Ogrzewanie podłóg sportowych

Swoboda w urządzaniu wnętrza to w przypadku hal sportowych sprawa pierwszoplanowa. Ponieważ wszystkie elementy instalacji ogrzewania podłogowego ukryte są pod podłogą, można dowolnie ustawiać przyrządy sportowe i konstrukcje pomocnicze.

Podłoga sportowa ( system suchy) - budowa

W przypadku podłog elastycznych, opartych na legarach drewnianych, do wykonania instalacji stosuje się izolację rolljet lub faltjet i rury Purmo. System pozwala na swobodne kształtowanie pętli grzewczych pomiędzy punktami podparcia legarow podłogi elastycznej. Klipsy Purmo i siatka kotwiąca systemowej izolacji zapewniają rurom grzejnym pewne zamocowanie i właściwą pracę w przestrzeni drewnianej konstrukcji.

 

Podłoga sportowa - moc cieplna

Zapotrzebowanie na ciepło dla hal sportowych określa się inaczej niż dla budynkow mieszkalnych. Najważniejsze jest przyjazne ciepło w strefi e przebywania ludzi. Nieistotna jest natomiast temperatura powietrza w wyższych partiach pomieszczenia – pod sufi tem hali. Rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło jest więc dużo mniejsze od wartości obliczonej na podstawie kubatury i z reguły za wystarczającą uważa się moc 40-60W/m2. Dla podłogi elastycznej opartej na legarach (inaczej niż w przypadku podłogi na jastrychu grzejnym), ciepło z rur grzejnych przekazywane jest poprzez podgrzane powietrze. Ponieważ powietrze nie jest dobrym przewodnikiem ciepła, trzeba stosować wyższe temperatury instalacji niż dla systemow jastrychowych. Maksymalna temperatura zasilania nie jest ograniczona do 55oC. W zależności od wymagań może ona wynosić 55-65oC. Rury najczęściej układa się w odstępach 150-250 mm.

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)