Klimakonwektor VIDO

Nowa seria klimakonwektorów VIDO błyskawicznie nagrzeje dom w zimne dni oraz ochłodzi go w czasie upałów. To nowatorskie i efektywne energetycznie rozwiązanie zapewni utrzymanie optymalnej temperatury wnętrza, niezależnie od pory roku, dysponując maksymalną mocą 9266 W przy ogrzewaniu i 4147 W przy chłodzeniu. Vido to oszczędne i innowacyjne urządzenie, dające użytkownikom możliwość szybkiej i precyzyjnej regulacji temperatury, dzięki zastosowaniu nowoczesnego regulatora z bardzo łatwym w obsłudze panelem sterowania.

Jak to działa? Klimakonwektor VIDO można zasilić gorącą wodą pochodzącą z kotła centralnego ogrzewania lub pompy ciepła. Dzięki temu w mroźne dni zapewni nam ciepło w pomieszczeniu.

W okresie letnim źródłem wody lodowej może być jej wytwornica lub wspomniana wcześniej pompa ciepła. Wymiennik ciepła klimakonwektora VIDO  napełniony woda lodową dostarczy przyjemny chłód w czasie upałów. Pompa ciepła dzięki odwróceniu obiegu zapewnia funkcje ogrzewania lub chłodzenia w zależności od potrzeb.

Cicho działający wentylator, wspomagający cyrkulacje powietrza, jest niezbędny podczas chłodzenia pomieszczeń a w okresie zimowym istotnie zwiększa moc grzewczą co pozwala zachować niewielkie gabaryty urządzenia.

Elegancki a zarazem łatwy w obsłudze panel sterujący umożliwia personalizacje ustawień w bardzo szerokim zakresie. Począwszy od najprostszych ustawień temperatury komfortu aż po indywidualne programowanie trybu pracy zgodnie z jednym z programów standardowych lub stworzonych przez użytkownika.
Klimakonwektor Vido posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 442 oraz certyfikaty jakości ISO 9001 oraz ISO 14001.

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Wysokość: 595 mm
Głębokość: 153 mm
Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Zastosowanie: w instalacjach grzewczych centralnego ogrzewania i instalacjach chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej
Napięcie : 230 V
Gwarancja: 2 lata
Pobór mocy [W]: K080 - 13; K100 - 18,5; K120 - 23; K140 - 30; K160 - 35

W ofercie dostępne są modele z dwoma kroćcami przyłączeniowymi przeznaczone do pracy w instalacjach dwururowych. System regulacji zapewnia możliwość kontroli temperatury czynnika i prędkości obrotowej wentylatorow, pozwalając na pracę indywidualną.

Urządzenie wyposażone jest w łatwy do wyjęcia filtr powietrza, ktory można wyczyścić lub wyprać. W ofercie dostępny jest szereg akcesoriow, m.in. zawory regulacyjne czy też pompka do skroplin przy pracy urządzenia w instalacji chłodzenia.

Wielkości grzejników

Klimakonwektor Vido - wymiary:

Model K080 K100  K120 K140 K160
wyskość [mm] 595 595  595  595  595 
głębokość [mm] 153 153  153  153 153 
długość [mm] 800 1000  1200  1400  1600 

Moc cieplna i wymiary

Moc cieplna klimakonwektorów Vido [W]:

Parametry temperatury Obroty wentylatrów Model
K080 K100 K120 K140 K160
75/65/20o Wysokie   3682 5149  6521 7894   9266 
Średnie 2556  3632  4448  5265  6082 
Niskie 1824  2606  3224  3842  4460 
43/35/20oC Wysokie 1358  1883  2376  2869  3363 
Średnie 935  1283  1804  2324  2845 
Niskie 704 905  1086  1267  1448 

Moc chłodnicza klimakonwektorów Vido [W]:

Parametry temperatury Obroty wentylatrów Model
K080 K100 K120 K140 K160
7/12/27oC Wysokie Całkowita 1648 2304 2918 3533 4147
Jawna 1227 1716 2173 2631 3088
 Średnie Całkowita 1126 1600 1960 2320 2679
Jawna 829 1178 1442 1707 1972
 Niskie Całkowita 707 1011 1250 1490  1729 
Jawna 527 753  931 1110 1288 

