Česko
Otopná tělesa do koupelen

Muna

Otopná tělesa do koupelen - Muna

Díky plochým horizontálním profilům tento model ideálně souzní s každým interiérem.

 
+

 

Technické údaje

Materiál: vysoce kvalitní ocelový profil
Maximální provozní tlak: 4 bary
Maximální teplota: 110°C
Připojení: dva přípojné vývody o průměru 1/2”
Příslušenství: závěsy s regulovatelnou vzdáleností radiátoru od zdi ruční odvzdušňovací ventil o průměru 1/8” záslepka
Příprava povrchu: brokování, odmašťování, fosforace, proplachování demineralizovanou vodou, chromová pasivace
Základový nátěr: anaforéza
Nátěr: elektrostatické nanášení
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001, Hygienický atest SHÚ HK/B/1689/01/2005
Použití: vodní soustavy ústředního vytápění
Vyrobeno ve: Francii
Záruka: 10 let

Rozměry otopných těles

Rozměry radiátorů (v milimetrech):

 

 

 

Tepelný výkon a rozměry

Numer
katalogowy
Moc [W]
75/65/
20°C
Moc [W]
90/70/
20°C
Szerokość
L [mm]
Wysokość
H [mm]
Zawieszenia Rozstaw przyłączy
Lp [mm]
Pojemność
wodna [dm³]
Masa [kg] Liczba
poziomych
kolektorów
Lz [mm] Hz [mm]
MUN 09 05 470 571 500 905 438 620 447 4,8 10,8 10
MUN 12 05 602 751 500 1205 438 990 447 6,3 14,1 13
MUN 16 05 815 1010 500 1650 438 1460 447 8,6 19,4 18
MUN 17 06 987 1205 600 1730 538 1460 547 10,3 23,1 19
MUN 17 08 1311 1573 800 1730 738 1460 747 12,3 29,1 19
MUN 20 08 1464 1816 800 2030 738 1790 747 14,3 33,9 22
MUN 05 08  400  500  800  530  738  330  747  3,8  9,6  6
MUN 07 10  653  816  1000  680  938  520  947  6,0  16,5  8
MUN 07 12  784  980  1200  680  1138  520  1147  7,2  21,5  8

Výkon radiátorů v tabulce je dán podle PN EN 442.

 

Uchycení

Unikátní systém závěsů

To, co u jiných radiátorů znemožňuje je správně zavěsit v libovolném místě koupelny (nerovný povrch, atypická povrchová úprava), to je v případě nové série koupelnových radiátorů Purmo vyřešeno nápaditě a prakticky. S každým radiátorem je dodáván komplet závěsů, které umožňují regulovat vzdálenost mezi tělesem a zdí až do 15 mm. Navíc je možné radiátor vyrovnat bez ohledu na nerovnosti zdi.

1. Upevňovací vložku přišroubujeme ke zdi 2. Nasadíme upevňovací úchytku
   
3. Úchytku zablokujeme v příslušné poloze 4. Nasadíme ozdobné pouzdro

Opravné koeficienty

tz tp Teplota vzduchu ve vytápěné místnosti ti [°C]
°C °C 16 18 20 22 24
90 70 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
80 60 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
75 65 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
75 60 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
75 55 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
70 60 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
70 55 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
70 50 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 55 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
65 50 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 50 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
60 45 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 45 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37

MONTÁŽNÍ NÁVOD

  • Instrukcja montażu grzejnika Muna

Příslušenství

ELEKTRICKÁ OTOPNÁ TYČ PRO KOUPELNOVÉ RADIÁTORY - NOVINKA!

 

 

Funkčnost.
Nová elekrtická otopná tyč na sebe upozorňuje  estetickým vzhledem ve funkční formě. Díky jednoduchému designu ovladače snadno nastavit teplotu a vše bude udržováno v čistotě. Navíc funkce otopné tyče je indikována osvětlením. Ovládací prvek má  sedm nastavení  teploty v rozmezí od 7 do 70 ° C. Můžete také nastavit polohu proti zamrznutí,  je označena hvězdičkou.

