TS14 R

System suchy TS14 R znajdzie zastosowanie zarówno w nowym budownictwie jak i w budynkach podlegających renowacji. Montaż systemu może odbywać się na istniejącym podłożu lub na izolacji termicznej. System jest lekki i wytrzymały. Rozwiązanie jest kompatybilne tylko z rurą PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14 mm. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest niewielka grubość, co pozwala na zastosowanie w miejscach z ograniczoną wysokością podłogi. Przy zastosowaniu systemowej płyty nośnej, całkowita grubość systemu wraz z wykończeniem podłogi to zaledwie 35 mm.

Podłoga ogrzewana jest do 3 razy szybciej niż w tradycyjnych systemach mokrych ze względu na brak wylewki. Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej TS14 R jest gotowy do układania wykończeń podłogi. W przypadku ceramiki dedykowanym rozwiązaniem jest zastosowanie prasowanej płyty nośnej o grubości 5 mm, do której przyklejane są płytki. Panele lub parkiet pływający o minimalnej grubości 15 mm, mogą być układane bezpośrednio na profilowanej płycie systemowej. W innych przypadkach należy zastosować płytę suchego jastrychu, na której układa się wykończenie podłogi.

System suchy TS14 R składa się z profilowanych płyt systemowych o grubości 17 mm. Wykonane są ze styropianu EPS 240, w których wycięte są kanaliki w odległości 125 mm. Izolacja pokryta jest fabrycznie blachą aluminiową o grubości 0,25mm, która zapewnia równomierną dystrybucję ciepła. Konstrukcja płyty umożliwia montaż rur z rostawem 125 i 250 mm.

Uzupełnieniem jest płyta systemowa kombi, zawierająca 3 rzędy elementów z łukiem do zawrócenia trasy rur (800x750 mm) oraz 2 rzędy elementów gładkich uzupełniających (400x750 mm) przy podejściu do rozdzielacza. Systemowa płyta nośna TS14 r , o grubości 5 mm jest wymagana przy zastosowaniu płytek ceramicznych. Wykonana jest z prasowanej włókniny aluminiowej o dużej wytrzymałości na ściskanie. Cechuje się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,2 W/m K, oraz dobrymi właściwościami akustycznymi - redukcja natężenia hałasu 14 dB (w połączeniu z płytami TS14 R). Do przyklejenia płyn nośnych należy zastosować systemowy klej akrylowy w dyspersji wodnej o trwałych właściwościach klejących. System TS14 R wymaga zastosowania dedykowanego profilu brzegowego, wykonanego z MDF i włókna drzewnego. Profil układany jest po obwodzie pomieszczenia i służy do oddzielenia płyt systemowych od przegród budowlanych. Jeżeli podłoże, na którym ma być układana płyta systemowa jest nierówne, należy wykonać warstwę wyrównującą ze specjalnego granulatu wytwarzanego z poliuretanu i ekspandowanego szkła związanych żywicą. Grubość warstwy wyrównującej powinna zawierać się w zakresie od 10 do 100 mm.

Konstrukcja podłogi pokrytej płytkami ceramicznymi z systemową płytą nośną

1. Płyta systemowa profilowana TS14 R 
2. Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm 
3. Klej systemowy TS14 R 
4. Profil brzegowy systemowy TS14 R 
5. Płyta systemowa nośna TS14 R 

Dane techniczne:

Grubość płyty styropianowej 17 mm
Rozstaw kanalików 125, 250 mm
Klasa izolacji EPS 240
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 W/mK
Opór cieplny 0,5 m2K/W
Tłumienie hałasu 14 dB
Wymiary płyt systemowych 1200 x 750 mm
Maks. obciążenie 1,5*, 30 kPa**
Klasa reakcji na ogień Europklasa E
Ilość w opakowaniu 9 m2

* w przypadku pokrycia płytami suchego jastrychu
** w przypadku pokrycia tradycyjną wylwką cementową

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)