• Sähkölämmitys
  • Energiansäästö
  • Radiaattorit
  • Referenssit
  • Oppilaitos
  • Käyttökohteet
  • Oppilaitos

Esikoulujen lämpöpattereissa alhaisemmat pintalämpötilat

Alhaisemmat pintalämpötilat ovat ehdottoman tärkeä asia esikoulujen lämpöpattereiden suunnittelussa ja asennuksessa. Pienten lasten on voitava panna kätensä sähkölämmittimille polttamatta itseään – muutenhan tilanne olisi katastrofi. Siksi pinnan enimmäislämpötila saa olla enintään 60 astetta.

Skolfastigheter i Stockholm AB on kunnallinen yhtiö, joka omistaa suurimman osan Tukholman esi- ja peruskouluista sekä lukiosta ja hallinnoi niitä. Tavoitteena on tarjota terveellisiä, mukavia ja käyttötarkoitukseen sopivia koulutusympäristöjä. SISAB:n vastuulla on 590 esikoulua, peruskoulua ja lukiota Tukholmassa pohjoisen Kistasta etelän Farstaan. SISAB työskentelee käytön ja kunnossapidon lisäksi laajojen uudis- ja lisärakennusten sekä tiettyjen uudisrakennusten parissa.

Leif Backman SISAB:ltä korostaa, että esikoulujen lämmityksen suunnittelussa on huomioitava monta asiaa. Tärkein näkökohta on se, että pintalämpötila saa olla enintään 60 astetta.

”Kun käytämme Purmon sähkölömmittimiä, valitsemme useimmiten kaksipaneelisen lämmittimen”, Leif kertoo. Teholtaan 1000 W:n öljytäytteinen sähkölämmitin menettää noin 45 prosenttia tehostaan, kun lämpötila laskee 60 asteeseen. Yksinkertaisessa lämmittimessä tämä merkitsee tehonlaskua 1000 W:sta noin 550 W:iin. Ratkaisumme tähän on käyttää Purmo-sähkölämmittimissä kahta paneelia. Näin saavutamme toivotun tehon alhaisemmalla pintalämpötilalla.

”Toinen tärkeä näkökohta on suojus. Pienet lapset ovat taitavia löytämään virtakytkimet ja muut säätimet. Purmo on ratkaissut tämän suojuksella”, Leif sanoo. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Purmon edustajan Christian Wibnerin meille tekemään työhön. Hän on taitava ja tietää, mistä puhuu”, Leif sanoo.

Purmon sähkölämmittimet on täytetty ympäristöystävällisellä kasviöljyllä, ja niitä voi kauko-ohjata Touch E3 -ohjausjärjestelmällä. Seuraava kehitysvaihe on löytää vielä parempia ratkaisuja, joissa Purmon patteriohjaus voidaan lukea suoraan keskusyksiköstä.

”Meillä on kaksi käyttövastaavaa, jotka on palkattu kokoaikaisesti lukemaan tietoja ja korjaamaan käyttöä ja kunnossapitoa vajaassa 600 kiinteistössämme”, Leif sanoo.