Ogrzewanie podłóg przemysłowych

Cechą ogrzewania podłogowego jest łatwość oddawania ciepła w strefie posadzki i efektywne dostarczanie go do miejsc przebywania ludzi czyli tylko do dolnej strefy wysokich wnętrz budynkow przemysłowych.

Ogrzewanie podłogowe w obiektach przemysłowych

Rura Purmo o średnicy 20x2 lub 25x2,3 mm przywiązana jest plastikowymi zaciskami do dolnego zbrojenia żelbetowej płyty posadzki. Rodzaj zbrojenia, izolacji jak również grubość płyty muszą zostać zaprojektowane przez
konstruktora ze względu na duże obciążenia dynamiczne.
Izolację układa się zazwyczaj jako izolację obwodową pod płytą posadzki - nadzór budowlany może jednak na wniosek inwestora zwolnić go z tego obowiązku.
Stosuje się rozdzielacze przemysłowe wielosekcyjne 5/4” z zaworami do nastaw wstępnych.
W zwykłym ogrzewaniu podłogowym w obrębie szczelin dylatacyjnych na rury grzejne należy nakładać rurki ochronne, żeby zabezpieczyć je przed naprężeniami ścinającymi powstającymi wskutek wzajemnych przemieszczeń
płyt grzejnych. Podczas planowania obiegów grzewczych trzeba uwzględnić projekt dylatacji, który musi zostać przedstawiony wcześniej wykonawcy.
Przez dylatacje mogą przechodzić tylko rury doprowadzające.
W odróżnieniu od konwencjonalnego ogrzewania podłogowego, szczeliny dylatacyjne w ogrzewaniu przemysłowym wykonuje się dopiero dwa dni po wylaniu płyty. Tarczą diamentową nacina się płytę żelbetową od góry do jednej trzeciej jej grubości. Zabezpiecza to płytę przed powstaniem niekontrolowanych rys, a skurcz betonu powoduje powstanie szczeliny na całej grubości płyty posadzki dokładnie w miejscu nacięć. Szczeliny te zanikają po zakończeniu procesu wiązania cementu, a siły tarcia nie pozwalają na wzajemne ruchy pól grzejnych, co zapewnia ponowne trwałe ich połączenie.
Niepotrzebne są więc rurki ochronne na rurach grzejnych, konieczne w przypadku zwykłych dylatacji stosowanych w pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych.

Wykończeniem podłogi hali jest zazwyczaj warstwa specjalnego jastrychu lub tworzywa sztucznego, która stanowi ochronę płyty żelbetowej. W przypadku wykończenia przepuszczającego wilgoć pierwsze wygrzewanie może mieć miejsce po nałożeniu warstwy wykończeniowej. Jeżeli jednak wykończenie nie przepuszcza wilgoci wygrzewanie płyty żelbetowej trzeba przeprowadzić przed nałożeniem warstwy posadzki. W przeciwieństwie do
wygrzewania względnie funkcjonowania normalnych jastrychowych płyt grzejnych w przypadku ogrzewania przemysłowego, ze względu na dużą masę, żelbetowa płyta grzejna musi być obliczana z uwzględnieniem dłuższego
czasu nagrzewania się. Wstępne wygrzewanie przeprowadza się z dwóch powodów: po pierwsze służy ono sprawdzeniu prawidłowego działania ogrzewania, a po drugie przyspiesza schnięcie betonu. Moment rozpoczęcia
wygrzewania, czas trwania oraz temperaturę zasilania i powrotu w instalacji ustalają każdorazowo projektant budynku i inżynier konstruktor.

 

Rura Purmo o średnicy 20x2 lub 25x2,3 mm przywiązana jest plastikowymi zaciskami do dolnego zbrojenia żelbetowej płyty posadzki.
Stosuje się rozdzielacze przemysłowe wielosekcyjne 5/4” z zaworami do nastaw wstępnych.
Niepotrzebne są więc rurki ochronne na rurach grzejnych, konieczne w przypadku zwykłych dylatacji stosowanych w pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych.
Wykończeniem podłogi hali jest zazwyczaj warstwa specjalnego jastrychu lub tworzywa sztucznego, która stanowi ochronę płyty żelbetowej.

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)