Česko
Otopná desková tělesa

PURMO Plan Ventil Compact

Otopná desková tělesa - PURMO Plan Ventil Compact

Na trhu je mnoho modelů radiátorů s hladkou čelní deskou – jsou však mezi nimi velké rozdíly. Projekt nového plochého radiátoru firmy PURMO určuje nové trendy. Hladká čelní deska nasazená na základní desku umožňuje dosáhnout vysoce estetického vzhledu, aniž by současně docházelo ke ztrátě odolnosti na působení vysokého tlaku. Radiátory mohou pracovat na soustavách o provozním tlaku do 10 barů. Vedle standardních konstrukčních výšek nabízíme také radiátor Plan o výšce vhodné pro modernizované instalace se starými litinovými radiátory

Dva přípojné vývody ½” umístěné zespod umožňují diskrétně skrýt instalaci.

+
 

Technické údaje

Materiál: vysoce kvalitní hlubokotažný nízkouhlíkový plech válcovaný za studena
Maximální provozní tlak: 10 barů
Maximální teplota: 110°C
Příslušenství: termostatický ventil s výchozí regulací
Příprava povrchu: brokování, odmašťování, fosforace, proplachování demineralizovanou vodou, KTL 2. generace
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001 Hygienické atesty SHÚ - HK/B/1503/01/2005, HK/B/0050/01/2006
Použití: vodní soustavy ústředního vytápění
Prohlášení o shodě s normou: PN-EN 442-1: 1992/A1:2005
PN-EN 442-2: 1992/A2:2005
PN-EN 442-1:2005
Záruka: 10 let

Rozměry otopných těles

Rozměry radiátorů (v milimetrech), kde:

H - výška: 300, 500, 600, 900
L - délka: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

 

 

 

 


  

 

Tepelný výkon a rozměry

Tepelný výkon [W] radiátorů při teplotě vzduchu ve vytápěné místnosti ti = 20°C (výška a délka uvedené v mm).

výška 300 500 600
délka typ FCV FCV FCV
teplota vody 11 22 33 11 22 33 11 21s 22  33
ukazatel n 1.2820 1.3000 1.3159 1.2827 1.3197 1.3331 1.2831 1.2967 1.3295  1.3417
400 75/65°C 212 375 526 329 578 798 384 515 670 923
  70/55°C 170 301 420 265 462 637 309 413 535 735
  55/45°C 109 191 266 170 292 401 198 264 337 461
500 75/65°C 265 469 657 412 722 998 481 644 838 1154
  70/55°C 213 376 526 331 577 796 386 517 669 919
  55/45°C 136 239 333 212 365 501 248 329 422 577
600 75/65°C 317 562 788 494 866 1198 577 773 1006 1384
  70/55°C 255 451 631 397 693 955 464 620 802 1102
  55/45°C 164 287 399 254 438 601 297 395 506 692
700 75/65°C 370 656 920 576 1011 1397 673 902 1173 1615
  70/55°C 298 526 736 463 808 1114 541 724 936 1286
  55/45°C 191 335 466 297 511 701 347 461 590 807
800 75/65°C 423 750 1051 658 1155 1597 769 1030 1341 1846
  70/55°C 340 601 841 530 923 1274 618 827 1070 1470
  55/45°C 218 383 532 339 584 802 396 527 674 923
900 75/65°C 476 843 1183 741 1300 1796 865 1159 1508 2076
  70/55°C 383 676 946 596 1039 1433 696 930 1204 1654
  55/45°C 245 431 599 382 657 902 446 593 759 1038
1000 75/65°C 529 937 1314 823 1444 1996 961 1288 1676 2307
  70/55°C 426 752 1051 662 1154 1592 773 1034 1337 1837
  55/45°C 273 479 666 424 730 1002 495 659 843 1153
1100 75/65°C 582 1031 1445 905 1588 2196 1057 1417 1844 2538
  70/55°C 468 827 1156 728 1270 1751 850 1137 1471 2021
  55/45°C 300 526 732 467 803 1102 545 725 927 1268
1200 75/65°C 635 1124 1577 988 1733 2395 1153 1546 2011 2768
  70/55°C 511 902 1261 794 1385 1910 928 1240 1605 2205
  55/45°C 327 574 799 509 876 1203 594 791 1012 1384
1400 75/65°C 741 1312 1840 1152 2022 2794 1345 1803 2346 3230
  70/55°C 596 1052 1471 927 1616 2229 1082 1447 1872 2572
  55/45°C 382 670 932 594 1022 1403 693 923 1180 1614
1600 75/65°C 846 1499 2102 1317 2310 3194 1538 2061 2682 3691
  70/55°C 681 1202 1682 1059 1847 2547 1237 1654 2140 2940
  55/45°C 436 766 1065 679 1168 1603 792 1054 1349 1845
1800 75/65°C 952 1687 2365 1481 2599 3593 1730 2318 3017 4153
  70/55°C 766 1353 1892 1192 2078 2865 1391 1860 2407 3307
  55/45°C 491 861 1198 763 1314 1804 891 1186 1517 2076
2000 75/65°C 1058 1874 2628 1646 2888 3992 1922 2576 3352 4614
  70/55°C 851 1503 2102 1324 2309 3184 1546 2067 2675 3674
  55/45°C 545 957 1331 848 1460 2004 990 1318 1686 2306
2300 75/65°C 1217 2155 3022 1893 3321 4591 2210 2962 3855 5306
  70/55°C 979 1728 2417 1523 2655 3661 1778 2377 3076 4226
  55/45°C 627 1101 1531 975 1679 2305 1139 1516 1939 2652
2600 75/65°C 1375 2436 3416 2140 3754 5190 2499 3349 4358 5998
  70/55°C 1106 1954 2733 1721 3001 4139 2010 2687 3477 4777
  55/45°C 709 1244 1731 1103 1898 2606 1287 1713 2192 2998
3000 75/65°C 1587 2811 3942 2469 4332 5988 2883 3864 5028 6921
  70/55°C 1277 2255 3153 1986 3463 4776 2319 3101 4012 5512
  55/45°C 818 1436 1997 1272 2190 3006 1485 1977 2529 3459

