Česko
Vertikální dekorativní otopná tělesa

Paros V

Vertikální dekorativní otopná tělesa - Paros V

S čistými liniemi a jemnými křivkami přináší Paros styl do každého prostoru. Stejně jako u jednodeskového tělesa Tinos V je vzdálenost čelní desky otopného tělesa od zdi pouhých 83 mm.

Svými malými nároky na prostro jsou obě vertikální tělesa vhodná na jakoukoliv volnou zeď – ať už v obývacím pokoji nebo koupelně či kuchyni.

 

  • Paros V přesvědčí svými přímými liniemi a měkostí zaoblení
  • hladká přední plocha perfektně utváří dojem nejmodernější otopné techniky
  • vysoký výkon
  • otopné těleso je instalováno blízko zdi – nízká stavební hloubka a elegatní optika
  • k dodání v mnoha odstínech RAL včetně metalických

 

+

Stručná technická data Paros V:

 

Popis:

vertikální otopné těleso se zaoblenými bočnicemi

Výšky: 1800, 1950, 2100 mm
Délky: 300 (380/405), 450 (530/555), 600 (680/705), 750 (830/855) mm (v závorkách jsou uvedeny skutečné délky pro typ 11/typ 21)
Stavební hloubka: Typ 11 73 mm
Typ 21 97 mm
Uchycení: na zadní straně 6 navařených úchytů pro uchycení pomocí úhlové konzole, včetně pojistky proti vyjmutí.
Dodávka: otopné těleso připravené k montáži, sada úhlových konzolí, šrouby, hmoždinky, zaslepovací a odvzdušňovací zátka
Provozní tlak: 6 bar
Zkušební tlak: 8 bar
Provozní teplota: max. 120 °C
Barva: RAL 9016 – základní provedení, možno dodat v jakýchkoliv odstínech RAL včetně metalických
Lakování: dle DIN 55900, KTL-základové lakování, finální lakován epoxydo-pryskyřičným lakem

Certifikáty:

management výroby dle DIN EN ISO 9001,
management ekologie výroby DIN EN ISO 14001
Výkony: dle EN 442
Balení: připraveno k montáži, baleno v kartónu + ochranné rohy, zataveno do ochranné fólie
Záruka: 10 let

 

 

Rozměry otopných těles

Přehled typů Paros V

Paros V Typ 11
       
Paros V Typ 21
 
(C = jmenovitá délka)

Tepelný výkon a rozměry

Tepelný výkon a rozměry

* in Klammern: effektive Baulänge Typ 11/Typ 21

Vodní objem a hmotnost

Objem vody a hmotnost Tinos V

Paros V Typ 11
Objem vody v litrech                    Hmotnost v kg
 
Tinos V typ 21
Objem vody v litrech                    Hmotnost v kg

Hydraulické charakteristiky

Způsoby připojení

 

Způsoby připojení

 

Připojení
Spojení se s často provádí prostřednictvím standardního středového připojení (50 mm). Pokud je použito boční (spodní) připojení, je připojení provedeno zespodu na závit G ½ “  Správné připojení pro vstup (červená) a zpátečka (modrá),  podle výše uvedeného základního obrázku.
 

Poznámka
Upevňovací sada potřebná pro připojení je součástí dodávky. Montážní sada obsahuje dvě identické úhlové kolejnice!
 

Uchycení

Uchycení

Lackspray und Lackstift

Sonderfarben

 

 

Der Paros V kann neben dem Standardfarbton RAL 9016 in Sonderausführung in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben sowie mit speziellen Oberfläche bestellt werden.

Die Farbskala 1 enthält die gängigen RAL- und Sanitärfarben. Alle nicht in der Farbskala 1 enthaltenen RAL- und Sanitärfarben sind auf Anfrage erhältlich (sogenannte Farbskala 2).

RAL-Farben (Farbskala 1)

Sanitärfarben (Farbskala 1)

Spezielle Oberflächen (Farbskala 2)

 

 

Winkelkonsole MCW-V

Opravné koeficienty

Prohlášení o shodě II/2014

Prohlášení o shodě pro radiátory PURMO typu C, V, P, PV

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
záruka 10 let

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
1. Otopná desková tělesa  PURMO jsou uvedena do oběhu na základě prohlášení o shodě s EN 442 v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS (nařízení vlády č.: 190/2002 Sb.).

2. RETTIG HEATING Sp. z o.o. se sídlem v Rybniku, ul. Przemysłowa, Polsko (dále zvaný „Výrobce“) poskytuje na území České republiky 10-ti letou záruku (počítaje ode dne nákupu) na  otopná desková tělesa PURMO, maximálně však 11 let počítaje od data výroby umístěného na tělesu.

3. Otopná desková tělesa  PURMO jsou určena k montáži do systému ústředního vytápění s maximálním provozním přetlakem 1MPa (0,6 MPa pro Purmo Planora) a ve kterých se používá teplonosná látka voda o maximální přípustné provozní teplotě 110 °C.

