Česko
Podlahové vytápění

Purmo rolljet

Podlahové vytápění - Purmo rolljet

Purmo rolljet jé to soustava pro provádění montážních prácí instalace podlahového ohřívání, ve kterém trubka jé upevňována k isolací pomocí takera á klipsů.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zde můžete sledovat fragmenty z našeho instruktážního videa:
Instalace podlahového vytápění PURMO.
Celý film instruktážní film můžete sledovat, nebo stáhnout ve spodní části stránky.
 

Pokládka potrubí ke stažení v kvalitě:

 

Pokládka Rolljetu ke stažení v kvalitě:

 

Shrnutí ke stažení v kvalitě:

 

Instalace podlahového topení – celé video::

Nářadí

Taker je nářadí k nastřelování spon do izolační desky. Díky němu můžeme pohodlně pracovat ve stojící poloze. Není nutné se pracně sklánět nebo klečet a zatloukat jednotlivé spony ručně. Spony jsou dodávané v zásobnících po 30-ti kusech a vkládají se na trn takeru. Po odtržení lepící pásky spojující jednotlivé spony, můžeme stlačením aplikátoru uvolnit vždy jednu sponu.

Nezbytnou součástí k montáži jsou nůžky k řezání trubek a odvíječ lepící pásky.

Kalibrátor je nutný pouze u trubky PEX/Al/PEX, která při řezání ztrácí svůj kulatý průřez. Tento se znova vytvaruje s použitím kalibrátoru s rozměrem odpovídajícímu průměru trubky.

NOVINKA!

Skládací rozvíječ trubek pro role 120-600 m – podstatné usnadnění práce instalatéra. Je lehký, snadno se používá a jednoduše se přepravuje – skládá se na rozměry 200 x 300 x 500 mm.


 


Příslušenství

Podlahové vytápění Purmo, jako systém, obsahuje kompletní příslušenství nezbytné pro správnou a rychlou montáž:

 • dilatační prvky podlahového vytápění (stěnové, dělící),
 • plastifikátor,
 • příchytky k upevnění trubek,
 • vodící a ochranné lišty, lepící pásky, atd.

 

Okrajová páska

Okrajová páska z měkké polyetylénové pěnovky tloušťky 8 mm umožňuje dilataci topných panelů proti pevným součástem budovy. Díky ní mohou desky potěru volně dilatovat podle ohřevu vytvářejíce plovoucí desku. Účelem okrajové pásky je také izolace podlahové desky od stěn a stropů, ochrana před prostupem tepla a přenosem rázových zvuků na součástí konstrukce. Fóliová zábrana neumožňuje, aby se čerstvý potěr dostal mezi Rolljet a okrajovou pásku, tím se také zamezí vytvoření tepelných a zvukových mostů.

 

Dekorativní součástí

Soubor dekorativních součástí slouží k rozdělení potěru na topná pole s odpovídající velikosti, tvarem a proporcemi.

Dilatační profil z umělé hmoty přilepený k Rolljetu ukazuje tvary topných polí, na něž lze uložit trubkové ohyby. V místech, kde trubky protínají dilataci, jsou nutné chráničky o délce 40 cm. Před položením potěru do dilatačního profilu se zasouvá páska z polyuretanové pěny o tloušťce 8 mm. Vrstva potěru obvykle není silnější než 70-80 mm, šířka pásky 100 mm je tedy postačující, aby místo dilatace bylo viditelné pro pracovníky ukládající podlahy.

Přebytek dilatační pásky se ořezává teprve po položení konečné podlahové vrstvy.

 

Přísada do potěru

Přísada do potěru PURMO obsahuje velmi dobře přizpůsobivé tvárné složky, které urychlí promíchání pojiva s ostatními složkami a usnadní zalití malty i přes malý obsah vody. Na trvanlivost má příznivý vliv i tvrdost potěru. Umělé hmoty v plastifikátoru zlepšují také mechanické vlastnosti potěru (pevnost v tlaku a v tahu). Zvyšuje se také tepelná vodivost a schopnost akumulace tepla. Přísada se přidává k cementovým a anhydritovým potěrům, a také do malt, na nichž se pokládají dlaždice.

