Česko
Trubkový systém HKS

Technologie montáže

Trubkový systém HKS - Technologie montáže

Právná montáž sanitárních a otopných zařízení systému Purmo HKS vyžaduje použití profesionálního nářadí, které vylučuje možnost vzniku netěsností. Tím se také zaručí dlouholetý bezporuchový provoz systému. Po vhodném návrhu instalačních rozvodů zahájíme montáž.

Řezání trubek

Nejběžnější činnosti je řezání trubek na příslušnou délku. K řezání používáme nůžky nebo kruhovou řezačku. Toto nářadí zaručuje kolmost roviny řezu k podélné ose trubek. Není dovoleno používat řezací nářadí, které způsobuje vytváření materiálových špon, jejichž odstranění by bylo obtížné nebo dokonce nemožné.

Ohýbání trubek.

Ohýbání pružných trubek provádíme „holou rukou” s dodržením poloměru ohybu rovnající se pěti průměrům potrubí (5xd). Při použití vnější pružiny můžeme provést ohyb bez obavy o případné zúžení příčného průřezu trubky.

Montáž spojek

Koncovku zdeformovanou při řezání je nutno zformovat. Toto se provádí pomocí kalibrátoru vhodného průměru, úpravou trubky do kulatého tvaru a zároveň sražením vnitřní hrany. Toto nám umožní správné umístění pouzdra v potrubí bez poškození těsnícího kroužku. Po těchto nezbytných přípravných činnostech zahájíme montáž spojky. Na koncovku trubky nasuneme matici a později kroužek, a pevně nasunujeme do trubky s těsnícím kroužkem. Po složení všech dílů spojky je nutno dotáhnout matici rukou a pak pevně s použitím montážního klíče.

U lisovaných spojek se přípravné činnosti provádí stejně. Lisovanou spojku nasuneme do předem připravené koncovky trubky tak, aby byl celý obvod koncovky trubky viditelný v průsvitném umělohmotném kroužku. K provedení těsného a pevného spoje s trubkou se používá lisovací nářadí z nabídky Purmo.

Umístění potrubí

Ve vnitřním systému ústředního vytápění a užitkové vody se potrubí ukládá do tepelné izolace nebo ochranné trubice (chráničce). Při návrhu instalace je nutno pamatovat na tepelnou dilataci trubek s hlavním důrazem na správné rozmístění upevňovacích konzolí, pevných bodů a kompenzace. Detailní návrh kompenzace musí využívat jev samokompenzace a musí být zohledněn již v projektu. Při prostupech stropy se trubky ukládají do umělohmotných ochranných pouzder.