 

výška 900
délka typ FCV
teplota vody 11 22 33
ukazatel n 1.3013 1.3488 1.3612
400 75/65°C 539 920 1261
  70/55°C 432 732 1001
  55/45°C 275 458 624
500 75/65°C 674 1151 1576
  70/55°C 540 915 1251
  55/45°C 344 573 780
600 75/65°C 808 1381 1891
  70/55°C 648 1098 1501
  55/45°C 412 688 936
700 75/65°C 943 1611 2206
  70/55°C 756 1281 1751
  55/45°C 481 802 1092
800 75/65°C 1078 1841 2522
  70/55°C 864 1464 2002
  55/45°C 550 917 1248
900 75/65°C 1212 2071 2837
  70/55°C 972 1647 2252
  55/45°C 619 1031 1404
1000 75/65°C 1347 2301 3152
  70/55°C 1080 1830 2502
  55/45°C 687 1146 1560
1100 75/65°C 1482 2531 3467
  70/55°C 1188 2013 2752
  55/45°C 756 1261 1716
1200 75/65°C 1616 2761 3782
  70/55°C 1296 2196 3002
  55/45°C 825 1375 1872
1400 75/65°C 1886 3221 4413
  70/55°C 1512 2562 3503
  55/45°C 962 1604 2184
1600 75/65°C 2155 3682 5043
  70/55°C 1728 2928 4003
  55/45°C 1100 1833 2496
1800 75/65°C 2425 4142 5674
  70/55°C 1944 3294 4503
  55/45°C 1237 2063 2807
2000 75/65°C 2694 4602 6304
  70/55°C 2160 3661 5004
  55/45°C 1375 2292 3119
2300 75/65°C 3098 5292 7250
  70/55°C 2484 4210 5754
  55/45°C 1581 2636 3587
2600 75/65°C 3502 5983 8195
  70/55°C 2808 4759 6505
  55/45°C 1787 2979 4055
3000 75/65°C 4041 6903 9456
  70/55°C 3240 5491 7506
  55/45°C 2062 3438 4679

Vodní objem a hmotnost

výška: 300 500 600 900
10 20 10 20 30 10 20 30 10 20 30
hmotnost: 16,4 24,7  14,6  25,3 36,7 17,4  29,8  42,7  30,0  43,2  60,6 
objem: 3,0 4,4  1,7  4,4  6,8  1,9  5,0  7,9  2,7  7,1  11,5 

Hmotnost je uvedena v kilogramech na 1 metr délky radiátoru.
Objem vody je uveden v dm³ na 1 metr délky radiátoru.