Jawna wydajność chłodnicza przy 50% wilgotnoci względnej

Wymiary:

K080  K100 K120 K140 K160 
A [mm] 800 1000 1200 1400 1600
B [mm] 503 703 903 1103 1303

Pojemność i ciężar

Klimakonwektor Vido - pojemność i ciężar:

Model K080 K100 K120 K140 K16
ciężar [kg]: 22,8 27,7  32,5  37,5  42,6 
pojemność [l]: 0,66 0,92  1,19 1,45 1,72

Charakterystyki hydrauliczne

Sposoby podłączenia

Podłączenie klimakonwektorów Vido:

Podłączenie hydrauliczne, instalacja dwururowa

Podłączenie elektryczne

Aby dowiedzieć się więcej na temat podłączeń klimakonwektora Vido kliknij tutaj aby pobrać instrukcję

Zawieszenia

 

Sposób podłączenia:

Współczynniki korekcyjne

Poziom natężenia hałasu

Klimakonwektory Vido - poziom natężenia hałasu:

Obroty
wentylatrów 
Model
K080 K100 K120 K140 K160
Poziom natężenia

hałasu LwA[dB]
Wysokie 55,0 55,0 58,8 61,9 63,4
Średnie 44,8 42,9 44,7 42,6 42,
Niskie 31,9 34,1 31,1 32,0 34,1

Ciśnienie akustyczne

Klimakonwektory Vido - ciśnienie akustyczne:

Obroty wentylatrów Model
K080 K100 K120 K140 K160
Ciśnienie akustyczne LP[dBA] Wysokie 47,9 47,9 51,7 54,8 56,3
Średnie 37,7 35,8 40,5 35,5 35,0
Niskie 24,8 27,0 24,0 24,9 27,0

Cennik - grzejniki dekoracyjne, łazienkowe, konwektorowe (11.2020)

Katalog techniczny - grzejniki dekoracyjne, klimakonwektor Vido (03.2020)

Karta katalogowa - klimakonwektor Vido

Broszura - klimakonwektor Vido

Klimakonwektor Vido - instrukcja montażu, eksploatacji i serwisowania (06.2017)

Deklaracja zgodności na klimakonwektor Vido

Technical radiators - decorative and bathroom radiators, fan convectors

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

 

Warunki gwarancyjne klimakonwektorów VIDO

1. Niniejsze warunki gwarancyjne dotyczą klimakonwektorów VIDO i obejmują usterki lub awarie urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami powstałymi w procesie produkcyjnym.

2. Rettig Heating Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej ( zwany dalej Gwarantem ) udziela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2-letniej gwarancji ( licząc od dnia zakupu) na klimakonwektory VIDO zamontowane w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania lub chłodzenia.

3. Gwarancją objęte są grzejniki podłączone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania ( lub chłodzenia ) systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego, kotła, lub pompy ciepła , wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie ma szkodliwego oddziaływania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu oraz nie występuje stałe lub okresowe zawilgocenie powietrza.
Nie dopuszcza się montowania klimakonwektorów VIDO w instalacjach systemu otwartego.
W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną wymienione na nowe, wolne od wad lub naprawione.

4. Podstawą do uzyskania gwarancji jest:
· posiadanie dokumentu zakupu, jakim jest faktura,
· posiadanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej zarejestrowanej u Gwaranta ( kliknij tutaj aby pobrać kartę gwarancyjną),
· zamontowanie grzejników w instalacjach zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi i przywołanych w nich normami,
· podłączenie zgodnie ze schematami elektrycznymi przez osoby uprawnione (posiadające uprawnienia SEP).

5. Ciśnienie robocze w instalacji centralnego ogrzewania z klimakonwektorami VIDO nie może przekroczyć 10 bar a maksymalna temperatura robocza 110 °C .
W budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować podział instalacji na strefy. Sprawdzenie szczelności instalacji przeprowadzać należy przy ciśnieniu próbnym równym ciśnieniu roboczemu w danej instalacji plus 2 bary, jednak przy ciśnieniu nie mniejszym niż 4 bary.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie podczas próby szczelności instalacji wynosi 12 bar .

