• Our solutions
  • Tuotetiedot
  • Energiansäästö
  • Insights

Termostaattisten radiaattoriventtiilien lisäarvo energiansäästössä

Oikean sisäilman luomisessa on usein kyse oikean tasapainon löytämisestä mukavuuden ja energiankulutuksen välillä. Tätä varten kaikki lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän komponentit on kohdistettava oikein. Tämä sisältää lämmönlähteen, jakelun ja lämpösäteilijät, mutta vaatii myös oikean ohjausratkaisun. Katsotaanpa, miten termostaattiset radioaattoriventtiilit voivat auttaa ylläpitämään miellyttävää lämpötilaa ja samalla optimoimaan energiankulutuksen.
termostaattiset radiaattoriventtiilit energiansäästöön

Termostaattisen radiaattoriventtiilin tehtävä

Termostaattinen radiaattoriventtiili säätelee lämpimän veden virtausta radiaattorn läpi. TRV:n sisällä oleva anturi reagoi ympäristön lämpötilaan ja laajenee tai supistuu TRV:n säätimen asetusarvosta riippuen joko rajoittaakseen tai lisätäkseen radiaattoriin virtaavan veden määrää. Esimerkiksi Evosense-termostaatin päässä on integroitu Ecobrass-anturi, jossa käytetään Wmotion-tekniikkaa. Tämä tekniikka auttaa takaamaan korkeimman mahdollisen ohjaustarkkuusluokan eurooppalaisissa standardeissa, joten optimaalinen energiankulutus on helppo yhdistää maksimaaliseen mukavuuteen.

Manuaalisista patteriventtiileistä poiketen termostaattiset radiaattoriventtiilit säätävät patterin automaattisesti esiasetettuun arvoon. Lämpimän veden jatkuvan virtauksen sijaan TRV sammuttaa radiaattorin, kun huoneen lämpötila vastaa asetusta. Kun anturi havaitsee, että huonelämpötila on laskenut, termostaattinen radiaattoriventtiili avautuu automaattisesti ja lisää lämpimän veden virtausta, jotta radiaattori voi lämmittää huoneen uudelleen. Tämä johtaa tehokkaampaan lämmitykseen mukavuudesta tinkimättä.

Säästä energiaa termostaattisilla radiaattoriventtiileillä

Kun radiaattorijärjestelmä suunnitellaan, radiaattoritmitoitetaan niiden kyvyn perusteella lämmittää huonetta, kun ulkolämpötila on kylmimillään. Kuukausina, jolloin lämmitysjärjestelmää käytetään, ulkolämpötila on kuitenkin yleensä vain muutaman päivän ajan niin matala, että kaikki rakennuksen radiaattorit on kytkettävä kokonaan päälle. Muina päivinä patterit tuottavat ylimääräistä lämpöä, mikä johtaa huoneiden ylikuumenemiseen ja energian tuhlaamiseen.

Yksilöllinen huonelämpötilan säätö estää tämän. Kun radiaattoriventtiilit asennetaan kaikkiin rakennuksen radiaattoreihin, kunkin huoneen lämpötilaa on helppo säätää. Manuaaliset venttiilit on säädettävä fyysisesti tämän säädön ylläpitämiseksi, kun taas termostaattiset radiaattoriventtiilit avautuvat tai sulkeutuvat automaattisesti halutun huonelämpötilan ylläpitämiseksi.

TRV:n esiasetuksen avulla on helppo määrittää haluttu lämpötila kullekin huoneelle. Voit esimerkiksi pitää olohuoneen mukavan lämpimänä katsellessasi televisiota, mutta laskea keittiön lämpötilaa helposti ruoanlaiton aikana. Termostaattinen radiaattoriventtiili on siten helppo tapa hallita huonelämpötilaa paremmin ja auttaa varmistamaan, että huoneita ei lämmitetä enempää kuin on tarpeen. Näin tilat eivät ylikuumene eikä energiaa mene hukkaan käyttämättömissä huoneissa, joten TRV:t auttavat lopulta säästämään energiaa ja parantamaan sisäilman mukavuutta.