Prostředek neobsahuje žádné látky působící agresivně na ocel, beton i umělé hmoty a je zcela netoxický.

 

Montážní součástí

Sponka (klips) – je podstatnou součástí techniky upevňování trubek v systému PURMO. Dvojité háčky, nacházející se pod kotvící izolační síťkou znemožňují vytržení sponky díky pružnosti trubky. Sponky se dodávají v zásobnících po 30 kusech, aby bylo umožněno snadné nasazení na rameno takeru – nářadí pro nastřelení sponek do izolační desky.


REGULACE

Podlahové vytápění potřebuje vzhledem ke své velké tepelné setrvačnosti precizní regulaci. V opačném případě může být tento systém spíše utrpením pro své uživatele. Především je nutné kontrolovat napájecí teplotu na rozdělovači, která musí být závislá na aktuálních povětrnostních podmínkách a v žádném případě nesmí překročit maximální teplotu uvedenou v projektu instalace podlahového vytápění. Vzhledem k tomu, že nejvyšší napájecí teplota podlahového systému je vždy nižší než napájecí teplota radiátorů, je třeba použít směšovací soupravy.

Zvláštním případem je nezávislá regulace teploty v ostatních prostorech. Při zavřených dveřích může být teplota v místnostech ovlivněna dalšími zdroji tepla, jako např. slunce, krb, větší počet osob v místnosti atd.

 

Směšovací komplet

Míchací souprava má za úkol smíchat vstupní vodu pro otopná tělesa (obvykle 70-80 °C) s výstupní vodou tak, aby napájení pro podlahové vytápění bylo na obvyklé hodnotě v rozmezí 40-45 °C. Maximální napájecí teplota pro podlahové vytápění je 55 °C. Systém musí být vybaven speciálním oběhovým čerpadlem nezávisle na tom, jaké čerpadlo je umístěno v okruhu pro otopná tělesa.

Společnost Rettig Heating nabízí míchací soupravu, která spolupracuje s regulací závislou na počasí. Souprava se skládá ze čtyřcestného ventilu, čerpadla, vypouštěcího ventilu, pojišťovacího ventil a dvou teploměrů.


 


NOVINKA!

Směšovací komplet přizpůsobený k montáži na rozdělovači – umožňující udržení napájecí teploty na rozdělovači podlahového vytápění na úrovní hodnoty nastavené na termostatické hlavici např. 40°C. Komplet obsahuje: termostatický ventil a hlavici s teplotním čidlem (rozsah nastavení 20-50°C), omezovač průtoku vratné vody, čerpadlo s bezpečnostním vypínačem omezující teplotu, připojovací koleno s odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí ventil ½”, teploměr, šroubení s plochým těsněním. Soupravu můžeme montovat jak na pravé, tak i na levé straně rozdělovače. Je vhodná pro rozdělovače ukončené vnějším závitem 1”. U rozdělovačů s vnitřním závitem ¾” je nutná redukce.

Malá směšovací souprava s čerpadlem (UFH 0050470) – regulační souprava určená k přímému propojení jedné nebo dvou smyček podlahového vytápění k otopnému systému. Její použití nevyžaduje rozdělovač podlahového vytápění. Je ideálním řešením v případě, kdy podlahové vytápění je instalováno pouze v jedné místnosti např. koupelně, kuchyni nebo obývacím pokoji. Malá souprava snižuje teplotu vody z např. 70°C na teplotu potřebnou pro systém podlahového vytápění např. 40°C. Čerpadlo zajišťuje potřebný průtok vody v okruzích podlahového vytápění, a omezovač teploty nedovolí, aby napájecí teplota překročila 55°C. Teplotu vzduchu v místnosti lze regulovat pomocí termostatické hlavice.

