Česko
Inspirace

Příručka kupujícího

Příručka kupujícího

Jak vybírat radiátory

Radiátor je jednou z nejdůležitější součástí systému ústředního vytápění, právě on je prostředníkem, který teplo do místnosti předává. Musí umět udržovat zvolenou teplotu v místnosti, v níž jej instalujeme. Proto je správná volba radiátoru velmi důležitá..
Řady produktů Rettig Heating nabízí mnoho typu radiátorů, které se liší mezi sebou svým určením, konstrukcí, rozměrem, tvarem i barvou. Díky tomu si každý klient bez problémů vybere těleso, které bude nejvíce vyhovovat jeho požadavkům.

Volba nejvýhodnějšího otopného tělesa musí vždy vycházet z tepelného výkonu otopného tělesa. Ten se liší podle teploty topné vody a topného aktoru otopného systému i podle teploty vzduchu v místnosti, ve které bude radiátor nainstalovaný. Uvádí se ve Watech [W].  Radiátor musí být vybraný tak, aby jeho tepelný výkon byl vyšší, nebo alespoň stejný, jaká je tepelná ztráta dané místnosti. Často se také používá parametr tepelné ztráty místnosti. Ta závisí na vlastnostech budovy a její lokalizaci a vypočítává ji zpravidla projektant. Tyto údaje jsou součástí většiny projektů rodinných domů, avšak v individuálních projektech často chybějí.

Abychom se vyvarovali chyb při výběru otopného tělesa, je potřeba zohlednit všechny podstatné faktory, které mají na teplotu budovy či místnosti vliv. Jsou jimi:

  • Vnější teplota. Klimatické pásmo oblasti, v níž je budova postavena, výrazně ovlivňuje tepelné ztráty, se kterými je třeba počítat. Platí, že čím nižší je vnější teplota v dané lokalitě, tím budou tepelné ztráty větší. V ČR se výpočtová vnější hodnota teploty vzduchu pohybuje od 12°C v nižších polohách do 18°C na horách.
  • Umístění budovy a povětrnostní podmínky. V budovách, které stojí na otevřeném prostranství a ve větrných regionech, je tepelný požadavek vyšší. Naopak stejná budova stojící v husté městské zástavbě nebo v terénu zakrytém stromy nemá tepelné ztráty tak veliké.
  • Tepelná ochrana místností – součinitel průchodu tepla stěnami, stropem a podlahou. Dobře zaizolované budovy s nízkým součinitelem průchodu tepla přes stavební přepážky potřebují výrazně méně tepla k udržení komfortní teploty uvnitř místností.
  • Typ oken a druh prosklení. Okna s vysokou kvalitou a s nízkými hodnotami součinitele tepelného prostupu snižují náklady na vytápění. Velké prosklené plochy zvyšují tepelné ztráty.
  • Orientace vytápěných místností. V potaz je třeba brát také světové strany, na které jsou dané místnosti orientované. Na prosluněných částech budovy bude proto stačit menší radiátor
  • Vnitřní teplota. Je závislá na využití místnosti. Platí, že –čím vyšší je potřeba tepla, tím větší radiátor bude potřeba pořídit.. .
  • Parametry topného faktoru. Ve většině případů  se tepelný výkon uvádí v závislosti od topného faktoru, tzn. teploty vstupní a vratné vody místnosti na úrovni 75/65/20°C nebo 70/55/20°C. Pokud instalace pracuje na jiných parametrech než jsou uvedeny v tabulkách výkonu nebo pokud teplota v místnosti je jiná než 20°C , je nutné využít korigovaný součinitel, který umožňuje správný výpočet výkonu otopná tělesa.

Umístění radiátorů

Zároveň je důležité, aby byl radiátor umístěný na vnější stěně pokoje, tedy té, která nesousedí s jinou místností, nejlépe pod oknem. Potom studený vzduch, který proniká přes okno, je pak totiž rovnou ohřívaný otopným tělesem a do pokoje proudí již ohřátý. Díky tomu nejsou velké rozdíly v teplotě v různých částech místnosti. Při jiném umístění otopného tělesa je nutné zvýšit jeho velikost až o 20 %.

Výška montovaných radiátorů pod oknem závisí na vzdálenosti okenního parapetu od podlahy. Dolní okraj otopného tělesa musí být nejméně 10 cm nad podlahou, horní okraj nejméně 10 cm pod parapetem.

Na tepelnou účinnost má vliv rovněž to, jestli je radiátor zamontovaný nebo zakrytý. Pak musejí být tělesa větší, aby se dosáhlo požadované teploty v místnosti.

Do rodinných domů nabízíme celou řadu deskových, koupelnových a dekorativních radiátorů. V místnostech se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tj. koupelny a sauny není možné použít desková a dekorativní otopná tělesa.