Hydraulické charakteristiky

Radiátory typu FCV mají vestavěný termostatický ventil a proto se jejich hydraulická charakteristika vyjadřuje pro komplet radiátoru s ventilem. Tato charakteristika je zobrazena v přiloženém nomogramu.

Příklad volby výchozího nastavení:

Údaje:

požadované teplo - Qc = 1160 Wat
rozdíl teplot - Δt = 20 K (80/60°C)
úbytek tlaku - Δp = 6 kPa

= 600 dPa
přepočtová konstanta - C = 1,163

Výpočty:

průtok objemu vody

q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h

Pro průtok q = 50 kg/h a úbytek tlaku 600 dPa načítáme z nomogramu hodnotu výchozího nastavení 3.

Způsoby připojení

Jednostranné boční připojení.

Jedná se o nejčastěji používané řešení, které umožňuje připojit radiátory jak z pravé, tak z levé strany. Přívod by měl být připojen k hornímu vývodu radiátoru, odvod pak k dolnímu. Opačné napojení vede ke snížení tepelného výkonu o více než 30%.

 

Křížové připojení.

Doporučuje se u radiátorů o délce přesahující 2000 mm a dále u těch, jejichž délka čtyřnásobně překračuje výšku. Přívod by měl být připojen k pravému nebo levému hornímu vývodu, odvod pak k protilehlému dolnímu vývodu. Opačné napojení vede ke snížení tepelného výkonu radiátoru o více než 30%.

 

Sedlovité připojení.

Používá se nejčastěji u radiátorů typu C, kdy je topná soustava vedena podlahou. Může se použít také u radiátorů typu H a po odstranění termostatického ventilu i u radiátorů typu CV a HV. Při použití tohoto typu připojení bude tepelný výkon radiátoru asi o 10 % nižší než je jeho jmenovitý výkon.

 

Připojení z podlahy.

Osa přívodní trubky leží vždy 80 mm od boční hrany radiátoru, osa odvodní trubky pak 30 mm. Opačné připojení vede ke snížení tepelného výkonu radiátoru o více než 30%.

Uchycení

Konzoly pro radiátory typu: DF10, DF20, DF30

 
       

Stojan pro vícedeskové radiátory: DF20, DF30

Opravné koeficienty

Korekční koeficienty pro volbu tepelného výkonu radiátorů PURMO pro parametry jiné než 75/65/20°C

t z t p Teplota vzduchu ve vytápěné místnosti t i [ °C]
°C °C 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
  85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
  80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
  75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
  70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
  80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
  75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
  70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
  65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
  75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
  70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
  65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
  60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
  70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
  65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
  60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
  55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
  65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
  60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
  55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
  50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
  60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
  55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
  50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
  55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
  50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
  50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
  45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
  45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
  40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
  40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
  35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
  35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54

Tabulka byla zpracována pro koeficient n = 1,3

Prohlášení o shodě pro radiátory PURMO typu C, V, P, PV

Prohlášení o shodě II/2014

TECHNICKÝ CENÍK - Otopná desková a dekorační tělesa

TECHNICKÝ KATALOG - Otopná desková a dekorační tělesa 2022

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
záruka 10 let

Záruční podmínky otopných deskových těles Purmo
1. Otopná desková tělesa  PURMO jsou uvedena do oběhu na základě prohlášení o shodě s EN 442 v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS (nařízení vlády č.: 190/2002 Sb.).

2. RETTIG HEATING Sp. z o.o. se sídlem v Rybniku, ul. Przemysłowa, Polsko (dále zvaný „Výrobce“) poskytuje na území České republiky 10-ti letou záruku (počítaje ode dne nákupu) na  otopná desková tělesa PURMO, maximálně však 11 let počítaje od data výroby umístěného na tělesu.

3. Otopná desková tělesa  PURMO jsou určena k montáži do systému ústředního vytápění s maximálním provozním přetlakem 1MPa (0,6 MPa pro Purmo Planora) a ve kterých se používá teplonosná látka voda o maximální přípustné provozní teplotě 110 °C.

4. Maximálně přípustný přetlak během zkoušky těsnosti instalace je 1,2 MPa (0,8 MPa pro tělesa PURMO Planora). Kontrolu těsnosti instalace je nutné provádět při pracovním přetlaku rovnajícím se pracovnímu přetlaku v dané instalaci plus 0,2 MPa, avšak zkušební přetlak nemůže být menší než 0,4 MPa.