Regulace teploty v jednotlivých místnostech:

Pro skutečnou teplotní pohodu všech osob nestačí pouze jedno teplotní čidlo v referenčním místě. Stačí, když v tomto místě vzroste teplota a regulace sníží teplotu napájecí vody ve všech okruzích a tím dojde ke snížení teploty v ostatních místnostech. Takový zásah může být nežádoucí na teplotní komfort.

Z tohoto důvodu společnost Purmo nabízí kompletní systém prvků, které zabrání tomu, aby tyto problémy nastaly. Doporučujeme, aby v každé místnosti byl instalován regulátor teploty a na každý okruh termoelektrickou hlavici na rozdělovači, vše se propojí pomocí lišty automatiky.

Jestliže teplota v místnosti překročí nastavenou hodnotu na regulátoru, pak termoelektrická hlavice na rozdělovači omezí průtok vody na příslušném okruhu. Pokud dojde k poklesu teploty pod nastavenou hodnotu, pak dojde k opětovnému otevření ventilu a tím i zvýšení průtoku v okruhu.
 


 


Rozdělovače a skříně

Rozdělovače, z nichž se napájí otopné okruhy, se umísťují ve skříňkách umístěných obvykle v předsíni, šatně nebo kotelně. Je nejlepší, když se umístí uprostřed vzhledem k celému povrchu vytápěné podlahy.

 

Rozdělovače

Rozdělovače Purmo jsou vyrobené z mosazných trubek. Lze je poznat podle čisté zlaté barvy. Mosaz M63, ze které se vyrábí trubky pro naše rozdělovače, neobsahuje olovo. Díky tomu se může používat také v systémech pitné vody. Pro rozdělovače podlahového vytápění je podstatné, že v nich nevznikají oxidy olova, které zhoršují funkci termostatických ventilů. Nabízíme několik modelů rozdělovačů lišících se vybavením a průměrem kolektorů. Všechny jsou vybavené regulačními ventily a připojením s vnějším závitem 3/4". Všechny jsou dostupné v rozměrech pro 2 až 12 okruhů.

Nejluxusnější model (s ukazateli průtoku) je niklovaný. Rozdělovače Purmo se dodávají kompletně smontované. Ve výrobním procesu se každý kus zkouší na těsnost přetlakem 8 MPa.

NOVINKA

Nerezové rozdělovače pro podlahové vytápění série UFH0050302s-UFH0050312s, jsou vybavené ukazateli průtoku – elegantní produkt nejvyšší kvality. Rotametry cejchované v l/min umožňují přímý odečet průtoku vody v dané okruhu a umožňují doregulování průtoku podle skutečných průtoků vody v jednotlivých obězích. Kolektory jsou také ukončené vnitřním závitem ¾”, jsou k nim tedy vhodné kulové ventily UFH0050320.

 

Skříňky

Purmo nabízí dva druhy skříněk k rozdělovačům: pod omítku a na omítku. Skříňky jsou vyrobené z pozinkovaného plechu. Speciální antikorozní barva je navíc chrání proti korozi. Jsou bílé, velmi elastické a snadno montovatelné. Dvířka se zamykají klíčem, výšku a hloubku skříňky lze seřídit. Šířku je nutno vybrat podle počtu navržených oběhů.

Skříňky Purmo jsou vybavené speciálními úchyty pro svorkovnici automatiky, která napájí elektrické pokojové termostaty a termoelektrické hlavice v systému regulace teploty místností.

Spojky

V systémech podlahového topení se používá jedna základní spojka, která spojuje potrubí s rozdělovačem. Je to závitová spojka která se skládá ze tří dílů:

 • matice s vnitřním závitem ¾”,
 • kroužek s prořezem,
 • eurokužel.

V systému Purmo je k dispozici ve třech rozměrech pro trubky o průměrech 16, 17 a 20 mm. Jiné druhy spojek se používají pouze pro připojení otopného tělesa (spojka s vnitřním závitem ½”) nebo výjimečně, za účelem výměny poškozené části trubky v případě havárie a nebo v případě, kdy je nutno částečně změnit trasu již uloženého uzlu (spojka trubka-trubka).

