• Sähkölämmitys
  • Tuotetiedot
  • Radiaattorit

Pattereista enemmän tehoa kaksinkertaisella paneelilla?

Kokonaisuuden kannalta ei ole merkitystä käytetäänkö pattereissa yksinkertaisia vai kaksinkertaisia paneeleja. Tehokkuuden osalta enemmän merkitystä onkin sillä, mihin patteri sijoitetaan ja miten sen korkeus ja leveys istuvat kulloiseenkin tilaan.

Jaksottainen ohjaus

Yali-lämmittimet on varustettu jaksoittaisella ohjauksella. Kyseessä on älykäs toiminto, joka saa taaimmaisen paneelin lämpenemään vasta kun lämpötila on asteen verran asetetun tason alapuolella.

Yali-lämmittimien kaksinkertaisia paneeleja on mahdollista ohjata joko rinnakkain (molempia yhtä aikaa) tai jaksottain (toisista erillään), jolloin käyttöön saadaan sekä säteily- että konvektiolämpö. Tästä ominaisuudesta on hyötyä etenkin silloin, kun halutun ja mitatun lämpötilan välillä on suuri ero. Eri lämpötyyppien yhdistelmä onkin ratkaisevassa asemassa, kun halutaan nopeasti päästä tiettyyn lämpötilaan. Mikäli kyseessä on vain pieni ero, riittää pelkän etupaneelin hyödyntäminen. Näin saadaan käyttöön lämmittimen etuosan tarjoama säteilylämpö. Samalla seinän puolella tapahtuu vähemmän lämpöhäviötä suljettuna olevan takapaneelin toimiessa lämpösuojana.