Snadná instalace.
Jako příslušenství je dodáván speciální klíč pro utahování - čímž se eliminuje potenciální poškození radiátoru , které se může vyskytnout při utahování obyčejným  klíčem.

Moderní technická řešení.
Purmo otopná tyč je řízena elektronicky. Její výkon se automaticky nastaví na požadovanou teplotu. Speciální konstrukce spirály v tomto modelu zaručuje , že topné těleso se ohřívá na krátkou vzdálenost od závitu , poskytuje rovnoměrnější teplotu v radiátoru .

Bezpečnost.
Zařízení má řadu bezpečnostních pojistek . Za prvé, ochrana proti přehřátí - vypnutí v podobě tepelné pojistky při 98 ° C, což zabraňuje dosažení  bodu varu v radiátoru a termistorů, umístěných v kapiláře. Vysoký stupeň ochrany proti vnějším vlivům - IP bezpečnostní  krytí 56. Ohřívač má také bezpečnostní značku B a CE certifikace.

Specifikace:
- Výkon: 300, 600, 900
-Napětí: 230 V
- Připojení: vnější závit ½ "
- Dioda pro indikaci provozu
- Možnost nastavení teploty pro nemrznoucí směs
- Regulace teploty v rozsahu 7-70 ° C
- Elektronický regulátor teploty
- Topná spirála je navržena tak, aby bylo rovnoměrné rozložení teploty  na radiátoru
- Ochrana proti přehřátí
- Vysoký stupeň krytí IP 56
- Certifikáty: CE Safety Mark B
- Záruka - 24 měsíců

Provozní poznámky:
Otopná tyč  by měla být instalována v jednom ze spodnchí připojení radiátoru, musí být namontována v minimální vzdálenosti 60 cm od obrysu vany, sprchové vaničky nebo umyvadla. V zájmu zajištění řádného fungování koupelnového radiátoru by měl být napuštěn vodou.

Prohlášení o shodě II/2014

Prohlášení o shodě pro koupelnové radiátory PURMO

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
záruka 10 let

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
1. Otopná desková tělesa  PURMO jsou uvedena do oběhu na základě prohlášení o shodě s EN 442 v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS (nařízení vlády č.: 190/2002 Sb.).

2. RETTIG HEATING Sp. z o.o. se sídlem v Rybniku, ul. Przemysłowa, Polsko (dále zvaný „Výrobce“) poskytuje na území České republiky 10-ti letou záruku (počítaje ode dne nákupu) na  otopná desková tělesa PURMO, maximálně však 11 let počítaje od data výroby umístěného na tělesu.

3. Otopná desková tělesa  PURMO jsou určena k montáži do systému ústředního vytápění s maximálním provozním přetlakem 1MPa (0,6 MPa pro Purmo Planora) a ve kterých se používá teplonosná látka voda o maximální přípustné provozní teplotě 110 °C.

4. Maximálně přípustný přetlak během zkoušky těsnosti instalace je 1,2 MPa (0,8 MPa pro tělesa PURMO Planora). Kontrolu těsnosti instalace je nutné provádět při pracovním přetlaku rovnajícím se pracovnímu přetlaku v dané instalaci plus 0,2 MPa, avšak zkušební přetlak nemůže být menší než 0,4 MPa.

5. Záruka se vztahuje na tělesa připojena do systému ústředního vytápění realizovaných z černých ocelových,  měděných nebo plastových trubek s antidifuzní bariérou a namontována v bytových, kancelářských, obchodních a jiných prostorách, v nichž se nevyskytují škodlivé korozní vlivy způsobované látkami obsaženými ve vzduchu a zejména nedochází ke stálému nebo občasnému navlhnutí povrchu tělesa. Během trvání záruky, těleso nebo jeho prvky, u kterých se vyskytnou vady způsobené vinou výrobce a jsou nahlášeny nejpozději do 1 měsíce od data jejich vyskytnutí, budou bezplatně opraveny nebo vyměněny za nové, bez vad.