Systém izolace

Mezi nosný podklad a betonový potěr s trubkami podlahového vytápění se vkládá vrstva tepelné izolace, která je zároveň protihlukovou izolaci. Druh a tloušťka izolace závisí na umístění a velikosti předpokládané zátěže.

PURMO nabízí dva základní druhy izolace:

 • Rolljet
 • Faltjet

Oba druhy jsou potaženy fólií zpevněnou speciální kotevní síti, nutnou ke správnému upevnění otopné trubky sponami. Napětí v trubce, které se navíc mění v průběhu naplňování vodou před zkouškou těsnosti, vyvolává skutečně velké síly, které bez kotvící síťky vytrhují z polystyrénového nebo polyuretanového podkladu spony upevňující trubku. Dalším usnadněním pro instalatéry je měřítko na fólii, které pomáhá dodržet správné rozteče mezi trubkami.

 

Rolljet

Rolljet je základní izolace systému podlahového vytápění Purmo, je vhodná pro použití v obytných, kancelářských i veřejných budovách.. Rolljet je pěnový polystyrén jednostranně pokrytý fólií s kotvící síťkou. Potisknuté měřítko (rastr) usnadňuje přiřezávání izolace a pokládání trubek.

Izolace se dodává zabalena ve výhodných rolích, tento způsob urychluje vlastní pokládku. V závislosti na potřebě dodáváme různou tloušťku a rozměry izolace Rolljet, bližší informace jsou uvedeny v katalogu.

 

Faltjet

Faltjet je izolace na bázi polyuretanu.

Užívá se pouze ve specifických případech, protože má výjimečné vlastnosti:

 • určena pro zátěž až 5000 kg/m²,
 • výborné izolační vlastnosti, tloušťka 74 mm dostatečně tepelně izoluje podlahu (koeficientem tepelné vodivosti λ=0,025 W/(mK),
 • je odolný vůči chemickým rozpouštědlům,
 • polyetylenová pěnovka, která je nalepena ze spodní strany, má výborný akustický útlum a zároveň garantuje optimální přilnavost k podkladu.

Trubky

Oba druhy trubek Purmo - PEX, PEX/Al/PEX a PE-RT/Al/PE-RT – pocházejí z továrny renomovaného německého výrobce.

Obě trubky jsou vybavené s antidifusní vrstvou znemožňující prostup kyslíku do otopného systému. Toto má velký význam pro životnost ocelových součástí systému zejména pak pro otopná desková tělesa.

Polyetylén, který je základním materiálem trubek je v obou případech síťovaný, což zajišťuje dlouhodobost systému a zvyšuje pevnost trubek na všechna napětí:

 • vzniklé v důsledku teploty a tlaku při provozu,
 • vzniklé při ohýbání trubek,
 • mechanické vzniklé při stavebních prácích.

Trubky z umělých hmot nekorodují, jsou lehké a trvanlivé. Jejich pružnost a malý poloměr ohybu umožňuje snížit minimální počet nutných tvarovek, což rozhodně usnadňuje a urychluje montáž.

 

Trubka PEX

Trubka PURMO Diffu - PEX je zhotovena ze síťovaného polyetylénu metodou "a" (PE-Xa). Tento způsob síťování označuje největší pružnost mezi síťovanými polyetylény a zároveň zajišťuje nejvyšší stupeň síťování 80-85%.

Antidifúzní bariéru vytvořila vrstva speciální umělé hmoty EVOH, která je pomocí lepidla nerozebíratelně spojena s polyetylenovou základní trubkou.