Energiansäästöä TRV-venttiileillä Euroopan laajuisesti

Huonelämpötilan säätelyä koskeva EUBAC:n analyysi (1) osoittaa, että EU-alueella koteihin asennetuista radiaattoreista noin 41 prosentissa on vain manuaaliset radiaattoriventtiilit. Tämä vastaa noin 70 miljoonaa kotia ja arviolta 500 miljoonaa radiaattoria, jotka voidaan mahdollisesti päivittää termostaattisilla radiaattoriventtiileillä. EUBACin tutkimuksen mukaan keskimääräisen 18 %:n energiansäästön perusteella TRV:n asentaminen kaikkiin radiaattoreihin, joissa niitä ei ole, voisi säästää 130 TWh energiaa vuodessa. Yli 20 vuotta vanhan TRV:n päivittäminen nostaisi tämän 160 TWh:iin. EU:n CO2-päästöjen väheneminen 29 miljoonalla tonnilla ja lähes 12 miljardin euron säästöt energialaskuissa ovat voitto sekä maapallollemme että EU:n kansalaisille.

Vaikka radiaattoriventtiilit auttavat epäilemättä lämmittämään rakennuksen tehokkaasti, on tärkeää huomata, että energiansäästöön liittyy useita tekijöitä. Eristyksen taso, lämmönlähde, radiaattoreiden lämpöteho sekä niiden huoneiden määrä, joissa TRV:tä käytetään, vaikuttavat energiankulutukseen ja siten mahdollisiin energiansäästöihin.

Matalan lämpötilan lämmitys ja radiaattoriventtiilit

Energiatehokkuuden vuoksi monet siirtyvät myös matalan lämpötilan lämmitykseen. Tämä tarkoittaa, että radiaattoreissa kiertävän veden lämpötila on 30–50 °C, 70–80 °C:n sijaan. Radiaattorien matalamman pintalämpötilan lisäksi matalampi veden lämpötila tarkoittaa myös sitä, että nesteen virtaus kasvaa. Olemassa olevassa putkistossa kitka voi siksi kasvaa merkittävästi, mikä puolestaan lisää vesikierron tasapainotuksen tarvetta.

Tasapainotus voidaan tehdä helposti säädettävillä radiaattoriventtiileillä. Ne rajoittavat massavirtausta radiaattoriin aina tarvittaessa, jotta vältetään veden epätasapainoinen jakautuminen. Itsetoiminen säädettävä termostaatti, kuten Evosense-termostaattipää, tarjoaa automaattisesti parhaan mahdollisen lämpötilan säädön, kun taas venttiilin sisäosa, kuten Flamingo-venttiilin sisäosa, ohjaa todellista veden virtausta radiaattoriin erittäin tarkasti. Yhdessä nämä elementit varmistavat vakaat paineolosuhteet ja auttavat luomaan ihanteelliset käyttöolosuhteet vesikiertoiselle lämmitysjärjestelmälle.

Ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistetut TRV:t

Kaiken kruunaa ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettu TRV niille, jotka haluavat luoda kestävän ja optimaalisesti tasapainotetun lämmitysjärjestelmän. Esimerkiksi Evosense-termostaattipää on valmistettu Ecobrassista tai vähälyijyisestä messingistä. Tämä on kestävämpi materiaali kuin perinteinen messinki, sillä siinä on vain pieni määrä lyijyä (alle 0,1 %). Se voidaan myös kierrättää, mikä tekee siitä kestävän valinnan. Lisäksi Evosense-termostaattipää on saatavana sekä mustana että valkoisena, joten se on helppo sovittaa ympäröivään sisustukseen.

Lähteet:
1. https://eubac.org/news/eu-bac-press-release-poor-heating-controls-are-failing-european-consumers/


Lue lisää mielenkiintoisia blogiartikkeleita energiansäästöstä