6. Podmínky k uplatnění záruky jsou:
· předložení dokladu o nákupu,
· odborná instalace v systému ústředního vytápění dle platných norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce,
· dodržení norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce.

7. Záruka se nevztahuje:
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění přímo spojených s vysokoteplotní tepelnou síti, například prostřednictvím ejektorových stanic nebo čerpadlových směšovacích stanic,
· Na tělesa namontována v parních  instalacích,
· Na tělesa namontována v halách bazénů, automobilových myčkách, prádelnách, veřejných toaletách, koupelnách a jiných místnostech, kde se vyskytuje škodlivé působení korozních látek  obsažených ve vzduchu, nebo dochází k občasnému nebo stálému navlhnutí povrchu tělesa – toto se netýká hygienických otopných deskových těles ve verzi s dodatečným zabezpečením proti korozi, pro kterou je záruka je 6 let, maximálně však 7 let od data výroby,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění, kde bude voda vypouštěna častěji a na delší dobu než to vyplývá z nevyhnutných provozních požadavků,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění spolu s otopnými tělesy jiných typů (litinové, hliníkové, měděné, měděno-hliníkové), kde jejich počet přesahuje 50% všech vytápěcích těles v instalaci.

8. Záruka se nebude vztahovat na poškození, která vznikla nesprávným používáním, skladováním, manipulací a transportem. Týká se to zvláště:
· skladovaní na otevřeném a nekrytém prostranství,
· mechanické poškození způsobené neodbornou manipulací,
· deformace příliš vysokým zkušebním přetlakem nebo statickým přetlakem v instalaci,
· deformace způsobené v důsledku zmrznutí instalace.

9. Záruka se nebude vztahovat na výrobek, který byl kupujícím nebo třetími osobami opravován nebo měněn bez souhlasu Výrobce,

10. V případě vyskytnutí se vad v záruční době je zahájeno reklamačního řízení. Poškozený nahlásí vady prodávajícímu, který s ním vyplní Reklamační protokol s přesným popisem vzniklé vady a uvedením všech požadovaných údajů obsažených ve formuláři včetně dokladu o koupi. Prodávající přijímá Reklamační protokol a zasílá je neprodleně Výrobci doporučeným dopisem k vyřízení. Výrobce, poskytující záruku, se zavazuje odpovědět na reklamační hlášení v průběhu 14 dní od data obdržení nahlášení reklamace.

11. Výrobce, za účelem vyřízení reklamace, si vyhrazuje právo prohlédnout reklamovaný výrobek přímo na místě instalace nebo po vzájemné dohodě na jiném místě. V případě uznání reklamace se výrobce zavazuje v termínu do 14 dní od data jejího uznání k bezplatné opravě nebo výměně výrobků nebo jeho částí, které byly uznány jako vadné. V případě vad, které nemají vliv na fungování tělesa, může výrobce navrhnout slevu  z kupní ceny.

12. Výrobce  si vyhrazuje  právo volby způsobu vyřízení reklamace.

13. Doba záruky se prodlužuje o čas trvání opravy počítaný od data dodání výrobku Výrobci do dne opravy a v případě výměny tělesa za nové běží záruční doba od začátku.

14. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení za podmínky, že to nebude mít zásadní vliv na volbu tělesa.

15. Výrobce dodává otopná desková tělesa v obalu, který umožňuje snadnou instalaci. Je důležité, aby tento obal zůstal při montáži tělesa a to i tehdy, kdy se systém ústředního vytápění spouští za účelem ohřívání budovy při dokončovacích pracích nebo za účelem vysoušení budovy. Celkové odstranění obalu se doporučuje až po ukončení veškerých dokončovacích prací.