• Vesikiertoinen lämmitys
  • Radiaattorit
  • Insights

Glykolin vaikutus lämmitysjärjestelmään

Miten glykoli vaikuttaa lämmitysjärjestelmään? Glykolia käytetään joskus lämmitysjärjestelmissä torjumaan putkiston ja radiaattoreiden jäätymistä. Mutta kuinka paljon glykolia voidaan lisätä ilman, että se vaikuttaa lämmitysjärjestelmään ja tiivisteisiin?

Glykolisekoituksella ei ole merkittävää vaikutusta tavallisten radiaattoreiden lämmönluovutukseen, mutta järjestelmän virtaamaa on lisättävä. Helpoiten se käy nostamalla pumpun virtaamaa/painetta 10-15 prosentilla. Pelkästään radiaattorin venttiilin kv-arvon muuttaminen vastaavalla tavalla ei tuota toivottua tulosta. Tässä pitää ottaa huomioon lämmitysjärjestelmän kaikki osat, mikä johtaa tasapainotuksen täydelliseen uudelleenlaskentaan.

Näin lasket glykolin vaikutuksen lämmitysjärjestelmään

Glykolin lämpökapasiteetti on vettä alhaisempi: Glykoli 2,4 kJ/K/kg ja vesi 4,19 kJ/K/ kg. Myös niiden ominaispainot ovat erilaiset: Glykoli 1,12 kg/litra ja vesi 0,99 kg/litra.

Jos käyttöön otetaan 30-prosenttinen glykoli-vesisekoitus, on nesteen virtaamaa lisättävä oikean lämpövirtaaman saavuttamiseksi:

0,99*4,19/(0,3*1,12*2,4 + 0,7*0,99*4,19) = 1,12

Virtaamaa on siis lisättävä 12 prosentilla, jotta saavutettaisiin sama lämmönluovutus.

Mitä venttiili-insatsiin tulee, suosittelemme korkeintaan 30 prosentin propyleeniglykolipitoisuutta 60 asteen käyttölämpötilassa. Tämä on selvitetty omissa kokeissa MMA:ssa. Muiden käyttölämpötilojen osalta suosittelemme, että otat yhteyttä glykolin toimittajaan tarkistaaksesi asian.