Slovensko
Firma

Vývoj firmy

Vývoj firmy

 

 

W Polsce nazwa Purmo szybko stała
się synonimem grzejnika płytowego.

Vývoj firmy Ak vznikol Rettig Heating Vývoj koncernu Rettig Heating sa začal v 70. rokoch XIII storočia, kedy Steffen Cerillius Rettig zložil majstrovské skúšky na tabakového majstra v Hamburgu. Kolem roku 1790 založil tabakovú fabriku v Ringkjoping v Dánsku a  v  1810 roku začal výrobu v novom závode Karlskrone ve Švédsku pod názvom Jacob Rettig & Co. S pomocou syna Steffen Cerillius Rettig svoju činnosť rozvíjal, pri čom sa s úspechom vložil do lodenicového priemyslu, stavby lodí a výroby železa. V 1845 roku sa rodina Rettigov preniesla do Turku vo Fínsku, kde sa ňou vedené závody dokonale rozvíjali. Rettig sa okrem iného stal jedným z vedúcich  producentov piva v tomto štáte.
V súčasnosti, tak jak pred rokmi, koncern je súkromná rodinná firma, ktorá celá patrí rodine Rettigov. Majitelia kladú veľkú váhu na rodinnú atmosféru, ktorá sa prenáša do firiem koncernu. Koncern sa rozvíja v oblasti radiátorov, v hliníkovom priemysle a lodeniciach, zabýva sa tiež nehnuteľnosťami. V obore spojenom s emisiou tepla pôsobí Rettig Indor Climate.Ďalšími známými značkami Rettiga sú: Purmo, Vogel&Noot, Myson, Dia Norm, Finimetal, Termopanel, Radson, LVI. Na trhu radiátormi je Rettig svetovým líderom. Radiátory Purmo sú prítomné skoro vo všetkých európskych krajinách. Sú tiež predávané v Číne a Japonsku. Rettig ponúka okrem iného doskové, kúpeľňové, elektrické a dekoračné radiátory, konvektory, ventilačné radiátory, radiátory pre zdravotníctvo a vodné podlahové vykurovanie.

Vývoj značky Purmo.

Purmo je názov malej obce v stredozápadnej časti Fínska. V 1952 roku traja kamaráti založili neveľký závod, ktorý vyrábal roľnícke nástroje. Za tri roky ich fabriku, ktorá mala názov Purmo - Produkt zničil požiar, čo ich prinútilo preniesť výrobu do blízkeho mesta Jakobstad, kde ďalej rozvíjali svoj biznis.Koncom 50. rokov Purmo-Produkt zakúpil neveľkú fabriku radiátorov a tým spôsobom sa začala výroba prvých doskových radiátorov značky Purmo, ktoré mali byť používané v ostrom klíma severnej Škandinávie. Začiatkom 70. rokov Purmo-Produkt bol zlúčený s koncernom Rettig.Výroba radiátorov bola modernizovaná a automatizovaná. Rýchlo radiátory Purmo získali úspech vo Fínsku a boli exportované okrem iného do Nemecka.V ďalších európskych štátoch koncern otváral obchodné centra. V súčasnosti sú doskové radiátory Purmo vyrábané vo Fínsku ako aj v Poľsku, odkiaľ sú vyvážené do 20 krajín.So značkou Purmo sú tiež vyrábané kúpeľňové, dekoračné a špeciálne radiátory a vodné podlahové vykurovanie.

Rettig Heating w Poľsku

Firma Rettig Heating sa vyskytla v Poľsku v 1992 roku, kedy sa tento koncern rozhodol vykúpiť jediného vtedy existujúceho importéra fínskych radiátorov Purmo v Poľsku - súkromnou firmu Rettig Polska.Tým, že radiátory mali výbornú akosť, Purmo rýchlo získalo uznanie medzi  individuálnymi investormi a inštalatérmi. Zákazníci docenili ich funkčnosť a estetiku a zastaralé liatinové radiátory "išli  do šrotu".Obchodný úspech spôsobil, že bolo prijaté strategické rozhodnutie o začiatku výroby v Poľsku. V 1993 roku bola zakúpená časť Huty Silesia v Rybníku a za rok z výrobných liniek začali vychádzať prvé poľské radiátory Purmo.V súčasnosti vo fabrike v Rybníku sú tiež vyrábané, okrem doskových radiátorov izolačné dosky Rolljet - jeden z prvkov vodného podlahového vyhrievania.Polovina ročnej výroby poľskej fabriky je určená na zahraničný trh, predovšetkým do Veľkej Británie, do Maďarska a Ruska.Radiátory Purmo sú tiež dodávané na ázijský trh, hlavne do Číny a Japonska.

V Poľsku názov Purmo sa rýchlo stal synonymom doskového radiátoru. V tomto sektore cca 50 % na trhu predávaných zariadení sú doskové radiátory Purmo. Identickou popularitou sa tešia kúpeľňové radiátory.Od 1998 roku je zavádzané vodné podlahové ohrievanie Purmo, ktorého predaj systematicky vzrastá.

Veľa rokov koncern Rettig Heating splňuje európske štandardy akosti, určenými British Standards Institution. V roku 1995 táto britská inštitúcia priznala firme certifikát akosti ISO 9001, ktorý potvrdzoval najvyššiu akosť výrobkov Purmo.Poľská fabrika Rettig Heating v Rybníku získala tiež ekologický certifikát ISO 14001, ktorý je udeľovaný za realizáciu politiky priaznivej pre životné prostredie.