonäkö.

Miten te näette patterilämmityksen tulevaisuuden?

Tietenkin erilaisten järjestelmien kilpailu asiakkaiden sieluista tulee säilymään. Lämmöntarpeen pieneneminen hyvin eristetyissä uusissa rakennuksissa luo helposti mielikuvan, ettei lämmitysjärjestelmää tarvita. Käytännön kokemukset osoittavat kuitenkin, että lämmitysjärjestelmä on Suomessa tarpeellinen jopa ”passiivitaloissa” ja ”lähes-nolla-energiataloissa”. Patterilämmitys on mielestämme paras lämmitysjärjestelmä. Se on pitkäikäinen, luotettava, kykenevä muuntumaan kun lämmönlähde muuttuu, on energiatehokkain ja luo miellyttävimmät termistet olosuhteet. Eli tulevaisuus on patterilämmityksessä. Haluamme kuitenkin korostaa myös lattialämmityksen olevan tärkeä lämmitysratkaisu esimerkiksi Rettigin tuotevalikoimassa, mutta sitä on käytettävä oikein.

Jotain muuta olennaista patterilämmityksestä vanhoissa taloissa?

Vanhemmissa rakennuksissa, joissa suunnitellaan energiaremonttia, kannattaa miettiä myös pattereiden uusimista, ei pelkästään esteettisistä syistä, vaan myös energiatehokkuutta tavoiteltaessa. Erityisesti siirryttäessä vanhasta kattilalaitoksesta lämpöpumppuun, matalalämpöön paremmin sopivien radiaattorien avulla lämpöpumpun lämpökerroin COP saadaan paranemaan merkittävästi. Peukalosääntönä voidaan pitää, että alentamalla lämmitysveden lämpötilaa 10 astetta parannetaan COP’ta 20 prosenttilla.

Svängda radiatorer 

Jotain muuta olennaista matalalämpöpattereista varsinkin uusissa ja hyvin eristetyissä taloissa?

Pattereiden tärkeä lämpö- ja mukavuusominaisuus on niiden lämpösäteily jopa suhteellisen matalilla vedenlämpötiloilla. Kun ihminen tiedostaa lämpösäteilyn olemassaolon, hän pystyy tunnistamaan pattereiden lämpösäteilyn. Erityisen onnistuneet olosuhteet syntyvät, kun patteri sijaitsee ikkunan alla.  Patterin lämpösäteily ja ikkunan ”kylmäsäteily” luovat yhdessä virkistävän, termisesti värikkään alueen ikkunaseinän eteen. Samalla matalalämpöradiaattori pysäyttää ikkunavedon.


Mikko Iivonen
Tuotekehitysjohtaja
Rettig Lämpö Oy