4. Maximálně přípustný přetlak během zkoušky těsnosti instalace je 1,2 MPa (0,8 MPa pro tělesa PURMO Planora). Kontrolu těsnosti instalace je nutné provádět při pracovním přetlaku rovnajícím se pracovnímu přetlaku v dané instalaci plus 0,2 MPa, avšak zkušební přetlak nemůže být menší než 0,4 MPa.

5. Záruka se vztahuje na tělesa připojena do systému ústředního vytápění realizovaných z černých ocelových,  měděných nebo plastových trubek s antidifuzní bariérou a namontována v bytových, kancelářských, obchodních a jiných prostorách, v nichž se nevyskytují škodlivé korozní vlivy způsobované látkami obsaženými ve vzduchu a zejména nedochází ke stálému nebo občasnému navlhnutí povrchu tělesa. Během trvání záruky, těleso nebo jeho prvky, u kterých se vyskytnou vady způsobené vinou výrobce a jsou nahlášeny nejpozději do 1 měsíce od data jejich vyskytnutí, budou bezplatně opraveny nebo vyměněny za nové, bez vad.

6. Podmínky k uplatnění záruky jsou:
· předložení dokladu o nákupu,
· odborná instalace v systému ústředního vytápění dle platných norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce,
· dodržení norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce.

7. Záruka se nevztahuje:
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění přímo spojených s vysokoteplotní tepelnou síti, například prostřednictvím ejektorových stanic nebo čerpadlových směšovacích stanic,
· Na tělesa namontována v parních  instalacích,
· Na tělesa namontována v halách bazénů, automobilových myčkách, prádelnách, veřejných toaletách, koupelnách a jiných místnostech, kde se vyskytuje škodlivé působení korozních látek  obsažených ve vzduchu, nebo dochází k občasnému nebo stálému navlhnutí povrchu tělesa – toto se netýká hygienických otopných deskových těles ve verzi s dodatečným zabezpečením proti korozi, pro kterou je záruka je 6 let, maximálně však 7 let od data výroby,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění, kde bude voda vypouštěna častěji a na delší dobu než to vyplývá z nevyhnutných provozních požadavků,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění spolu s otopnými tělesy jiných typů (litinové, hliníkové, měděné, měděno-hliníkové), kde jejich počet přesahuje 50% všech vytápěcích těles v instalaci.

8. Záruka se nebude vztahovat na poškození, která vznikla nesprávným používáním, skladováním, manipulací a transportem. Týká se to zvláště:
· skladovaní na otevřeném a nekrytém prostranství,
· mechanické poškození způsobené neodbornou manipulací,
· deformace příliš vysokým zkušebním přetlakem nebo statickým přetlakem v instalaci,
· deformace způsobené v důsledku zmrznutí instalace.

9. Záruka se nebude vztahovat na výrobek, který byl kupujícím nebo třetími osobami opravován nebo měněn bez souhlasu Výrobce,

10. V případě vyskytnutí se vad v záruční době je zahájeno reklamačního řízení. Poškozený nahlásí vady prodávajícímu, který s ním vyplní Reklamační protokol s přesným popisem vzniklé vady a uvedením všech požadovaných údajů obsažených ve formuláři včetně dokladu o koupi. Prodávající přijímá Reklamační protokol a zasílá je neprodleně Výrobci doporučeným dopisem k vyřízení. Výrobce, poskytující záruku, se zavazuje odpovědět na reklamační hlášení v průběhu 14 dní od data obdržení nahlášení reklamace.

11. Výrobce, za účelem vyřízení reklamace, si vyhrazuje právo prohlédnout reklamovaný výrobek přímo na místě instalace nebo po vzájemné dohodě na jiném místě. V případě uznání reklamace se výrobce zavazuje v termínu do 14 dní od data jejího uznání k bezplatné opravě nebo výměně výrobků nebo jeho částí, které byly uznány jako vadné. V případě vad, které nemají vliv na fungování tělesa, může výrobce navrhnout slevu  z kupní ceny.

12. Výrobce  si vyhrazuje  právo volby způsobu vyřízení reklamace.

13. Doba záruky se prodlužuje o čas trvání opravy počítaný od data dodání výrobku Výrobci do dne opravy a v případě výměny tělesa za nové běží záruční doba od začátku.

14. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení za podmínky, že to nebude mít zásadní vliv na volbu tělesa.

15. Výrobce dodává otopná desková tělesa v obalu, který umožňuje snadnou instalaci. Je důležité, aby tento obal zůstal při montáži tělesa a to i tehdy, kdy se systém ústředního vytápění spouští za účelem ohřívání budovy při dokončovacích pracích nebo za účelem vysoušení budovy. Celkové odstranění obalu se doporučuje až po ukončení veškerých dokončovacích prací.