Slovensko
Rúrový systém HKS

Technológia montáže

Rúrový systém HKS - Technológia montáže

Správna montáž sanitárnych a vyhrievacích inštalácií v systému Purmo HKS vyžaduje, aby bolo použité profesionálne náradie, ktoré zamedzuje vzniku netesností. Sú tiež zárukou bezporuchovej prevádzky inštalácie na veľa rokov. Po zaplánovaní rozmiestnení rúr spôsobom, ktorý umožňuje dotrieť ku každému zariadení začíname montáž.

Rezanie potrubia

Prvá činnosť je narezanie rúr na vhodnú dĺžku. Pri rezaní používame nožnice alebo rezným kotúčom. Tieto nástroje umožnia udržať kolmosť reznej plochy do pozdĺžnej osy potrubia. Nie smie sa používať pílových listov alebo iných rezacích nástrojov, ktoré môžu spôsobiť tvorbu pilín a ktoré je ťažko a priamo nemožné z inštalácie odstrániť.

Ohýbanie potrubia

Využívajúc pružnosť rúr, zmena smeru kladenia potrubia je prevedená ohýbaním. Ohýbanie vykonávame „ neozbrojenou dlaňou”, pri čom je nutné udržať polomer ohýbania , ktorý by mal mať päť priemerov potrubia (5xd). Používajúc vnútornú pružinu, môžeme ohýbať bez obáv, že sa prípadne môže priečny rez zúžiť.

Montáž spojok

Koncovku rúry, ktorá bola pri rezaní deformovaná je nutné sformovať. Prevedieme to s použitím kalibrátora s vhodným priemerom, pri čo sa rúru tvaruje na okrúhlo a skosí pri tom jej vnútorný okraj. To nám umožní správne umiestnenie puzdra v rúre bez poškodení O-ringu. Po týchto nutných prípravných činnostiach začíname montáž spojky. Na koncovku rúry nakladáme maticu a následne preseknutý prstenec a rezolútne vkladáme do rúry puzdro z O-ringem. Po zložení všetkých súčastí spojky je nutné zoskrutkovať maticu rukou a potom silne s použitím montérskeho kľúča.V prípade zalisovaných spojok prípravné činnosti sú také isté. Zalisovanú spojku nasadíme na pred tým pripravenou koncovku tak, aby celý obvod koncovky rúry bol viditeľný v priezračnom prstenci z plastu.Preto, aby spoje boli pevné a tesné, pri zalisovaní je nutné používať náradie pre zalisovaní, ktoré sa nachádza v ponuke Purmo.

Kladenie potrubia

V inštalácii vnútorného ústredného kúrenia a úžitkovej vody je nutné rúry ukladať v termickej izolácii alebo ochrannej rúre. Pri projektovaní trás vedenia potrubia je nutné pamätať o tom, že sa líniovo potrubie rozširuje, a preto je nutné správne rozmiestniť úchytky na pripevňovanie, trvalé body kompenzáciu . Podrobné riešenie kompenzácie by malo využiť jav samo - kompenzácie a malo by byť brané v úvahu na etape projektovaní inštalácie.Ak je potrubie vedené stropmi, rúry je nutnú vložiť do puzdier z umelej hmoty.