• Energiansäästö

Maailman ilmastopäivä: pienempi vaikutus ympäristöön

Vuosittain 8. joulukuuta vietettävän maailman ilmastopäivän perustivat useat ranskalaiset ja belgialaiset ympäristöjärjestöt, jotka halusivat lisätä tietoisuutta ilmastonsuojelusta ja ihmisen toiminnan vaikutuksista. Taistelu ilmaston lämpenemistä vastaan koskee meitä jokaista ja edellyttää meiltä kaikilta muutoksia jokapäiväisessä elämässämme.
Maailman ilmastopäivä

Ympäristönsuojelu

Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt vesivarojen vähenemistä, tiheämpiä ja voimakkaampia kuivuuskausia, myrskyjä, lämpöaaltoja jne. Kaikki nämä puolestaan vaikuttavat planeetan biologiseen monimuotoisuuteen, ja jo nyt 20–30 % kaikista maailman kasvi- ja eläinlajeista on uhattuna. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä meidän on sitouduttava ilmastonsuojeluun. Hyvä lähtökohta on energiankulutuksen tarkastelu lähemmin, sillä kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency) arvioi energian muodostavan yli kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan

IEA havaitsi, että vuonna 2020 fossiiliset polttoaineet, kuten hiili, öljy ja kaasu, muodostivat yhä 80 % koko maailman energiantuotannosta. Nämä polttoaineet ovat yksi suurimmista ilmastonmuutoksen aiheuttajista, joten on loogista pyrkiä välttämään niiden käyttöä ja valita vaihtoehdoiksi uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, maalämpöä jne. Erityisesti aurinkoenergia on erittäin helposti saatavilla oleva uusiutuva luonnonvara, jota voidaan hyödyntää pienemmässä mittakaavassa hyväksyttävällä hinnalla. Ajattele vaikkapa aurinkokennoja, joilla voidaan tuottaa virtaa lämpöpumppujen, nykyaikaisten sähkölämmittimien jne. tarpeisiin.

Energiatehokkuus

Energianlähteen lisäksi myös energian kulutustavoilla on merkitystä. Siksi onkin tärkeää pohtia lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä erityisesti niiden energiatehokkuutta. Nykyisin rakennettavissa uusissa rakennuksissa otetaan jo huomioon saatavilla olevat innovatiiviset materiaalit ja tuotteet, jotka auttavat vähentämään energiahäviöitä. EU:n rakennuskanta koostuu suureksi osaksi vanhoista taloista, joten näiden energiaintensiivisten rakennusten remontointi on tärkeää. Parempi eristys ja tehokas lämmitysjärjestelmä ovat tärkeitä saneerauksessa optimaalisen energiatehokkuuden varmistamiseksi.

Matalan lämpötilan lämmitys

Kestävän kehityksen mukainen lämmitysjärjestelmä kannattaa vaihtaa matalan lämpötilan lämmitykseen. Alhaisemmilla järjestelmälämpötiloilla poistoilmasta voidaan ottaa talteen enemmän lämpöä, mikä vähentää lämpöhäviötä ja parantaa lämmitysjärjestelmän tehokkuutta. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmä voidaan asentaa moderniin kondensoivaan kattilaan, mutta myös lämpöpumppuun, jos haluat mieluummin käyttää uusiutuvaa energianlähdettä. Valitsitpa minkä lämmönlähteen tahansa, varmista, että lämmittimesi sopivat uuteen lämmitysjärjestelmään. Vain kun kaikki lämmitysjärjestelmän komponentit sopivat täysin yhteen, sekä asukas että ympäristö hyötyvät pienemmän energiankulutuksen eduista.

Lue lisää matalan lämpötilan lämmityksen energiansäästömahdollisuuksista