 

Vlastnosti trubky PE-Xa::

 • maximální pracovní parametry teplota 90°C a tlak 0,6 MPa,
 • vysoký koeficient tepelné vodivosti λ=0,35 W/(mK),
 • koeficient délkové roztažnosti k=0,125 mm/(mK),
 • nízký moduł pružnosti E (550N/mm²),
 • nízký hydraulický odpor – absolutní drsnost k=0,007 mm,
 • minimální poloměr ohybu r = 5xdz,
 • absolutní vyloučení difúze kyslíku,
 • precizní propojení kyslíkové bariéry s trubkou PE-Xa (identický koeficient tepelné roztažnosti termické trubky a antidifúzní vrstvy).

Nabízený sortiment:

  Rozměry [mm] Množství v balení [m]
Trubka PE-Xa 16x2 120
16x2 240
16x2 600
17x2 120
17x2 240
17x2 600
20x2 120
20x2 240
20x2 500
25x2,3 200

 

Trubka PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT

Vícevrstvá trubka PEX/Al/PEX PURMO HKS Sitec se skládá ze dvou různých materiálů, spojuje v sobě přednosti jak trubky z umělé hmoty, tak i kovové. Průřez trubky se skládá z pěti vrstev. Vnitřní i vnější vrstva je ze síťovaného polyetylénu a je omotaná kolem stabilizující hliníkové trubky. Síťování jak vnitřní tak i vnější polyetylénové vrstvy má velký význam pro životnost a pevnost trubky. Spojování hliníkové vrstvy se provádí čelně laserovou metodou. Spojování hliníku "na kontakt", a ne "na základ" vylučuje koncentraci pnutí vznikajících při ohýbání trubky a zajišťuje přesné dosedání ke spojkám. Hliník a polyetylén jsou navzájem spojeny speciální vrstvou, která znemožňuje rozlepení trubky.

Vícevrstvá trubka PE-RT/Al/PE-RT

Vícevrstvá trubka PE-RT/Al/PE-RT 16x2 mm – nová metoda zušlechťování polyetylénu (polyetylén se zvýšenou odolnosti na vysokou teplotu PE-RT místo síťovaného polyetylénu PE-X ) umožňuje snížení výrobních nákladů. Trubky PURMO HKS PE-RT/Al/PE-RT se vyrábí u Fraenkische Rohrwerke v Německu, stejně jako všechny ostatní trubky, které nabízíme. Vyznačují se stejnými provozními parametry, jako trubky PEX/Al/PEX, což potvrzuje Technické schválení COBRTI Instal. Jsou pružnější, snadno se tvarují. Jsou vhodné pro otopné systémy s tělesy i pro podlahové vytápění, dále k rozvodu studené i teplé užitkové vody. Mají Hygienický atest PZH a německý certifikát DVGW, který schaluje použití pro systémy rozvodu pitné vody.

Nejdůležitější přednosti při práci, je možnost ohýbání trubek v ruce, libovolného tvarování bez obavy o pružnost.

 

Vlastnosti trubky PEX/Al/PEX:

 • maximální provozní parametry: teplota 95°C a tlak 10 bar,
 • vysoký koeficient tepelné vodivosti λ=0,45 W/(mK),
 • koeficient tepelné dilatace k=0,025 mm/(mK),
 • nízký modul pružnosti E (550N/mm²),
 • malé odpory průtoku vody – relativní drsnost k=0,007 mm,
 • minimální rádius ohybu r=5x dz (s pružinou 2,5x dz),
 • úplné zamezení difuse kyslíku,
 • plná soudržnost vrstvy hliníku s vnější a vnitřní vrstvou PE-X.

Nabízený sortiment:

  Rozměry [mm] Množství v balení [m]
Trubka PEX/Al/PEX 16x2 100 role
16x2 200 role
20x2 100 role
26x3 50 role
32x3 5 tyče
40x3,5 5 tyče
Trubka PE-RT/Al/PE-RT 16x2 200 role


Montážní návod

Návod k obsluze a instalaci termostatu podlahového topení FIT 3F

Prohlášení o shodě II/2014

TECHNICKÝ KATALOG - podlahové vytápění a potrubní systémy