Rolljet

Między podłożem nośnym a jastrychem z rurami ogrzewania podłogowego należy umieścić warstwę izolacji cieplnej, będącej zarazem izolacją dźwiękochłonną. Rodzaj i grubość izolacji są zależne od usytuowania oraz przeznaczenia pomieszczenia a także od wielkości przewidywanych obciążeń.


Rolljet

Purmo Rolljet to system mocowania rur klipsami za pomocą takera.
Purmo oferuje dwa zasadnicze typy izolacji przeznaczone do tego systemu mocowania:

- Rolljet
-
Flatjet

Oba pokryte są folią wzmocnioną specjalną siatką kotwiącą, niezbędną do prawidłowego przymocowania rury grzejnej klipsami. Naprężenia rury, zmieniające się dodatkowo w czasie napełniania wodą przed próbą szczelności, wywołują naprawdę znaczne siły, które w przypadku braku siatki kotwiącej wyrywają ze styropianowego lub poliuretanowego podłoża klipsy mocujące rurę. Dodatkowym ułatwieniem dla wykonawców jest podziałka na folii, pomagająca utrzymać właściwe odległości między rurami.

Rolljet to podstawowa izolacja systemu Purmo sprawdzająca się doskonale w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Odpowiednio nacięte płyty styropianowe pokryte są tkaniną polietylenową gwarantującą prawidłowe mocowanie rury.
Izolacja dostarczana jest w wygodnych rulonach zapakowanych w foliowe worki.
Taki sposób pakowania znacznie przyśpiesza układanie izolacji. W zależności od potrzeb oferujemy różne grubości i rodzaje rolljetu. Wszystkie prezentujemy w katalogu produktów.

 

Rolljet

Rodzaj materiału

Rolljet jest produkowany ze spienianej metodą bezfreonową twardej pianki polistyrenowej, zgodnie z normą PN-EN 13163. Użyty jako warstwa stropu odpowiada klasie reakcji na ogień: E (PN-EN 13501-1). Produkt posiada znak CE, a jego jakość monitorowana jest przez certyfi kowane niezależne podmioty.
Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λ=0,035÷0,040 W/mK w zależności od typu Rolljetu.

Zastosowanie

Rolljet stosuje się jako izolację akustyczną, jednowarstwową (EPS T) układaną na stropach międzypiętrowych w budynkach mieszkalnych albo w połączeniu z innymi materiałami izolacyjnymi jako izolację termiczną (EPS 100
i EPS 200). Odpowiednie kombinacje spełniające wymagania rozporządzenia o ochronie cieplnej, zawarto w tabeli doboru materiałów izolacyjnych.

Kod zamówienia

Typ

 Grubość
mm

Wielkość
mm

 Opakowanie
m2

 Współczynnik
przewodzenia
W/mK

 Opór
przewodzenia
m2K/W

 Tłumienie
dźwięku
dB

 Max.
obciążenie
kg/m2

  FBMC4271001200P0

  EPST 5,0

 27/25

 1000x12000

 12

 0,04

 0,68 

 26

500 

  FBMC4381000900P0

  EPST 5,0

 38/35

 1000x9000

 9

 0,04

 0,95

 28

500 

FBMCA201001500P0

EPS 80

20

 1000x15000  15  0,04  0,5 -   1200
 FBMCA251001200P0

EPS 80

 25

 1000x12000  12  0,04  0,625  -  1200

  FBMC0251001200P0

  EPS 100

 25

 1000x12000

 12

 0,04

 0,63

 -

2000 

  FBMC0351000900P0

  EPS 100

 35

 1000x9000

 9

 0,04

 0,88

 -

2000 

  FBMF0501000200P0

  EPS 100

 50

 1000x2000

 10

 0,04

 1,25

 -

 2000

  FBMC1251001200P0

  EPS 200

 25

 1000x12000

 12

 0,035

 0,71

 -

 3500

  FBMC1301001000P0

  EPS 200

 30

 1000x10000

 10

 0,035

 0,86

 -

 3500

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - rolljet EPS 200

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - rolljet EPS 100

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - rolljet EPS T

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)

Deklaracja Właściwości Użytkowych - Izolacja Rolljet i Flatjet