Česko
Kvalita

Logistika

Logistika

Balení

Otopná tělesa jsou balena  do termoplastických folií. Rohy otopných těles jsou chráněny kryty z plastické hmoty. Vstupní otvory jsou zaslepeny transportní zaslepovací platovou zátkou, kterou je nutno při montáži nahradit ocelovou záslepkou a odvzušňovačem.

 

Doprava

Otopná tělesa je nutné převážet krytými dopravními prostředky. Rovněž palety i jednotlivé otopná tělesa je nutné zabezpečit na dobu dopravy tak, aby se neposunovaly. Při nakládání a vykládání je nutno dělat opatrně, aby nedošlo k poškození lakového nátěru. Je zakázané házet s otopnými tělesy. 

 

Skladování

Otopná tělesa je nutné skladovat v uzavřených, suchých místnostech a chránit je před kontaktem s žíravými látkami. Měly by se skladovat na paletách. Otopná tělesa sejmuté z palet je nutné ustavit ve vodorovné poloze. Otopná tělesa je zakázané skladovat na otevřených místech, ani v případě, jestliže jsou zabezpečené folií nebo plachtou.