5. Záruka se vztahuje na tělesa připojena do systému ústředního vytápění realizovaných z černých ocelových,  měděných nebo plastových trubek s antidifuzní bariérou a namontována v bytových, kancelářských, obchodních a jiných prostorách, v nichž se nevyskytují škodlivé korozní vlivy způsobované látkami obsaženými ve vzduchu a zejména nedochází ke stálému nebo občasnému navlhnutí povrchu tělesa. Během trvání záruky, těleso nebo jeho prvky, u kterých se vyskytnou vady způsobené vinou výrobce a jsou nahlášeny nejpozději do 1 měsíce od data jejich vyskytnutí, budou bezplatně opraveny nebo vyměněny za nové, bez vad.

6. Podmínky k uplatnění záruky jsou:
· předložení dokladu o nákupu,
· odborná instalace v systému ústředního vytápění dle platných norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce,
· dodržení norem, předpisů a podmínek užívání otopných deskových těles výrobce.

7. Záruka se nevztahuje:
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění přímo spojených s vysokoteplotní tepelnou síti, například prostřednictvím ejektorových stanic nebo čerpadlových směšovacích stanic,
· Na tělesa namontována v parních  instalacích,
· Na tělesa namontována v halách bazénů, automobilových myčkách, prádelnách, veřejných toaletách, koupelnách a jiných místnostech, kde se vyskytuje škodlivé působení korozních látek  obsažených ve vzduchu, nebo dochází k občasnému nebo stálému navlhnutí povrchu tělesa – toto se netýká hygienických otopných deskových těles ve verzi s dodatečným zabezpečením proti korozi, pro kterou je záruka je 6 let, maximálně však 7 let od data výroby,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění, kde bude voda vypouštěna častěji a na delší dobu než to vyplývá z nevyhnutných provozních požadavků,
· Na tělesa namontována v instalacích ústředního vytápění spolu s otopnými tělesy jiných typů (litinové, hliníkové, měděné, měděno-hliníkové), kde jejich počet přesahuje 50% všech vytápěcích těles v instalaci.

8. Záruka se nebude vztahovat na poškození, která vznikla nesprávným používáním, skladováním, manipulací a transportem. Týká se to zvláště:
· skladovaní na otevřeném a nekrytém prostranství,
· mechanické poškození způsobené neodbornou manipulací,
· deformace příliš vysokým zkušebním přetlakem nebo statickým přetlakem v instalaci,
· deformace způsobené v důsledku zmrznutí instalace.

9. Záruka se nebude vztahovat na výrobek, který byl kupujícím nebo třetími osobami opravován nebo měněn bez souhlasu Výrobce,

10. V případě vyskytnutí se vad v záruční době je zahájeno reklamačního řízení. Poškozený nahlásí vady prodávajícímu, který s ním vyplní Reklamační protokol s přesným popisem vzniklé vady a uvedením všech požadovaných údajů obsažených ve formuláři včetně dokladu o koupi. Prodávající přijímá Reklamační protokol a zasílá je neprodleně Výrobci doporučeným dopisem k vyřízení. Výrobce, poskytující záruku, se zavazuje odpovědět na reklamační hlášení v průběhu 14 dní od data obdržení nahlášení reklamace.

11. Výrobce, za účelem vyřízení reklamace, si vyhrazuje právo prohlédnout reklamovaný výrobek přímo na místě instalace nebo po vzájemné dohodě na jiném místě. V případě uznání reklamace se výrobce zavazuje v termínu do 14 dní od data jejího uznání k bezplatné opravě nebo výměně výrobků nebo jeho částí, které byly uznány jako vadné. V případě vad, které nemají vliv na fungování tělesa, může výrobce navrhnout slevu  z kupní ceny.

12. Výrobce  si vyhrazuje  právo volby způsobu vyřízení reklamace.

13. Doba záruky se prodlužuje o čas trvání opravy počítaný od data dodání výrobku Výrobci do dne opravy a v případě výměny tělesa za nové běží záruční doba od začátku.

14. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení za podmínky, že to nebude mít zásadní vliv na volbu tělesa.

15. Výrobce dodává otopná desková tělesa v obalu, který umožňuje snadnou instalaci. Je důležité, aby tento obal zůstal při montáži tělesa a to i tehdy, kdy se systém ústředního vytápění spouští za účelem ohřívání budovy při dokončovacích pracích nebo za účelem vysoušení budovy. Celkové odstranění obalu se doporučuje až po ukončení veškerých dokončovacích prací.