6. Gwarancja nie będzie obejmowała klimakonwektorów VIDO:
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego,
· zamontowanych w halach basenów, myjniach samochodowych, pralniach, rzeźniach, toaletach publicznych, łazienkach i innych pomieszczeniach gdzie występuje szkodliwe działanie substancji korozyjnych zawartych w powietrzu a także stałe lub okresowe zawilgocenie.
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie miała stałe połączenie z instalacją wodociągową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi tzw. antyskażeniowej,
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
· zamontowanych w instalacjach parowych,
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, w której zostaną przekroczone dopuszczalne wartości najważniejszych wskaźników jakości wody jak:
- sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l ( dla instalacji z rur miedzianych nie większa niż 50 mg/l ),
- zawartość tlenu nie może być większa niż 0.1 mg/l,
- odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8.0 ÷ 9.5,
- twardość ogólna nie może być większa niż 4.0 mval/l.

7. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń, które będą wynikiem niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotyczy to w szczególności klimakonwektorów VIDO:
· składowanych przed zainstalowaniem na świeżym powietrzu,
· uszkodzonych mechanicznie,
· zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi,
· zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne w instalacji,
· zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji.

8. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń elementów osprzętu elektrycznego powstałych w następstwie nieprawidłowego połączenia do instalacji elektrycznej.
Gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z niewłaściwego zaprogramowania regulatora.

9. Zabrania się opróżniania całej instalacji lub jej części z wody i pozostawiania w tym stanie. Dotyczy to również nowych instalacji poddanych próbom szczelności. W razie potrzeby opróżnienia instalacji np. z powodu remontu lub konserwacji, wodę należy usunąć tylko z tej części instalacji, z której jest to niezbędne. Po wykonaniu prac opróżnioną instalację należy natychmiast ponownie napełnić wodą. Ilość wody zużywanej do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania należy kontrolować np. przy pomocy wodomierza.

10. Wyrób podlega gwarancji pod warunkiem, że:
· nie był on przez Kupującego lub osoby trzecie naprawiany lub zmieniany bez zgody Gwaranta;
· montaż i uruchomienie zostało wykonane przez uprawnionego instalatora

11. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym następuje wszczęcie postępowania reklamacyjnego poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy szkody na specjalnym formularzu reklamacyjnym z dokładnym opisem powstałej wady i podaniem wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenie reklamacyjne i przesyła je do Gwaranta listem poleconym, faksem lub mailem w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku przesłania formularza z niekompletnymi danymi uniemożliwiającymi rozpatrzenie reklamacji, formularz zostanie zwrócony przez Gwaranta w celu uzupełnienia danych. Do formularza powinna być dołączona faktura zakupu lub jej kserokopia, prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z wpisanym numer uprawnień SEP osoby wykonującej podłączenie elektryczne.
W szczególnych przypadkach Gwarant może poprosić o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego o dokumentację fotograficzną pokazującą przedmiot roszczenia reklamacyjnego. Gwarant jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia licząc od dnia otrzymania kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z wyżej wymienionymi załącznikami.

12. W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyrób oględzinom, które mogą nastąpić w miejscu zamontowania grzejnika lub innym miejscu wskazanym przez Gwaranta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wady mającej charakter uszkodzenia mechanicznego, do oględzin należy zachować oryginalne opakowanie w którym grzejnik został dostarczony. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty jej uznania do bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części produktu, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji lub wad materiałowych na wolne od wad. W szczególnych przypadkach (np.: jeśli wymiana produktu wymaga sprowadzenia go z zagranicy) Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji uznanej reklamacji ponad ustalony termin 14 dni po wcześniejszym powiadomieniu Klienta w formie pisemnej.

W przypadku wad, które nie wpływają na funkcjonalność produktu, Gwarant może również zaproponować upust cenowy.

W przypadku reklamacji na produkt którego wytwarzanie zaprzestano, Gwarant zaproponuje Klientowi produkt o parametrach odpowiadających reklamowanemu produktowi lub zaproponuje zwrot jego wartości w dniu zakupu.

13. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.

14. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia naprawy a w przypadku wymiany grzejnika na nowy okres gwarancji biegnie od nowa.

15. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia pod warunkiem, że nie będą to żadne istotne szczegóły techniczne wpływające na dobór grzejnika.

16. Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141, poz. 1176).

17. Warunki gwarancyjne w niniejszej formie obowiązują od dnia 01.01.2012 r.